Show simple item record

dc.contributor.authorVaessen HAMG
dc.contributor.authorOoik A van
dc.contributor.authorLoon JW van
dc.contributor.authorVliet JJH van
dc.contributor.authorKieft AJ
dc.contributor.authorBurg G van den
dc.contributor.authorRitsema R
dc.date.accessioned2012-12-12T22:27:46Z
dc.date.available2012-12-12T22:27:46Z
dc.date.issued1995-12-31
dc.identifier389101008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261494
dc.description.abstractIn 1994 is door 123 vrijwilligers elk een duplicaat verzameld van hun voeding inclusief drank en drinkwater. De deelnemers aan deze studie zijn via een quota-steekproef geselecteerd door het voedings-enquetebureau AGB Fresh Foods in een gebied met een straal van circa 50 km rond Bilthoven en vormen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18-74 jaar. De studie is uitgevoerd in twee onderzoeksessies van telkens een week beginnend op maandag en eindigend op de daaropvolgende zondag. De eerste onderzoeksessie vond plaats in maart 1994, de tweede in september daaropvolgend. In maart namen 31 mannen en 31 vrouwen deel, in september waren dat 29 mannen en 32 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 44 jaar, het gemiddelde lichaamswicht 75 kg. De samenstelling van de quota-steekproef sluit zeer goed aan bij die van de 24-uurs duplicaat voeding studie uitgevoerd in 1984/1985 waaraan 110 vrijwilligers deelnamen. Het gemiddelde gewicht van de verzamelde monsters duplicaat 24-uurs voeding was 2603 gram, bereik 1491 tot 4449 gram. Door de vrouwen (N=63) werd gemiddeld 2452 gram totaal dieet verzameld met een bereik van 1491 tot 4160 gram. Deze getallen waren voor mannen (N=60) res-pectievelijk 2761 gram en 1639 tot 4449 gram. Een invloed van het seizoen op de gemiddeld verzamelde hoeveelheid voeding werd niet geconstateerd. Na het homogeniseren is elk verzamelmonster gesplitst in meerdere deelporties en is per verzamelmonster een portie van ca. 1 kg gevriesdroogd. Ten opzichte van het duplicaat 24-uurs voeding onderzoek 1984/1985 werd nu gemiddeld 16,5% meer voeding verzameld. De deelnemers aan de 1994 studie waren echter gemiddeld 5 kg zwaarder dan die in 1984/1985.
dc.description.abstractIn 1994, duplicate portions were collected by 123 volunteers of the food, drinks and drinking water they consumed in a 24-hour period. Participants in this study, reflecting the 18-74 year old Dutch population, were recruited in a quota random check by the food inquiry bureau AGB Fresh Foods from residents living in an area of about 50 km around Bilthoven. The study was carried out in two research sessions of one week each, starting on Monday and ending on the next Sunday. The first session was in March 1994, the second in September. In March 31 men and 31 women participated, in September 29 men and 32 women. The mean age of all participants was 44 years and the mean body weight 75 kg. The composition of the quota random check is very similar to that of the 24-hour duplicate diet study carried out in 1984/1985 when 110 volunteers participated. The mean weight of the 123 duplicate diet 24-hour samples is 2603 gram, range 1491 to 4449 gram. Women (N=63) collected on average 2452 gram total diet, range 1391 to 4160 gram. For men (N=60) these figures were 2761 gram and 1639 to 4449 gram. A seasonal effect on the average diet intake was not found. Following homogenisation, each duplicate total diet sample was split in several subsamples of which a portion of approximately 1 kg was lyophilized. On average, the amount of total diet sample collected now is 16,5% higher than in the 1984/1985 study. However, mean weight of participants in this study is 5 kg higher than that of those in the 1984/1985 duplicate diet exercise.
dc.description.sponsorshipHIGB
dc.format.extent37 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 389101008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/389101008.html
dc.subject02nl
dc.subjectduplicaat 24-uurs voedingennl
dc.subjectdietary intakeen
dc.subjectdata collectionen
dc.subjectanalytical methodsen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleDuplicaat 24-uurs voeding onderzoek 1994 - Verzamelen en bewerken van het monstermateriaalnl
dc.title.alternativeDuplicate 24-hour diet study 1994 - Sampling and sample preparationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.date.updated2012-12-12T22:27:47Z
html.description.abstractIn 1994 is door 123 vrijwilligers elk een duplicaat verzameld van hun voeding inclusief drank en drinkwater. De deelnemers aan deze studie zijn via een quota-steekproef geselecteerd door het voedings-enquetebureau AGB Fresh Foods in een gebied met een straal van circa 50 km rond Bilthoven en vormen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking van 18-74 jaar. De studie is uitgevoerd in twee onderzoeksessies van telkens een week beginnend op maandag en eindigend op de daaropvolgende zondag. De eerste onderzoeksessie vond plaats in maart 1994, de tweede in september daaropvolgend. In maart namen 31 mannen en 31 vrouwen deel, in september waren dat 29 mannen en 32 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers was 44 jaar, het gemiddelde lichaamswicht 75 kg. De samenstelling van de quota-steekproef sluit zeer goed aan bij die van de 24-uurs duplicaat voeding studie uitgevoerd in 1984/1985 waaraan 110 vrijwilligers deelnamen. Het gemiddelde gewicht van de verzamelde monsters duplicaat 24-uurs voeding was 2603 gram, bereik 1491 tot 4449 gram. Door de vrouwen (N=63) werd gemiddeld 2452 gram totaal dieet verzameld met een bereik van 1491 tot 4160 gram. Deze getallen waren voor mannen (N=60) res-pectievelijk 2761 gram en 1639 tot 4449 gram. Een invloed van het seizoen op de gemiddeld verzamelde hoeveelheid voeding werd niet geconstateerd. Na het homogeniseren is elk verzamelmonster gesplitst in meerdere deelporties en is per verzamelmonster een portie van ca. 1 kg gevriesdroogd. Ten opzichte van het duplicaat 24-uurs voeding onderzoek 1984/1985 werd nu gemiddeld 16,5% meer voeding verzameld. De deelnemers aan de 1994 studie waren echter gemiddeld 5 kg zwaarder dan die in 1984/1985.
html.description.abstractIn 1994, duplicate portions were collected by 123 volunteers of the food, drinks and drinking water they consumed in a 24-hour period. Participants in this study, reflecting the 18-74 year old Dutch population, were recruited in a quota random check by the food inquiry bureau AGB Fresh Foods from residents living in an area of about 50 km around Bilthoven. The study was carried out in two research sessions of one week each, starting on Monday and ending on the next Sunday. The first session was in March 1994, the second in September. In March 31 men and 31 women participated, in September 29 men and 32 women. The mean age of all participants was 44 years and the mean body weight 75 kg. The composition of the quota random check is very similar to that of the 24-hour duplicate diet study carried out in 1984/1985 when 110 volunteers participated. The mean weight of the 123 duplicate diet 24-hour samples is 2603 gram, range 1491 to 4449 gram. Women (N=63) collected on average 2452 gram total diet, range 1391 to 4160 gram. For men (N=60) these figures were 2761 gram and 1639 to 4449 gram. A seasonal effect on the average diet intake was not found. Following homogenisation, each duplicate total diet sample was split in several subsamples of which a portion of approximately 1 kg was lyophilized. On average, the amount of total diet sample collected now is 16,5% higher than in the 1984/1985 study. However, mean weight of participants in this study is 5 kg higher than that of those in the 1984/1985 duplicate diet exercise.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record