Show simple item record

dc.contributor.authorde Melker HE
dc.contributor.authorvan Lier EA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:10
dc.date.issued2009-03-10
dc.identifier210021009
dc.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland is effectief en veilig. Wel blijven constant toezicht en onderzoek van belang om te beoordelen of aanpassing nodig is. Dit rapport geeft een overzicht van alle ontwikkelingen in 2008 van beschikbaarheid van vaccins, vaccineffectiviteit, bijwerkingen, ziektelast, gezondheidseconomische aspecten en internationale perspectieven die relevant zijn voor het RVP. In 2008 werd hepatitis B-vaccinatie voor kinderen met downsyndroom aan het RVP toegevoegd, verder bleef het RVP ongewijzigd. De meeste van de huidige RVP-ziekten zijn onder controle omdat de nationale vaccinatiegraad hoog is. Een uitzondering is kinkhoest, waarvan het hoge aantal gevallen aanhoudt en de piek in 2008 eerder viel dan verwacht. Tevens zijn uitbraken van bof en mazelen gesignaleerd, voornamelijk bij mensen die niet zijn gevaccineerd. Het rapport doet aanbevelingen om het RVP te verbeteren. Vooral onderzoek naar optimale vaccinatieschema's is nodig, oftewel de leeftijd waarop kinderen worden ingeent. Dat geldt vooral voor kinkhoest, pneumokokken en BMR (bof, mazelen, rodehond). Binnenkort zijn gegevens uit het zogeheten PIENTER-2 onderzoek beschikbaar over de reactie van het immuunsysteem op de vaccinaties. Dit is belangrijke informatie om te zien of andere vaccinatieschema's nodig zijn. Verder zal de invoering van HPV-vaccinatie in 2009 nauwgezet worden gevolgd. De Gezondheidsraad beraadt zich over vaccinatie tegen hepatitis B, rotavirus, waterpokken en gordelroos. In dit rapport staan aanbevelingen voor toezicht en onderzoek naar deze ziekten en naar hepatitis A (aandacht voor reizen naar landen waar het voorkomt), tuberculose en griep (vaccinatie voor selecte groep behouden en voor personeel in de gezondheidszorg stimuleren), meningokokken B (verder onderzoek naar dalende trend) en RSV (vaccinontwikkeling).
dc.description.abstractThe National Immunization Programme (NIP) in the Netherlands is both effective and safe. Continuous surveillance and research are necessary in order to determine whether adjustment to the programme is needed. This report gives an overview of all developments in 2008 with regard to the availability of vaccines, vaccine effectiveness, adverse events, disease burden, health economic aspects and international perspectives that are relevant for the NIP. In 2008 hepatitis B vaccination for children with Down's syndrome was added to the NIP - apart from that the programme remained unchanged. Because national vaccination coverage is high, most of the diseases currently covered by the NIP are under control. One exception is pertussis, of which the number of cases continues to be high and the peak for 2008 was earlier than expected. Furthermore, outbreaks of mumps and measles were observed, mainly among unvaccinated people. The report gives recommendations for improving the NIP. In particular, research to enable optimizing vaccination schedules is necessary. This applies mainly to pertussis, pneumococcal disease and MMR (mumps, measles, rubella). In the short term, data from the so-called PIENTER-2 study on the reaction of the immune system to the vaccinations will become available. This information is important to see whether other vaccination schedules are necessary. Furthermore, the introduction of HPV-vaccination in 2009 will be monitored closely. The National Health Council is considering vaccination against hepatitis B, rotavirus, varicella and herpes zoster. This report contains recommendations for future surveillance and research for these diseases and for hepatitis A (focusing on travel to countries where it occurs), tuberculosis and influenza (maintaining vaccination of selective groups and encouraging vaccination of health care workers), meningococcal B disease (further investigation of decreasing trend), and RSV (vaccine development).
