Show simple item record

dc.contributor.authorOomen AG
dc.contributor.authorBrandon EFA
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.contributor.authorSips AJAM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:02:44
dc.date.issued2006-06-27
dc.identifier711701042
dc.description.abstractDoor kennis over het opnameproces van stoffen in het menselijk lichaam beter te benutten, kan de risicobeoordeling van bodemverontreiniging voor de mens verbeterd worden. Inzicht in het opnameproces is verkregen door de nabootsing van het menselijk verteringsproces (in vitro digestiemodel). In dit rapport wordt een concreet voorstel gedaan om de kennis over de opname van lood door het menselijk lichaam in te passen in het nieuwe bodembeleid (Wet bodembescherming). Daarnaast wordt voor risicobeoordelaars en beleidsmakers inzichtelijk gemaakt in welke situaties het zinvol is om met het in vitro digestiemodel testen uit te voeren. Naast de toepassing in bodembeleid staat tevens de wetenschappelijke basis van het in vitro digestiemodel beschreven. De resultaten van het experimentele model zijn vergeleken met data van de mens en van varkens voor de verontreinigende stof lood om de juistheid van het model aan te tonen. Voor de toekomst is het van belang dat er internationale harmonisatie plaatsvindt over de toepassing in bodembeleid en de methodiek om kennis over het opnameproces te verkrijgen.
dc.description.abstracthe human body, the risk assessment of soil contaminants for humans can be improved. Insight into the uptake process is obtained by simulating the human digestion process (in vitro digestion model). In this report a concrete proposal is given for using the knowledge on the uptake of lead in the human body in procedures to assess the soil quality according to the new soil policy (Dutch Soil Protection Act). In addition, risk assessors and policy makers are advised on the situations where performing tests with the in vitro digestion model is desirable. Besides the application in soil policy, the scientific basis of the in vitro digestion model has been described. The experimental results of the experimental model have been compared to human and swine data for the contaminant lead to demonstrate the correctness of the model. In future, international harmonization on the application in soil policy and the methodology to obtain knowledge on the uptake process will become important.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-BWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent108 p
dc.format.extent457 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 711701042
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 711701042
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701042.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701042.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectverontreinigde grondnl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectloodnl
dc.subjectbiologische beschikbaarheidnl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectorale biobeschikbaarheidnl
dc.subjectbioaccessibilitynl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectpolluted soilen
dc.subjectleaden
dc.subjectbioavailabilityen
dc.subjectexposureen
dc.subjecthealthen
dc.subjectrisksen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectoral bioavailabilityen
dc.subjectbioaccessibilityen
dc.subjectrisk assessmenten
dc.titleHow can information on oral bioavailability improve human health risk assessment for lead-contaminated soils? Implementation and scientific basisen
dc.title.alternativeHoe kan informatie over orale biobeschikbaarheid de humane risicobeoordeling verbeteren van bodems verontreinigd met lood? Implementatie en wetenschappelijke basisnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:02:45Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:06:45Z
html.description.abstractDoor kennis over het opnameproces van stoffen in het menselijk lichaam beter te benutten, kan de risicobeoordeling van bodemverontreiniging voor de mens verbeterd worden. Inzicht in het opnameproces is verkregen door de nabootsing van het menselijk verteringsproces (in vitro digestiemodel).<br>In dit rapport wordt een concreet voorstel gedaan om de kennis over de opname van lood door het menselijk lichaam in te passen in het nieuwe bodembeleid (Wet bodembescherming). Daarnaast wordt voor risicobeoordelaars en beleidsmakers inzichtelijk gemaakt in welke situaties het zinvol is om met het in vitro digestiemodel testen uit te voeren.<br>Naast de toepassing in bodembeleid staat tevens de wetenschappelijke basis van het in vitro digestiemodel beschreven. De resultaten van het experimentele model zijn vergeleken met data van de mens en van varkens voor de verontreinigende stof lood om de juistheid van het model aan te tonen.<br>Voor de toekomst is het van belang dat er internationale harmonisatie plaatsvindt over de toepassing in bodembeleid en de methodiek om kennis over het opnameproces te verkrijgen.<br>
html.description.abstracthe human body, the risk assessment of soil contaminants for humans can be improved. Insight into the uptake process is obtained by simulating the human digestion process (in vitro digestion model). In this report a concrete proposal is given for using the knowledge on the uptake of lead in the human body in procedures to assess the soil quality according to the new soil policy (Dutch Soil Protection Act). In addition, risk assessors and policy makers are advised on the situations where performing tests with the in vitro digestion model is desirable. Besides the application in soil policy, the scientific basis of the in vitro digestion model has been described. The experimental results of the experimental model have been compared to human and swine data for the contaminant lead to demonstrate the correctness of the model. In future, international harmonization on the application in soil policy and the methodology to obtain knowledge on the uptake process will become important.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
711701042.pdf
Size:
456.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record