Show simple item record

dc.contributor.authorde Leeuw FAAM
dc.date.accessioned2013-06-13T21:45:54
dc.date.issued1984-11-30
dc.identifier228216031
dc.description.abstractUit berekeningen m.b.v. computersimulatiemodellen volgt dat de oxidantproduktiesnelheid tijdens fotochemische episoden afhankelijk is van de NOx- en van de koolwaterstofconcentraties. Zowel lage als hoge NOx-concentraties hebben een remmende invloed op de oxidantproduktiesnelheid. Dit heeft tot gevolg dat er een optimale concentratie NOmx bestaat waarbij de oxidantproduktiesnelheid maximaal is. Op basis van meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging wordt voor die Nederlandse situatie de optimale NOmx-concentratie geschat op circa 20 ppb. In het algemeen wordt het NOmx-niveau tijdens fotochemische episoden niet overschreden zodat een reductie in NOx-emissies zal leiden tot een verminderde oxidantproduktie.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/L
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228216031
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228216031.html
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectfotochemische episodennl
dc.subjectemissiereductie; modelberekeningennl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleSchatting van de effecten van een reductie in NOx-emissies op oxidantniveausnl
dc.title.alternativeEstimates of the effects of a reduction in NOx-emissions on oxidantlevelsen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T19:45:56Z
html.description.abstractUit berekeningen m.b.v. computersimulatiemodellen volgt dat de oxidantproduktiesnelheid tijdens fotochemische episoden afhankelijk is van de NOx- en van de koolwaterstofconcentraties. Zowel lage als hoge NOx-concentraties hebben een remmende invloed op de oxidantproduktiesnelheid. Dit heeft tot gevolg dat er een optimale concentratie NOmx bestaat waarbij de oxidantproduktiesnelheid maximaal is. Op basis van meetresultaten van het Nationaal Meetnet voor Luchtverontreiniging wordt voor die Nederlandse situatie de optimale NOmx-concentratie geschat op circa 20 ppb. In het algemeen wordt het NOmx-niveau tijdens fotochemische episoden niet overschreden zodat een reductie in NOx-emissies zal leiden tot een verminderde oxidantproduktie.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record