Show simple item record

dc.contributor.authorBockting GJM
dc.contributor.authorKoolenbrander JGM
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.date.accessioned2012-12-12T22:08:37Z
dc.date.available2012-12-12T22:08:37Z
dc.date.issued1996-05-31
dc.identifier715810011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261328
dc.description.abstractIn analogie met het CSOIL model, waarmee de blootstelling aan verontreinigde landbodems geschat kan worden, is het blootstellingsmodel SEDISOIL ontwikkeld waarmee de blootstelling aan verontreinigde waterbodems kan worden gekwantificeerd. Bij toepassing van het model dient rekening te worden gehouden met beperkte nauwkeurigheid van de resultaten, zeker indien geen metingen in oppervlaktewater en vis zijn uitgevoerd. SEDISOIL kan worden gebruikt voor de bepaling van de saneringsurgentie van ernstig verontreinigde waterbodems.<br>
dc.description.abstractAnalogous to the CSOIL model, which estimates human exposure to contaminated soils, an exposure model called SEDISOIL has been developed to quantify human exposure to sediments. When using this model it should be kept in mind that calculations are not very accurate, certainly when measurements in surface water and on fish have not been performed. SEDISOIL can be used for determinating the urgency of remediation in the case of seriously contaminated soils.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent51 p
dc.format.extent1874 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715810011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810011.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectwaterbodemnl
dc.subjectverontreinigingnl
dc.subjectrisico analysenl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectreinigennl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectwaterflooren
dc.subjectsedimenten
dc.subjectpollutionen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectexposureen
dc.subjectcleaning upen
dc.subjectremediationen
dc.subjectmodelen
dc.subjectwaterbodemen
dc.subjecthumane blootstellingen
dc.subjectsanerings-urgentieen
dc.titleSEDISOIL ; Model ter berekening van humane blootstelling ten gevolge van verontreinigde waterbodemsnl
dc.title.alternativeSEDISOIL ; Model for the calculation of human exposure due to contaminated sedimentsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T22:08:37Z
html.description.abstractIn analogie met het CSOIL model, waarmee de blootstelling aan verontreinigde landbodems geschat kan worden, is het blootstellingsmodel SEDISOIL ontwikkeld waarmee de blootstelling aan verontreinigde waterbodems kan worden gekwantificeerd. Bij toepassing van het model dient rekening te worden gehouden met beperkte nauwkeurigheid van de resultaten, zeker indien geen metingen in oppervlaktewater en vis zijn uitgevoerd. SEDISOIL kan worden gebruikt voor de bepaling van de saneringsurgentie van ernstig verontreinigde waterbodems.&lt;br&gt;
html.description.abstractAnalogous to the CSOIL model, which estimates human exposure to contaminated soils, an exposure model called SEDISOIL has been developed to quantify human exposure to sediments. When using this model it should be kept in mind that calculations are not very accurate, certainly when measurements in surface water and on fish have not been performed. SEDISOIL can be used for determinating the urgency of remediation in the case of seriously contaminated soils.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record