Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorDik HHJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:13:07
dc.date.issued2010-01-14
dc.identifier703719046
dc.description.abstractHet drinkwater in Nederland was in 2008 van goede kwaliteit. Bij een kwart van de productielocaties is een norm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland in 2008' dat RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie heeft opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van de meetprogramma's van de drinkwaterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. Zij leefden de wettelijke voorschriften voor de controle op de drinkwaterkwaliteit goed na. De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet, waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater. De Inspectie is verplicht de resultaten te rapporteren aan de minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op. Het aantal drinkwaterpompstations (50 = 24 procent) waar in 2008 een norm is overschreden, is nagenoeg gelijk aan dat in 2007. Een groot deel van de normoverschrijdingen was eenmalig en betrof stoffen, gerelateerd aan de bedrijfsvoering, die geen betekenis hebben voor de volksgezondheid. Het gaat dan om overschrijdingen van bijvoorbeeld troebeling, ijzer en mangaan. De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor een middel incidenteel overschreden. Bij twee drinkwaterpompstations zijn indicatoren voor besmetting met pathogene micro-organismen eenmalig aangetoond. In het distributienet zijn deze indicatoren veel vaker aangetoond. In alle gevallen zijn de bacterien in de herhalingsmonsters niet meer aangetroffen. De aanwezigheid van legionellabacterien wordt getoetst als het drinkwater het pompstation verlaat en in de distributiegebieden. In de monsters in het distributienet zijn op 25 locaties legionellabacterien aangetoond en slechts eenmaal in het drinkwater dat het pompstation verlaat. Het is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan het distributienet het drinkwater met bacterien besmet kan raken. In 54 gevallen is de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken.
dc.description.abstractDrinking water in the Netherlands in 2008 was of a good quality. Non-compliance to the standard for good quality drinking water occurred at 25 percent of the treatment plants, none of which represented a threat to public health. These are the main conclusions of the annual report 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2008' compiled by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (VROM). The most important results of the measurement programmes carried out by water supply companies are reproduced in this report. The report concludes that regulations governing the quality of the drinking water were well-observed. The Inspectorate for VROM is responsible for enforcing the Drinking Water Act, which includes ensuring that the standards set by this Act for the presence of micro-organisms and chemicals are maintained. The Inspectorate is required to report the results of its control activities to both the responsible Minister and the Dutch Parliament. RIVM manages the data and produces the annual report. The number of drinking water treatment plants with one or more non-compliances (50 = 24%), which fluctuates from year to year, was in 2008 at an equal level compared with 2007. A large number of the non-compliances were incidental, involving substances/parameters related to production processes, such as turbidity, iron and manganese. There were no serious implications for public health. There was an incidental non-compliance for only one pesticide. Indicators for pathogens were found incidental at two drinking water treatment plants. In the networks the indicators were found more frequently. Always the indicators were absent after resampling. The presence of Legionella bacteria in drinking water is tested when the water leaves the treatment plant and in the distribution network. Only one non-compliance at the treatment plant was found, while in samples taken randomly throughout distribution Legionella bacteria was detected at 25 sites. Contamination can result from standard maintenance/construction activities on the distribution network. In 54 of such cases the inhabitants of nearby houses were advised to boil their drinking water before using it.
dc.description.sponsorshipVROM-Inspectie
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent42 p
dc.format.extent1193 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherVROM-inspectie
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 703719046
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719046.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719046.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectinformatiesysteemnl
dc.subjectnormoverschrijdingennl
dc.subjectqualityen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectnon-complianceen
dc.titleDe kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2008nl
dc.title.alternativeThe quality of drinking water in the Netherlands in 2008en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMG
dc.date.updated2017-02-20T06:13:07Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:07:51Z
html.description.abstractHet drinkwater in Nederland was in 2008 van goede kwaliteit. Bij een kwart van de productielocaties is een norm overschreden. In geen geval vormde dat een bedreiging voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit het jaarrapport 'De drinkwaterkwaliteit in Nederland in 2008' dat RIVM in opdracht van de VROM-Inspectie heeft opgesteld. In dit rapport worden de resultaten van de meetprogramma's van de drinkwaterbedrijven op hoofdlijnen weergegeven. Zij leefden de wettelijke voorschriften voor de controle op de drinkwaterkwaliteit goed na.<br>De VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterleidingwet, waarin normen zijn opgesteld voor de aanwezigheid van micro-organismen en chemische stoffen in het drinkwater. De Inspectie is verplicht de resultaten te rapporteren aan de minister en het parlement. Het RIVM beheert de gegevens en stelt het rapport op.<br>Het aantal drinkwaterpompstations (50 = 24 procent) waar in 2008 een norm is overschreden, is nagenoeg gelijk aan dat in 2007. Een groot deel van de normoverschrijdingen was eenmalig en betrof stoffen, gerelateerd aan de bedrijfsvoering, die geen betekenis hebben voor de volksgezondheid. Het gaat dan om overschrijdingen van bijvoorbeeld troebeling, ijzer en mangaan.<br>De norm voor bestrijdingsmiddelen is voor een middel incidenteel overschreden. Bij twee drinkwaterpompstations zijn indicatoren voor besmetting met pathogene micro-organismen eenmalig aangetoond. In het distributienet zijn deze indicatoren veel vaker aangetoond. In alle gevallen zijn de bacterien in de herhalingsmonsters niet meer aangetroffen. De aanwezigheid van legionellabacterien wordt getoetst als het drinkwater het pompstation verlaat en in de distributiegebieden. In de monsters in het distributienet zijn op 25 locaties legionellabacterien aangetoond en slechts eenmaal in het drinkwater dat het pompstation verlaat. Het is mogelijk dat tijdens werkzaamheden aan het distributienet het drinkwater met bacterien besmet kan raken. In 54 gevallen is de bewoners van de nabijgelegen woningen geadviseerd het drinkwater voor gebruik te koken.<br>
html.description.abstractDrinking water in the Netherlands in 2008 was of a good quality. Non-compliance to the standard for good quality drinking water occurred at 25 percent of the treatment plants, none of which represented a threat to public health. These are the main conclusions of the annual report 'The quality of drinking water in the Netherlands in 2008' compiled by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Inspectorate of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (VROM). The most important results of the measurement programmes carried out by water supply companies are reproduced in this report. The report concludes that regulations governing the quality of the drinking water were well-observed.<br>The Inspectorate for VROM is responsible for enforcing the Drinking Water Act, which includes ensuring that the standards set by this Act for the presence of micro-organisms and chemicals are maintained. The Inspectorate is required to report the results of its control activities to both the responsible Minister and the Dutch Parliament. RIVM manages the data and produces the annual report.<br>The number of drinking water treatment plants with one or more non-compliances (50 = 24%), which fluctuates from year to year, was in 2008 at an equal level compared with 2007. A large number of the non-compliances were incidental, involving substances/parameters related to production processes, such as turbidity, iron and manganese. There were no serious implications for public health.<br>There was an incidental non-compliance for only one pesticide. Indicators for pathogens were found incidental at two drinking water treatment plants. In the networks the indicators were found more frequently. Always the indicators were absent after resampling. The presence of Legionella bacteria in drinking water is tested when the water leaves the treatment plant and in the distribution network. Only one non-compliance at the treatment plant was found, while in samples taken randomly throughout distribution Legionella bacteria was detected at 25 sites. Contamination can result from standard maintenance/construction activities on the distribution network. In 54 of such cases the inhabitants of nearby houses were advised to boil their drinking water before using it.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
703719046.pdf
Size:
1.164Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record