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent300 p
dc.format.extent2192 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 210021009
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 210021009
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021009.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210021009.pdf
dc.subjectIMMUNOLOGIEnl
dc.subjectrijksvaccinatieprogrammanl
dc.subjectbmrnl
dc.subjectdktpnl
dc.subjecthaemophilus influenzae type bnl
dc.subjectmeningokokken cnl
dc.subjectnational immunization programmeen
dc.subjectmmren
dc.subjectdtap-ipven
dc.subjecthaemophilus influenzae type ben
dc.subjectmeningococcal c diseaseen
dc.titleThe National Immunisation Programme in the Netherlands. Developments in 2008en
dc.title.alternativeHet Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2008nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentEPI
dc.date.updated2017-02-20T05:37:11Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:06:33Z
html.description.abstractHet Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland is effectief en veilig. Wel blijven constant toezicht en onderzoek van belang om te beoordelen of aanpassing nodig is. Dit rapport geeft een overzicht van alle ontwikkelingen in 2008 van beschikbaarheid van vaccins, vaccineffectiviteit, bijwerkingen, ziektelast, gezondheidseconomische aspecten en internationale perspectieven die relevant zijn voor het RVP.<br>In 2008 werd hepatitis B-vaccinatie voor kinderen met downsyndroom aan het RVP toegevoegd, verder bleef het RVP ongewijzigd. De meeste van de huidige RVP-ziekten zijn onder controle omdat de nationale vaccinatiegraad hoog is. Een uitzondering is kinkhoest, waarvan het hoge aantal gevallen aanhoudt en de piek in 2008 eerder viel dan verwacht. Tevens zijn uitbraken van bof en mazelen gesignaleerd, voornamelijk bij mensen die niet zijn gevaccineerd.<br>Het rapport doet aanbevelingen om het RVP te verbeteren. Vooral onderzoek naar optimale vaccinatieschema's is nodig, oftewel de leeftijd waarop kinderen worden ingeent. Dat geldt vooral voor kinkhoest, pneumokokken en BMR (bof, mazelen, rodehond). Binnenkort zijn gegevens uit het zogeheten PIENTER-2 onderzoek beschikbaar over de reactie van het immuunsysteem op de vaccinaties. Dit is belangrijke informatie om te zien of andere vaccinatieschema's nodig zijn. Verder zal de invoering van HPV-vaccinatie in 2009 nauwgezet worden gevolgd.<br>De Gezondheidsraad beraadt zich over vaccinatie tegen hepatitis B, rotavirus, waterpokken en gordelroos. In dit rapport staan aanbevelingen voor toezicht en onderzoek naar deze ziekten en naar hepatitis A (aandacht voor reizen naar landen waar het voorkomt), tuberculose en griep (vaccinatie voor selecte groep behouden en voor personeel in de gezondheidszorg stimuleren), meningokokken B (verder onderzoek naar dalende trend) en RSV (vaccinontwikkeling).<br>
html.description.abstractThe National Immunization Programme (NIP) in the Netherlands is both effective and safe. Continuous surveillance and research are necessary in order to determine whether adjustment to the programme is needed. This report gives an overview of all developments in 2008 with regard to the availability of vaccines, vaccine effectiveness, adverse events, disease burden, health economic aspects and international perspectives that are relevant for the NIP.<br>In 2008 hepatitis B vaccination for children with Down's syndrome was added to the NIP - apart from that the programme remained unchanged. Because national vaccination coverage is high, most of the diseases currently covered by the NIP are under control. One exception is pertussis, of which the number of cases continues to be high and the peak for 2008 was earlier than expected. Furthermore, outbreaks of mumps and measles were observed, mainly among unvaccinated people.<br>The report gives recommendations for improving the NIP. In particular, research to enable optimizing vaccination schedules is necessary. This applies mainly to pertussis, pneumococcal disease and MMR (mumps, measles, rubella). In the short term, data from the so-called PIENTER-2 study on the reaction of the immune system to the vaccinations will become available. This information is important to see whether other vaccination schedules are necessary. Furthermore, the introduction of HPV-vaccination in 2009 will be monitored closely.<br>The National Health Council is considering vaccination against hepatitis B, rotavirus, varicella and herpes zoster. This report contains recommendations for future surveillance and research for these diseases and for hepatitis A (focusing on travel to countries where it occurs), tuberculosis and influenza (maintaining vaccination of selective groups and encouraging vaccination of health care workers), meningococcal B disease (further investigation of decreasing trend), and RSV (vaccine development).<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
210021009.pdf
Size:
2.139Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record