Show simple item record

dc.contributor.authorvan Leeuwen EP
dc.contributor.authorErisman JW
dc.contributor.authorDraaijers GPJ
dc.contributor.authorPotma CJM
dc.contributor.authorvan Pul WAJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:52:08
dc.date.issued1995-04-30
dc.identifier722108006
dc.description.abstractNatte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte depositie kaarten van potentieel zuur en basische kationen die op metingen zijn gebaseerd zijn nodig om de daadwerkelijke belasting op ecosystemen te kunnen bepalen. Daarnaast kunnen deze kaarten ter validatie van de modellen dienen. In dit rapport worden concentratie en natte depositie kaarten van sulfaat, nitraat, ammonium, waterstof, chloride, natrium, magnesium, kalium en calcium gepresenteerd. De kartering van deze componenten op Europese schaal voor 1989 heeft plaatsgevonden met een resolutie van 50x50 km, en was gebaseerd op metingen die op ongeveer 750 locaties in Europa zijn uitgevoerd. Puntobservaties zijn met behulp van 'kriging' over Europa geinterpoleerd. De waargenomen patronen in de kaarten komen goed overeen met wat op basis van kennis van Europese emissie- en klimaatspatronen kon worden verwacht. Hoge sulfaat fluxen zijn te zien in het grensgebied van Duitsland, Polen en de Tsjechische Republiek, en Oekraine en voormalig Joegoslavie, terwijl de hoogste nitraat depositie in een zone van zuid-Scandinavie tot Noord-Italie is te vinden. Ammonium fluxen zijn het hoogst in Centraal Europa. De invloed van zeezout deeltjes is duidelijk te zien in de natrium, chloride en magnesium kaarten. Hoge calcium fluxen komen vooral voor in Zuid-Oost Europa. Een uitgebreide onzekerheidsanalyse om de kwaliteit van de kaarten te beoordelen, leverde een onzekerheid van ongeveer 60% voor een gemiddelde 50x50 km gridcel in Europa. Vergelijking van de sulfaat, nitraat en ammonium natte depositie fluxen met natte depositie fluxen zoals die door het EMEP lange afstands transport model zijn berekend toonde dat de in deze studie verkregen fluxen gemiddeld ongeveer 75% hoger zijn voor sulfaat, 20% hoger voor nitraat en 55% hoger voor ammonium.<br>
dc.description.abstractTo date, wet deposition maps on a European scale have been based on long-range transport model results. For most components wet deposition maps based on measurements are only available on national scales. Wet deposition maps of acidifying components and base cations based on measurements are needed for determining the actual input to ecosystems. Measurement based maps can also be used to validate the long-range transport models. In this report concentration and wet deposition maps of non-marine sulphate, nitrate, ammonium, hydrogen, sodium, chloride, magnesium, potassium and calcium are presented. These components are mapped on a 50x50 km scale over Europe for 1989, based on field measurements made at approximately 750 locations. Point observations are interpolated over Europe using 'kriging'. The patterns observed in the maps agree well with what would be expected from prior knowledge of European emission and climate patterns. High sulphate deposition is observed in the border area between Germany, Poland and the Czech Republic, and Ukraine and former Yugoslavia, while nitrate deposition is highest in a zone ranging from southern Scandinavia to northern Italy. Ammonium fluxes are largest in Central Europe. The influence of salt water bodies is evident for sodium, chloride and magnesium. Large calcium fluxes are found in southeast Europe. From an extensive uncertainty analysis to assess the quality of the maps uncertainty was estimated to amount approximately 60% for an average 50x50 km grid cell in Europe. Comparison of sulphate, nitrate and ammonium wet deposition with fluxes calculated by the EMEP long-range transport model revealed fluxes obtained in this study to be larger, i.e. on average 75% for sulphate, 20% for nitrate and 55% for ammonium.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent73 p
dc.format.extent5144 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722108006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108006.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectwet depositionen
