Show simple item record

dc.contributor.authorde Bruijn ACP
dc.contributor.authorde Vries C
dc.date.accessioned2014-01-17T14:05:49
dc.date.issued2011-05-19
dc.identifier360050026
dc.description.abstractIn veel ziekenhuizen heeft de afdeling inkoop een rol, zo niet een sleutelrol, in de afhandeling van recalls. Dit past in het beeld van de afdeling inkoop als poortwachter van ziekenhuis voor de medische hulpmiddelen, zoals IGZ dat in haar rapport 'Staat van de gezondheidszorg 2008' beschreef. Aanbevolen wordt om de afhandeling van recalls via de afdeling Inkoop verder te versterken. De resultaten van het onderzoek geven indicaties voor verbeteringen ten aanzien van de contactpersoon in het ziekenhuis, de communicatie tussen leverancier en ziekenhuis, de interne communicatie in het ziekenhuis en de procedures. De kwaliteit van de ingediende recallprocedures loopt sterk uiteen. Veel praktische zaken worden wel geregeld, maar vaak blijven belangrijke aspecten onderbelicht. In een minderheid van de ziekenhuizen is er één centraal aanspreekpunt voor recalls. In het merendeel van de ziekenhuizen is er per subgroep medische hulpmiddelen wel een contactpunt, maar het is niet duidelijk of deze contactpunten bij de leveranciers bekend zijn.
dc.description.abstractIn many hospitals, the purchasing department has a role, if not a key role in the handling of recalls. This fits the image of the purchasing department as sentinel for medical devices, such as the Health Care Inspectorate described in their report 'State of Healthcare 2008'. It is recommended that the handling of recalls is further strengthened through the purchasing department.It is recommended that the handling of recalls is further strengthened through the purchasing department. The results of the study provide indications for improvements with regard to the contact person in the hospital, the communication between supplier and hospital, the internal communication in the hospital and the procedures. The quality of the recall procedures varies widely. Many practical issues are addressed, but there are often important aspects which remain underexposed. In a minority of hospitals there is a single contact person for recalls. In most hospitals, there are contact persons for subgroups of medical devices, but it is not clear whether the suppliers know of these contact persons. medical devices hospitals recall coordinator
dc.description.sponsorshipInspectie Gezondheidszorg (IGZ)
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent44 p
dc.format.extent763 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 360050026
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/360050026.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/360050026.pdf
dc.subjectKWALITEITnl
dc.subjectmedische hulpmiddelennl
dc.subjectziekenhuizennl
dc.subjectrecallnl
dc.subjectcoordinatornl
dc.subjectrecallprocedurenl
dc.subjectinkoopnl
dc.subjectrecall procedureen
dc.subjectpurchasingen
dc.titleRecall van medische hulpmiddelen : Deel 2: De ziekenhuizennl
dc.title.alternativeRecall medical devices : Part 2: Hospitalsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentBMT
dc.date.updated2014-01-17T13:08:19Z
dc.contributor.divisionvgc
refterms.dateFOA2018-12-13T10:31:19Z
html.description.abstractIn veel ziekenhuizen heeft de afdeling inkoop een rol, zo niet een sleutelrol, in de afhandeling van recalls. Dit past in het beeld van de afdeling inkoop als poortwachter van ziekenhuis voor de medische hulpmiddelen, zoals IGZ dat in haar rapport 'Staat van de gezondheidszorg 2008' beschreef. Aanbevolen wordt om de afhandeling van recalls via de afdeling Inkoop verder te versterken.<br>De resultaten van het onderzoek geven indicaties voor verbeteringen ten aanzien van de contactpersoon in het ziekenhuis, de communicatie tussen leverancier en ziekenhuis, de interne communicatie in het ziekenhuis en de procedures. De kwaliteit van de ingediende recallprocedures loopt sterk uiteen. Veel praktische zaken worden wel geregeld, maar vaak blijven belangrijke aspecten onderbelicht.<br>In een minderheid van de ziekenhuizen is er één centraal aanspreekpunt voor recalls. In het merendeel van de ziekenhuizen is er per subgroep medische hulpmiddelen wel een contactpunt, maar het is niet duidelijk of deze contactpunten bij de leveranciers bekend zijn. <br>
html.description.abstractIn many hospitals, the purchasing department has a role, if not a key role in the handling of recalls. This fits the image of the purchasing department as sentinel for medical devices, such as the Health Care Inspectorate described in their report 'State of Healthcare 2008'. It is recommended that the handling of recalls is further strengthened through the purchasing department.It is recommended that the handling of recalls is further strengthened through the purchasing department. The results of the study provide indications for improvements with regard to the contact person in the hospital, the communication between supplier and hospital, the internal communication in the hospital and the procedures. The quality of the recall procedures varies widely. Many practical issues are addressed, but there are often important aspects which remain underexposed.<br>In a minority of hospitals there is a single contact person for recalls. In most hospitals, there are contact persons for subgroups of medical devices, but it is not clear whether the suppliers know of these contact persons.<br>medical devices<br>hospitals<br>recall<br>coordinator<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
360050026.pdf
Size:
762.1Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record