Show simple item record

dc.contributor.authorHagenaars AM
dc.date.accessioned2012-12-12T21:47:40Z
dc.date.available2012-12-12T21:47:40Z
dc.date.issued1994-09-30
dc.identifier199101004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261149
dc.description.abstractIn 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten gerapporteerd, vanuit de kliniek in Utrecht nagenoeg alle, vanuit Groningen vooral die met hoge AFP-waarden. Dit leidde tot een relatieve overrapportage voor de hoge AFP-waarden. Voor de berekening van medianen , percentielen en MoM's werden alle 1615 waarden gebruikt. Het jaar werd opgedeeld in 3 periodes. Er moest een correctie worden aangebracht om de 3 periodes met elkaar te kunnen vergelijken. De evaluatie werd uitgevoerd met verschillende grenzen: de 90-, 95-, 97- en 99-percentiel. De algemeen aanvaarde 97-percentiel gold als bovengrens. Naarmate de AFP-concentratie hoger was, werd vaker een oorzaak voor deze hoge waarde gevonden. Dit gold voor 33 van de 50 zwangerschappen met een AFP-waarde boven de 97-percentiel (66%). Beide open neuraalbuisdefecten, een anencefaal en een open spina bifida correleerden met een verhoogde AFP-waarde. Bij een tweelingzwangerschap met een van de 2 foetus met open spina bifida, en een tweeling met Syndroom van Meckel Gruber kwam de AFP-waarde net onder de grens van 4.5 MoM voor tweelingen. Naast de open defecten waren ook een hygroma colli en een congenitale nefrose de oorzaak van een verhoogde AFP-waarde. Waarden boven de 97-percentiel werden tevens gevonden bij vrouwen met een slechte zwangerschaps-prognose, zoals intra-uteriene vruchtdood en prematuriteit. Een andere oorzaak van een verhoogde AFP-waarde was de foetomaternale transfusie. Normaal gesproken komt in de groep met verhoogde AFP-waarden ook een aantal tweelingen voor ; in de hier onderzochte populatie lagen de AFP-waarden van 8 van de 23 tweelingen boven de 97-percentiel. Slechts 2 hiervan waren afkomstig uit zwangerschappen zonder problemen of afwijkingen. Bij zwangeren met lage serum AFP-waarden werd een aantal kinderen met trisomie 21 (Down Syndroom), met anus-atresie en met andere congenitale afwijkingen geboren. De sensitiviteit van de AFP-bepaling voor de opsporing van open neuraalbuisdefecten is 100% met een positief voorspellende waarde van 8.0%. Als alle andere afwijkingen en omstandigheden die leiden tot een verhoging van de AFP-concentratie in aanmerking worden genomen, is de sensitiviteit 17% bij een positief voorspellende waarde van 66%.
dc.description.abstractIn 1986 a total of 1637 sera from pregnant women were analysed for alpha fetoprotein aiming to detect fetal neural tube defects. After elimination of sera with unknown or incorrect gestational age 1615 sera could be evaluated. Clinical post-partum results were reported in 79% of the cases. Of the 50 pregnancies with a serum AFP-concentration higher than the internationally accepted 97 percentile in 33 cases (66%) a defect or other clinical condition was found, such as intra-uterine fetal death and fetomaternal transfusions. Both open neural tube defects, one anencephaly and one open spina bifida case yielded elevated AFP-levels. However, in one twin pregnancy with one of the foetus with open spina bifida, the AFP-value was just below the borderline (4.5 MoM) for twins. The same was the case for a twin-pregnancy of which one child was affected by Meckel Gruber Syndrome. Two other severe congenital malformations correlated with elevated AFP-value: hygroma colli and congenital nefrosis. The sensitivity of the AFP-determination for the detection of open fetal neural tube defects turned out to be 100% with a positive predictive value of 8.0%. If all other defects and conditions yielding AFP-elevation were taken into account the sensitivity was 17% with a positive preditive value of 66%.