dc.subjectmapsen
dc.subjecteuropeen
dc.subjectacidifying componentsen
dc.subjectbase cations; measurementsen
dc.subjectinterpolationen
dc.subjectkrigingen
dc.titleEuropean wet deposition maps based on measurementsen
dc.title.alternativeNatte depositie kaarten van Europa gebaseerd op metingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T06:52:08Z
html.description.abstractNatte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte depositie kaarten van potentieel zuur en basische kationen die op metingen zijn gebaseerd zijn nodig om de daadwerkelijke belasting op ecosystemen te kunnen bepalen. Daarnaast kunnen deze kaarten ter validatie van de modellen dienen. In dit rapport worden concentratie en natte depositie kaarten van sulfaat, nitraat, ammonium, waterstof, chloride, natrium, magnesium, kalium en calcium gepresenteerd. De kartering van deze componenten op Europese schaal voor 1989 heeft plaatsgevonden met een resolutie van 50x50 km, en was gebaseerd op metingen die op ongeveer 750 locaties in Europa zijn uitgevoerd. Puntobservaties zijn met behulp van &apos;kriging&apos; over Europa geinterpoleerd. De waargenomen patronen in de kaarten komen goed overeen met wat op basis van kennis van Europese emissie- en klimaatspatronen kon worden verwacht. Hoge sulfaat fluxen zijn te zien in het grensgebied van Duitsland, Polen en de Tsjechische Republiek, en Oekraine en voormalig Joegoslavie, terwijl de hoogste nitraat depositie in een zone van zuid-Scandinavie tot Noord-Italie is te vinden. Ammonium fluxen zijn het hoogst in Centraal Europa. De invloed van zeezout deeltjes is duidelijk te zien in de natrium, chloride en magnesium kaarten. Hoge calcium fluxen komen vooral voor in Zuid-Oost Europa. Een uitgebreide onzekerheidsanalyse om de kwaliteit van de kaarten te beoordelen, leverde een onzekerheid van ongeveer 60% voor een gemiddelde 50x50 km gridcel in Europa. Vergelijking van de sulfaat, nitraat en ammonium natte depositie fluxen met natte depositie fluxen zoals die door het EMEP lange afstands transport model zijn berekend toonde dat de in deze studie verkregen fluxen gemiddeld ongeveer 75% hoger zijn voor sulfaat, 20% hoger voor nitraat en 55% hoger voor ammonium.&lt;br&gt;
html.description.abstractTo date, wet deposition maps on a European scale have been based on long-range transport model results. For most components wet deposition maps based on measurements are only available on national scales. Wet deposition maps of acidifying components and base cations based on measurements are needed for determining the actual input to ecosystems. Measurement based maps can also be used to validate the long-range transport models. In this report concentration and wet deposition maps of non-marine sulphate, nitrate, ammonium, hydrogen, sodium, chloride, magnesium, potassium and calcium are presented. These components are mapped on a 50x50 km scale over Europe for 1989, based on field measurements made at approximately 750 locations. Point observations are interpolated over Europe using &apos;kriging&apos;. The patterns observed in the maps agree well with what would be expected from prior knowledge of European emission and climate patterns. High sulphate deposition is observed in the border area between Germany, Poland and the Czech Republic, and Ukraine and former Yugoslavia, while nitrate deposition is highest in a zone ranging from southern Scandinavia to northern Italy. Ammonium fluxes are largest in Central Europe. The influence of salt water bodies is evident for sodium, chloride and magnesium. Large calcium fluxes are found in southeast Europe. From an extensive uncertainty analysis to assess the quality of the maps uncertainty was estimated to amount approximately 60% for an average 50x50 km grid cell in Europe. Comparison of sulphate, nitrate and ammonium wet deposition with fluxes calculated by the EMEP long-range transport model revealed fluxes obtained in this study to be larger, i.e. on average 75% for sulphate, 20% for nitrate and 55% for ammonium.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record