Show simple item record

dc.contributor.authorBoschloo DJ
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2012-12-12T22:08:36Z
dc.date.available2012-12-12T22:08:36Z
dc.date.issued1999-08-01
dc.identifier723101048
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261327
dc.description.abstractDit rapport presenteert de resultaten van de in 1996 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op 4-wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). In de monsters van de hoofdcomponenten werden de concentraties van vrij zuur (hydronium/waterstofcarbonaat), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat en fosfaat bepaald. Voorts werden van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op cadmium, koper, lood, ijzer en zink. Bovendien werden de monsters van twee stations geanalyseerd op arseen, chroom, nikkel en vanadium. Daarnaast werden op twee stations aparte monsters verzameld voor analyse op het bestrijdingsmiddel lindaan (g-HCH) en kwik en op een station werden monsters verzameld voor analyse op een aanvullende set bestrijdingsmiddelen. Deze set bestaat uit 2,4-D, 2,4,5-T, atrazin, bentazon, cyanazin, desethylatrazin, desisopropylatrazin, dichloorprop, MCPA, mecoprop, metolachloor en simazin.
dc.description.abstractThis report presents the results of the chemical composition measurements of precipitation in the Netherlands in 1996. Measurements were performed on 4-weekly samples obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network. Samples from 15 stations were analysed for main components and inorganic micro-components (heavy metals). Analysis of the main component samples determined the concentrations of free acid (hydrogen ions/hydrogen carbonate), sodium, potassium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitrate, sulphate and phosphate, along with conductivity and pH value. The samples for heavy metals were analysed for cadmium, copper, iron, lead and zinc. Arsenic, chrome, nickel and vanadium were also determined in samples from two stations. Additionally, separate samples were taken at two stations for analysis of the component mercury and the pesticide lindane (g-HCH) and at one station for analysis of a supplementary set of pesticides. This set consists of 2,4-D, 2,4,5-T, atrazine, bentazone, cyanazine, desethylatrazine, desisopropylatrazine, dichlorprop, MCPA, mecoprop, metolachlor and simazine.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent62 p
dc.format.extent2003 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101048
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101048.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101048.pdf
dc.subject06nl
dc.subjectneerslagnl
dc.subjectchemische analysenl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectsamenstellingnl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectchemical analysisen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectmonitoring networks compositionen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Meetresultaten 1996nl
dc.title.alternativeDutch National Precipitation Chemistry Network. Monitoring results for 1996en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T22:08:37Z
html.description.abstractDit rapport presenteert de resultaten van de in 1996 uitgevoerde metingen van de chemische samenstelling van neerslag in Nederland. De metingen zijn uitgevoerd op 4-wekelijkse monsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Op 15 stations werden monsters verzameld voor analyse op hoofdcomponenten en op anorganische microcomponenten (zware metalen). In de monsters van de hoofdcomponenten werden de concentraties van vrij zuur (hydronium/waterstofcarbonaat), natrium, kalium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitraat, sulfaat en fosfaat bepaald. Voorts werden van deze monsters de geleidbaarheid en de pH bepaald. De monsters voor zware metalen werden geanalyseerd op cadmium, koper, lood, ijzer en zink. Bovendien werden de monsters van twee stations geanalyseerd op arseen, chroom, nikkel en vanadium. Daarnaast werden op twee stations aparte monsters verzameld voor analyse op het bestrijdingsmiddel lindaan (g-HCH) en kwik en op een station werden monsters verzameld voor analyse op een aanvullende set bestrijdingsmiddelen. Deze set bestaat uit 2,4-D, 2,4,5-T, atrazin, bentazon, cyanazin, desethylatrazin, desisopropylatrazin, dichloorprop, MCPA, mecoprop, metolachloor en simazin.
html.description.abstractThis report presents the results of the chemical composition measurements of precipitation in the Netherlands in 1996. Measurements were performed on 4-weekly samples obtained from the National Precipitation Chemistry Monitoring Network. Samples from 15 stations were analysed for main components and inorganic micro-components (heavy metals). Analysis of the main component samples determined the concentrations of free acid (hydrogen ions/hydrogen carbonate), sodium, potassium, calcium, magnesium, fluoride, chloride, nitrate, sulphate and phosphate, along with conductivity and pH value. The samples for heavy metals were analysed for cadmium, copper, iron, lead and zinc. Arsenic, chrome, nickel and vanadium were also determined in samples from two stations. Additionally, separate samples were taken at two stations for analysis of the component mercury and the pesticide lindane (g-HCH) and at one station for analysis of a supplementary set of pesticides. This set consists of 2,4-D, 2,4,5-T, atrazine, bentazone, cyanazine, desethylatrazine, desisopropylatrazine, dichlorprop, MCPA, mecoprop, metolachlor and simazine.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record