Show simple item record

dc.contributor.authorHoogerbrugge R
dc.contributor.authorCounotte GHM
dc.contributor.authorMaas C
dc.contributor.authorMaaskant JFN
dc.contributor.authorSchothorst RC
dc.contributor.authorSmeets OSNM
dc.contributor.authorSpruit FJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:50:45
dc.date.issued1996-11-30
dc.identifier219101005
dc.description.abstractBij de studie naar de diverse vormen van de statistiek toegepast in interlaboratorium onderzoeken wordt zoveel mogelijk verwezen naar bestaande normen en guidelines op dit gebied. Uit de bespreking van deze normen in relatie tot ervaringen opgedaan in de praktijk bleek telkens dat de ideale statistiek voor interlaboratorium onderzoeken in algemene zin niet bestaat en dat telkens keuzes moeten worden gemaakt waarbij het doel van het onderzoek als een rode draad door de gemaakte keuzes loopt. Afgezien van dit concrete hoofddoel, wordt het extraheren en presenteren van informatie uit de resultaten, om de deelnemers zo goed mogelijk in staat te stellen om de kwaliteit van hun werk te beoordelen en te verbeteren, altijd van belang geacht. Derhalve zijn diverse verwijzingen naar alternatieve berekenings- presentatievormen opgenomen. Met deze achtergrond zijn vele aspecten van met name de evaluatie van de resultaten van interlaboratorium onderzoeken behandeld. Hierbij zijn de toepassing van uitbijtertesten versus robuuste statistiek en de presentatie van de resultaten belangrijke onderwerpen.<br>
dc.description.abstractA study of the various types of statistical methods used for interlaboratory studies is presented. Where possible reference is made to current standards and guidelines in this area. From the discussions of these standards and practical experiences it became apparent that there is no ideal statistical method for interlaboratory studies in general. Choices have to be made always and should be guided by the objective of the study. Apart from this main objective, the extraction and presentation of data obtained from the results, to support the participants in assessing and improving their activities is always important. Hence, references to alternative calculation and presentation methods are included. Many aspects, particularly the evaluation of the results of interlaboratory studies, have been discussed against this background. The use of outlier tests versus robust statistics and the presentation of results received particular attention.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent28 p
dc.format.extent1275 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 219101005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/219101005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/219101005.pdf
dc.subject10nl
dc.subjectstatisticsen
dc.subjectinterlaboratory studiesen
dc.titleStatistics and the assessment of interlaboratory studiesen
dc.title.alternativeStatistieken en de beoordeling voor interlaboratorium onderzoekennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2017-02-20T06:50:45Z
html.description.abstractBij de studie naar de diverse vormen van de statistiek toegepast in interlaboratorium onderzoeken wordt zoveel mogelijk verwezen naar bestaande normen en guidelines op dit gebied. Uit de bespreking van deze normen in relatie tot ervaringen opgedaan in de praktijk bleek telkens dat de ideale statistiek voor interlaboratorium onderzoeken in algemene zin niet bestaat en dat telkens keuzes moeten worden gemaakt waarbij het doel van het onderzoek als een rode draad door de gemaakte keuzes loopt. Afgezien van dit concrete hoofddoel, wordt het extraheren en presenteren van informatie uit de resultaten, om de deelnemers zo goed mogelijk in staat te stellen om de kwaliteit van hun werk te beoordelen en te verbeteren, altijd van belang geacht. Derhalve zijn diverse verwijzingen naar alternatieve berekenings- presentatievormen opgenomen. Met deze achtergrond zijn vele aspecten van met name de evaluatie van de resultaten van interlaboratorium onderzoeken behandeld. Hierbij zijn de toepassing van uitbijtertesten versus robuuste statistiek en de presentatie van de resultaten belangrijke onderwerpen.&lt;br&gt;
html.description.abstractA study of the various types of statistical methods used for interlaboratory studies is presented. Where possible reference is made to current standards and guidelines in this area. From the discussions of these standards and practical experiences it became apparent that there is no ideal statistical method for interlaboratory studies in general. Choices have to be made always and should be guided by the objective of the study. Apart from this main objective, the extraction and presentation of data obtained from the results, to support the participants in assessing and improving their activities is always important. Hence, references to alternative calculation and presentation methods are included. Many aspects, particularly the evaluation of the results of interlaboratory studies, have been discussed against this background. The use of outlier tests versus robust statistics and the presentation of results received particular attention.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record