dc.description.sponsorshipGHI
dc.format.extent33 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 199101004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/199101004.html
dc.subject02nl
dc.subjectneuraalbuisdefectennl
dc.subjectdownsydroomnl
dc.subjectscreeningnl
dc.subjectalpha-foetoproteinenl
dc.subjectmaternaal serumnl
dc.subjectvruchtwaternl
dc.subjectneural tube defectsen
dc.subjectdowns syndromeen
dc.subjectscreeningen
dc.subjectalphafetoproteinsen
dc.subjectmaternal serumen
dc.subjectamniotic fluiden
dc.subjectmedianenen
dc.subjectpercentielenen
dc.subjectmomen
dc.titleOpsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van de bepaling van alpha-1-foetoproteine in maternaal serum. Een evaluatie over het jaar 1986nl
dc.title.alternativeDetection of fetal neural tube defects by analysis of alpha-1-fetoprotein in maternal serum. An evaluation concerning the year 1986en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentTEP
dc.date.updated2012-12-12T21:47:41Z
html.description.abstractIn 1986 werden bij 1637 zwangeren serum AFP-bepalingen uitgevoerd voor vroegtijdige opsporing van neuraalbuisdefecten in het 2e trimester van de zwangerschap. Voor 1615 sera kon gedeeltelijke evaluatie plaats vinden. Bij slechts 79% van de zwangerschappen werden de post partum resultaten gerapporteerd, vanuit de kliniek in Utrecht nagenoeg alle, vanuit Groningen vooral die met hoge AFP-waarden. Dit leidde tot een relatieve overrapportage voor de hoge AFP-waarden. Voor de berekening van medianen , percentielen en MoM's werden alle 1615 waarden gebruikt. Het jaar werd opgedeeld in 3 periodes. Er moest een correctie worden aangebracht om de 3 periodes met elkaar te kunnen vergelijken. De evaluatie werd uitgevoerd met verschillende grenzen: de 90-, 95-, 97- en 99-percentiel. De algemeen aanvaarde 97-percentiel gold als bovengrens. Naarmate de AFP-concentratie hoger was, werd vaker een oorzaak voor deze hoge waarde gevonden. Dit gold voor 33 van de 50 zwangerschappen met een AFP-waarde boven de 97-percentiel (66%). Beide open neuraalbuisdefecten, een anencefaal en een open spina bifida correleerden met een verhoogde AFP-waarde. Bij een tweelingzwangerschap met een van de 2 foetus met open spina bifida, en een tweeling met Syndroom van Meckel Gruber kwam de AFP-waarde net onder de grens van 4.5 MoM voor tweelingen. Naast de open defecten waren ook een hygroma colli en een congenitale nefrose de oorzaak van een verhoogde AFP-waarde. Waarden boven de 97-percentiel werden tevens gevonden bij vrouwen met een slechte zwangerschaps-prognose, zoals intra-uteriene vruchtdood en prematuriteit. Een andere oorzaak van een verhoogde AFP-waarde was de foetomaternale transfusie. Normaal gesproken komt in de groep met verhoogde AFP-waarden ook een aantal tweelingen voor ; in de hier onderzochte populatie lagen de AFP-waarden van 8 van de 23 tweelingen boven de 97-percentiel. Slechts 2 hiervan waren afkomstig uit zwangerschappen zonder problemen of afwijkingen. Bij zwangeren met lage serum AFP-waarden werd een aantal kinderen met trisomie 21 (Down Syndroom), met anus-atresie en met andere congenitale afwijkingen geboren. De sensitiviteit van de AFP-bepaling voor de opsporing van open neuraalbuisdefecten is 100% met een positief voorspellende waarde van 8.0%. Als alle andere afwijkingen en omstandigheden die leiden tot een verhoging van de AFP-concentratie in aanmerking worden genomen, is de sensitiviteit 17% bij een positief voorspellende waarde van 66%.
html.description.abstractIn 1986 a total of 1637 sera from pregnant women were analysed for alpha fetoprotein aiming to detect fetal neural tube defects. After elimination of sera with unknown or incorrect gestational age 1615 sera could be evaluated. Clinical post-partum results were reported in 79% of the cases. Of the 50 pregnancies with a serum AFP-concentration higher than the internationally accepted 97 percentile in 33 cases (66%) a defect or other clinical condition was found, such as intra-uterine fetal death and fetomaternal transfusions. Both open neural tube defects, one anencephaly and one open spina bifida case yielded elevated AFP-levels. However, in one twin pregnancy with one of the foetus with open spina bifida, the AFP-value was just below the borderline (4.5 MoM) for twins. The same was the case for a twin-pregnancy of which one child was affected by Meckel Gruber Syndrome. Two other severe congenital malformations correlated with elevated AFP-value: hygroma colli and congenital nefrosis. The sensitivity of the AFP-determination for the detection of open fetal neural tube defects turned out to be 100% with a positive predictive value of 8.0%. If all other defects and conditions yielding AFP-elevation were taken into account the sensitivity was 17% with a positive preditive value of 66%.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record