Show simple item record

dc.contributor.authorQuarles van Ufford CHA
dc.contributor.authorIdenburg AM
dc.contributor.authorEngelen RFJM
dc.contributor.authorLaan WPM
dc.contributor.authorvan Lohuizen ZI
dc.contributor.authorOostenrijk CR
dc.contributor.authorPeek C
dc.contributor.authorUbachs R
dc.contributor.authorvan Duyse P
dc.date.accessioned2017-02-20T08:03:12
dc.date.issued1996-04-30
dc.identifier711901018
dc.description.abstractDe resultaten werden beschreven van een haalbaarheidsstudie met als doel om na te gaan of het RIM+ (Reken en informatiesysteem Milieuhygiene) dat nu door het RIVM wordt gebruikt voor het doorrekenen van nationale milieukosten, ook geschikt is voor het maken van provinciale milieukostenberekeningen. Hiertoe zijn voor een provincie (Limburg) de benodigde gegevens verzameld en ingevoerd in RIM+, waarna milieukosten met RIM+ zijn berekend. Resultaat van de pilot is dat het inderdaad mogelijk is provinciale milieukosten te berekenen met het RIM+. De uitkomsten zijn wat methodiek, soort resultaten en kwaliteit betreft vergelijkbaar met de kostenberekeningen die TME in 1994 voor de provincies heeft uitgevoerd. Tijdens de pilot is een aantal knelpunten onderkend, waarmee in een eventuele vervolgfase rekening moet worden gehouden. Behalve met het model RIM+ hebben deze knelpunten betrekking op de organisatie van provinciale kostenberekeningen en de methodiek en databehoefte van een provinciaal kostenmodel. Drie opties voor een provinciaal milieukostenmodel worden geevalueerd. Uiteindelijk wordt een voorstel gepresenteerd, dat zoveel mogelijk de positieve punten van de verschillende opties combineert.<br>
dc.description.abstractAs a first step in the cooperation between provinces and RIVM in developing a model for calculations of environmental costs, a pilot study was carried out to calculate the environmental costs to the Dutch province of Limburg using the model RIM+. This model, already used by RIVM for calculations of environmental costs on a national level, had to be partly adapted. The pilot shows that it is indeed possible to use RIM+ for provincial cost calculations. In carrying out the pilot, insight was gained into detailed desires and requirements related to input, output, methods and organisational aspects. Based on the results three options for the future are evaluated, in an advice for future actions.<br>
dc.description.sponsorshipprovincie Limburg
dc.description.sponsorshipDGM
dc.format.extent78 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 711901018
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711901018.html
dc.subject04nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectkostennl
dc.subjectprovincienl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectmilieukostennl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectcostsen
dc.subjectcountiesen
dc.subjectmodelen
dc.subjectenvironmental costsen
dc.titleProvinciale milieukostenberekeningen met RIM+. Verslag van een pilot voor Limburgnl
dc.title.alternativeCalculations of provincial environmental costs with RIM+. A pilot study for Limburgen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentprovincie Limburg
dc.contributor.departmentTME
dc.date.updated2017-02-20T07:03:12Z
html.description.abstractDe resultaten werden beschreven van een haalbaarheidsstudie met als doel om na te gaan of het RIM+ (Reken en informatiesysteem Milieuhygiene) dat nu door het RIVM wordt gebruikt voor het doorrekenen van nationale milieukosten, ook geschikt is voor het maken van provinciale milieukostenberekeningen. Hiertoe zijn voor een provincie (Limburg) de benodigde gegevens verzameld en ingevoerd in RIM+, waarna milieukosten met RIM+ zijn berekend. Resultaat van de pilot is dat het inderdaad mogelijk is provinciale milieukosten te berekenen met het RIM+. De uitkomsten zijn wat methodiek, soort resultaten en kwaliteit betreft vergelijkbaar met de kostenberekeningen die TME in 1994 voor de provincies heeft uitgevoerd. Tijdens de pilot is een aantal knelpunten onderkend, waarmee in een eventuele vervolgfase rekening moet worden gehouden. Behalve met het model RIM+ hebben deze knelpunten betrekking op de organisatie van provinciale kostenberekeningen en de methodiek en databehoefte van een provinciaal kostenmodel. Drie opties voor een provinciaal milieukostenmodel worden geevalueerd. Uiteindelijk wordt een voorstel gepresenteerd, dat zoveel mogelijk de positieve punten van de verschillende opties combineert.&lt;br&gt;
html.description.abstractAs a first step in the cooperation between provinces and RIVM in developing a model for calculations of environmental costs, a pilot study was carried out to calculate the environmental costs to the Dutch province of Limburg using the model RIM+. This model, already used by RIVM for calculations of environmental costs on a national level, had to be partly adapted. The pilot shows that it is indeed possible to use RIM+ for provincial cost calculations. In carrying out the pilot, insight was gained into detailed desires and requirements related to input, output, methods and organisational aspects. Based on the results three options for the future are evaluated, in an advice for future actions.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record