Show simple item record

dc.contributor.authorHelder JC
dc.contributor.authorAchterberg PW
dc.date.accessioned2017-02-20T07:52:08
dc.date.issued1997-07-31
dc.identifier432504003
dc.description.abstractDit rapport beschrijft ontwikkelingen in de kosten van de gezondheidszorg in de huidige vijftien landen van de EU in relatie tot ontwikkelingen in Bruto Binnenlandse Product (BBP), vergrijzing en bevolkingsgroei. Omdat zorgkosten o.a. sterk met de leeftijd stijgen is een aantal leeftijd-kostenfuncties opgesteld. Deze zijn geextrapoleerd in de tijd en toegepast op alle EU-landen, uitgaande van de leeftijd-kostenverdeling, zoals die eerder voor Nederland (1988) bepaald werd gebruik makend van bestaande internationale bevolkingsprognoses. Voor het jaar 2020 wordt de grootste toename van de zorgkosten (per capita) door vergrijzing (1990 = 1.00) voorspeld voor Italie (1,11), Griekenland (1,10), Spanje (1,09), Nederland en Finland (1,08), terwijl een geringere toename gevonden wordt voor Zweden (1,00), het Verenigd Koninkrijk (1,01), Oostenrijk en Belgie (1,05), Denemarken en Luxemburg (1,05). Het gewogen gemiddelde voor de EU stijgt naar verwachting van 1,00 in 1990 tot 1,06 in 2020. Schatting voor absolute kostenstijgingen (inclusief schattingen voor de bevolkingsgroei) geven grotere verschillen te zien. De grootste verwachte toename vindt daarbij plaats in Nederland (1,27), Luxemburg (1,20), Spanje (1,14), Frankrijk (1,14) en Finland (1,13), met lagere toenamen voor het Verenigd Koninkrijk (1,06), Portugal (1,09), Zweden, Italie, Ierland (1,10), Duitsland (1,11) en Oostenrijk (1,12). Retrospectief lijkt het er op dat in de meeste EU-landen, ook in Nederland, de stijging van de zorgkosten per capita redelijk in de pas is gebleven met de stijging van het BBP per capita. Na 2010 zal, zeker voor Nederland, vergrijzing echter relatief belangrijker worden, waardoor per capita de totale zorgkosten sterker kunnen stijgen en er minder ruimte is voor kostenstijgingen door andere oorzaken. Epidemiologische, medisch-technologische en sociaal-culturele veranderingen kunnen de leeftijdsverdeling van de zorgkosten en ook de vergelijkbaarheid ervan tussen landen in de toekomst echter op niet-voorspelbare wijze veranderen.<br>
dc.description.abstractThis report describes developments in health expenditure in the current fifteen EU countries in relation to developments in Gross Domestic Products (GDP), and to ageing and changes in population numbers. As health care costs increase strongly with age a number of age-cost functions have been drawn up which have been extrapolated in time and applied to all EU countries, departing from one age-costs distribution which has been determined (1988) for the Netherlands and using international population prospects. For the year 2020 the largest ageing-dependent increases in per capita health care costs (1990 = 1.00) are expected for Italy (1.11), Greece (1.10), Spain (1.09), Netherlands and Finland (1.08), with lesser increases in Sweden (1.00), the United Kingdom (1.01), Austria and Belgium (1.05), Denmark and Luxembourg (1.05). The average, weighted, health care costs for the EU are expected to increase (by ageing) from 1.00 in 1990 to 1.06 in 2020. Absolute increases in costs have been estimated by additional inclusion of prospects of population growth. The observed changes become larger. The largest expected increases are expected for the Netherlands (1.27), Luxembourg (1.20), Spain (1.14), France (1.14) and Finland (1.13), with lower expected increases for the United Kingdom (1.06), Portugal (1.09), Sweden, Italy and Ireland (1.10), Germany (1.11) and Austria (1.12). Retrospectively, it appears that in recent years in most EU countries, including the Netherlands, the growth of health care costs per capita has followed increases in GDP per capita quite closely. After 2020, ageing will, especially for the Netherlands, become relatively more important, however, which may cause a further rise in health care costs and leave less room for rises in costs by other causes. Epidemiological, medico-technological and socio-cultural developments, however, may well alter the future age-costs distribution of health care costs and its comparability between countries in a non-predictable way.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent57 p
dc.format.extent2931 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 432504003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/432504003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/432504003.pdf
dc.subject02nl
dc.subjecteuropese unieen
dc.subjectpublic healthen
dc.subjectgezondheidszorgen
dc.subjectkostenen
dc.subjectzorgkosten; leeftijdseffectenen
dc.subjectvergrijzingen
dc.subjectdemografieen
dc.subjecttrendsen
dc.subjecttoekomsten
dc.subjectbruto binnenlands producten
