Show simple item record

dc.contributor.authorvan Andel I
dc.contributor.authorRambali AB
dc.contributor.authorvan Amsterdam JGC
dc.contributor.authorWolterink G
dc.contributor.authorvan Aerts LAGJM
dc.contributor.authorVleeming W
dc.date.accessioned2017-02-20T07:55:35
dc.date.issued2003-07-15
dc.identifier650270004
dc.description.abstractIn dit rapport wordt de huidige kennis op het gebied van nicotineverslaving bediscussieerd. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan roken onder jongeren, omdat de meeste rokers op jeugdige leeftijd beginnen met roken. De overgangsjaren van basisschool naar middelbare school (13 tot en met 14 jaar oud) blijken een hoog-risico periode te zijn voor het beginnen met roken. Hoe eerder een kind begint met roken hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij verslaafd raakt. Daarnaast correleert vroeg starten met veel roken op latere leeftijd. Omdat nicotine in staat lijkt te zijn om verslaving te veroorzaken in een korte tijdsperiode, is het belangrijk om te voorkomen dat kinderen met sigaretten gaan experimenteren. Studies hebben aangetoond dat zware rokers minder aversieve effecten hebben ervaren tijdens het roken van hun eerste sigaret dan lichte rokers. 'Light' sigaretten en smaakverbeterende additieven kunnen waarschijnlijk aversieve effecten verminderen tijdes het roken vergeleken met gewone sigaretten zonder zulke additieven. Daarom kan het verbieden van 'light' sigaretten en het verbieden van smaakverbeterende additieven, bijdragen aan het voorkomen dat kinderen een tweede sigaret proberen en zo uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen van verslaving onder de jeugd.<br>
dc.description.abstractThis report discusses the current knowledge on nicotine dependence, devoting a special chapter to smoking among youths, given that most smoking careers start in adolescence. The transition period, in which youths go from elementary to high school (ages 13-14), showes to be particularly risky for smoking initiation. The earlier youths start smoking, the more likely they will become dependent, and the more likely they will be heavier cigarette smokers in adult life. Since nicotine seems to be able to cause addiction in a short period of time, the aim should be to prevent children experimenting with cigarettes. Studies have shown that heavy smokers experience less aversive effects during their first smoke than light smokers. 'Light' cigarettes and flavour-enhancing additives could reduce aversive effects during smoking compared to regular cigarettes without such additives. Therefore, prohibiting the use of 'light' cigarettes and the use of flavour-enhancing additives could prevent adolescents from trying a second cigarette and ultimately contribute to preventing addiction among youths.<br>
dc.description.sponsorshipKvW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent77 p
dc.format.extent609 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 650270004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/650270004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/650270004.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectnicotine verslavingnl
dc.subjectrook verslavingnl
dc.subjectsigarettennl
dc.subjectjeugd rokennl
dc.subjecttijdpadnl
dc.subjectadolescentennl
dc.subjectnicotine addictionen
dc.subjectsmoke addictionen
dc.subjectcigarettesen
dc.subjectyouth smokingen
dc.subjecttime pathen
dc.subjectadolesen
dc.titleNicotine Addictionen
dc.title.alternativeNicotine Verslavingnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentTOX
dc.contributor.departmentSIR
dc.contributor.departmentBMT
dc.date.updated2017-02-20T06:55:35Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt de huidige kennis op het gebied van nicotineverslaving bediscussieerd. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan roken onder jongeren, omdat de meeste rokers op jeugdige leeftijd beginnen met roken. De overgangsjaren van basisschool naar middelbare school (13 tot en met 14 jaar oud) blijken een hoog-risico periode te zijn voor het beginnen met roken. Hoe eerder een kind begint met roken hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij verslaafd raakt. Daarnaast correleert vroeg starten met veel roken op latere leeftijd. Omdat nicotine in staat lijkt te zijn om verslaving te veroorzaken in een korte tijdsperiode, is het belangrijk om te voorkomen dat kinderen met sigaretten gaan experimenteren. Studies hebben aangetoond dat zware rokers minder aversieve effecten hebben ervaren tijdens het roken van hun eerste sigaret dan lichte rokers. &apos;Light&apos; sigaretten en smaakverbeterende additieven kunnen waarschijnlijk aversieve effecten verminderen tijdes het roken vergeleken met gewone sigaretten zonder zulke additieven. Daarom kan het verbieden van &apos;light&apos; sigaretten en het verbieden van smaakverbeterende additieven, bijdragen aan het voorkomen dat kinderen een tweede sigaret proberen en zo uiteindelijk bijdragen aan het voorkomen van verslaving onder de jeugd.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report discusses the current knowledge on nicotine dependence, devoting a special chapter to smoking among youths, given that most smoking careers start in adolescence. The transition period, in which youths go from elementary to high school (ages 13-14), showes to be particularly risky for smoking initiation. The earlier youths start smoking, the more likely they will become dependent, and the more likely they will be heavier cigarette smokers in adult life. Since nicotine seems to be able to cause addiction in a short period of time, the aim should be to prevent children experimenting with cigarettes. Studies have shown that heavy smokers experience less aversive effects during their first smoke than light smokers. &apos;Light&apos; cigarettes and flavour-enhancing additives could reduce aversive effects during smoking compared to regular cigarettes without such additives. Therefore, prohibiting the use of &apos;light&apos; cigarettes and the use of flavour-enhancing additives could prevent adolescents from trying a second cigarette and ultimately contribute to preventing addiction among youths.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record