dc.subjectmodelen
dc.subjecttoekomstvoorspellingen
dc.subjecteuropean unionen
dc.subjectpublic healthen
dc.subjecthealth careen
dc.subjecthealth expenditureen
dc.subjectagingen
dc.subjectdemographicsen
dc.subjecttrends; futureen
dc.subjectgross domestic producten
dc.subjectmodelen
dc.subjectforecasten
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleFuture health expenditure in the European Union. Estimates of demographic effectsen
dc.title.alternativeToekomstige kosten van de gezondheidszorg in de Europese Unie, schattingen van demografische effectennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:52:08Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft ontwikkelingen in de kosten van de gezondheidszorg in de huidige vijftien landen van de EU in relatie tot ontwikkelingen in Bruto Binnenlandse Product (BBP), vergrijzing en bevolkingsgroei. Omdat zorgkosten o.a. sterk met de leeftijd stijgen is een aantal leeftijd-kostenfuncties opgesteld. Deze zijn geextrapoleerd in de tijd en toegepast op alle EU-landen, uitgaande van de leeftijd-kostenverdeling, zoals die eerder voor Nederland (1988) bepaald werd gebruik makend van bestaande internationale bevolkingsprognoses. Voor het jaar 2020 wordt de grootste toename van de zorgkosten (per capita) door vergrijzing (1990 = 1.00) voorspeld voor Italie (1,11), Griekenland (1,10), Spanje (1,09), Nederland en Finland (1,08), terwijl een geringere toename gevonden wordt voor Zweden (1,00), het Verenigd Koninkrijk (1,01), Oostenrijk en Belgie (1,05), Denemarken en Luxemburg (1,05). Het gewogen gemiddelde voor de EU stijgt naar verwachting van 1,00 in 1990 tot 1,06 in 2020. Schatting voor absolute kostenstijgingen (inclusief schattingen voor de bevolkingsgroei) geven grotere verschillen te zien. De grootste verwachte toename vindt daarbij plaats in Nederland (1,27), Luxemburg (1,20), Spanje (1,14), Frankrijk (1,14) en Finland (1,13), met lagere toenamen voor het Verenigd Koninkrijk (1,06), Portugal (1,09), Zweden, Italie, Ierland (1,10), Duitsland (1,11) en Oostenrijk (1,12). Retrospectief lijkt het er op dat in de meeste EU-landen, ook in Nederland, de stijging van de zorgkosten per capita redelijk in de pas is gebleven met de stijging van het BBP per capita. Na 2010 zal, zeker voor Nederland, vergrijzing echter relatief belangrijker worden, waardoor per capita de totale zorgkosten sterker kunnen stijgen en er minder ruimte is voor kostenstijgingen door andere oorzaken. Epidemiologische, medisch-technologische en sociaal-culturele veranderingen kunnen de leeftijdsverdeling van de zorgkosten en ook de vergelijkbaarheid ervan tussen landen in de toekomst echter op niet-voorspelbare wijze veranderen.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report describes developments in health expenditure in the current fifteen EU countries in relation to developments in Gross Domestic Products (GDP), and to ageing and changes in population numbers. As health care costs increase strongly with age a number of age-cost functions have been drawn up which have been extrapolated in time and applied to all EU countries, departing from one age-costs distribution which has been determined (1988) for the Netherlands and using international population prospects. For the year 2020 the largest ageing-dependent increases in per capita health care costs (1990 = 1.00) are expected for Italy (1.11), Greece (1.10), Spain (1.09), Netherlands and Finland (1.08), with lesser increases in Sweden (1.00), the United Kingdom (1.01), Austria and Belgium (1.05), Denmark and Luxembourg (1.05). The average, weighted, health care costs for the EU are expected to increase (by ageing) from 1.00 in 1990 to 1.06 in 2020. Absolute increases in costs have been estimated by additional inclusion of prospects of population growth. The observed changes become larger. The largest expected increases are expected for the Netherlands (1.27), Luxembourg (1.20), Spain (1.14), France (1.14) and Finland (1.13), with lower expected increases for the United Kingdom (1.06), Portugal (1.09), Sweden, Italy and Ireland (1.10), Germany (1.11) and Austria (1.12). Retrospectively, it appears that in recent years in most EU countries, including the Netherlands, the growth of health care costs per capita has followed increases in GDP per capita quite closely. After 2020, ageing will, especially for the Netherlands, become relatively more important, however, which may cause a further rise in health care costs and leave less room for rises in costs by other causes. Epidemiological, medico-technological and socio-cultural developments, however, may well alter the future age-costs distribution of health care costs and its comparability between countries in a non-predictable way.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record