Show simple item record

dc.contributor.authorRodenburg W
dc.contributor.authorvan Dycke KCG
dc.contributor.authorEysink PED
dc.contributor.authorvan Amsterdam JGC
dc.contributor.authorProper KI
dc.contributor.authorvan Steeg H
dc.date.accessioned2017-02-20T07:38:41
dc.date.issued2012-01-30
dc.identifier340001002
dc.description.abstractVerband nachtwerk en gezondheidsschade onduidelijk: Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijk verband tussen nachtwerk en het ontstaan van aandoeningen als (borst)kanker, hart- en vaatziekten en obesitas. De huidige epidemiologische studies, waarvoor bij een groep mensen die 's nachts werken is onderzocht hoe vaak deze aandoeningen voorkomen, geven inconsistente bevindingen en kennen beperkingen. Sommige van deze studies beschrijven een verband tussen nachtwerk en gezondheidseffecten, in andere studies is dat niet aangetroffen. Daarnaast is het onduidelijk of een dag-ennachtritmeverstoring als gevolg van nachtwerk de oorzaak is van gezondheidsschade of dat daarvoor andere factoren gerelateerd aan nachtwerk, zoals veranderde leefstijl, verantwoordelijk zijn. Ook is meer inzicht nodig in de mechanismen die eventuele effecten veroorzaken. 16 procent beroepsbevolking heeft nachtdienst: Het onduidelijke verband tussen nachtwerk en gezondheidsschade blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In deze literatuurstudie is een overzicht gemaakt van aandoeningen die vaak voorkomen in de Nederlandse (beroeps)bevolking en mogelijk een relatie hebben met werken in nachtdiensten. In Nederland werkt 16 procent van de beroepsbevolking soms of regelmatig in de nachtdienst. Meer inzicht in mogelijke effecten en de onderliggende mechanismen is nodig om te bepalen of het nodig is om maatregelen te ontwikkelen die gezondheidsrisico's van ploegendienstwerk kunnen beperken. Aanbevelingen voor onderzoek: Aanbevolen wordt om in studies naar de relatie tussen nachtwerk en gezondheid ook andere factoren te betrekken die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn leefstijlfactoren zoals voeding, roken en alcoholgebruik. Ook is gedetailleerde informatie over roosterkenmerken nodig, omdat er aanwijzingen zijn dat bepaalde roosters schadelijker zijn voor de gezondheid dan andere. Een voorbeeld daarvan is hoeveel nachten achter elkaar er wordt gewerkt. Bovendien is onderzoek nodig naar de invloed van individuele gevoeligheid voor dag-en-nachtritmeverstoring.
dc.description.abstractAssociation between night work and negative effects on health unclear: The association between night work and the development of conditions like (breast) cancer, heart disease and obesity remain uncertain. Epidemiological studies that investigate the incidence of these conditions in night workers versus day workers, give inconsistent results as well as having limitations. Some of these studies do report an association between night work and negative health effects while others does not. Furthermore, it is unclear whether a day and night rhythm disruption resulting from night work is responsible for negative health effects or whether other factors related to night work, such as changes in lifestyle are responsible. Finally, more knowledge on the mechanisms responsible for potential health effects is required. 6 percent of working population works night shifts: The unclear relation between night work and negative health effects was shown by a literature update conducted by the RIVM, commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (Social Affairs). The literature study provides an overview of conditions that occur frequently in the Dutch (working) population and that are possibly related to working night shifts. In the Netherlands, 16 percent of the working population works night shifts occasionally or regularly. More insight into the possible effects of night work and its underlying mechanisms is required to determine whether preventive measures are required for limiting health risks associated with shift work. Recommendations for further research: The report recommends future studies on the relationship between night work and health to include other factors that could cause health risks, for example, lifestyle factors such as diet, smoking and alcohol consumption. Also, detailed information about shift work schedules is required, since there are indications that some schedules are more harmful to health than others. One example of this is the number of nights worked successively. Furthermore, more insight into an individual's susceptibility for day and night rhythm disruption is required.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent66 p
dc.format.extent551 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 340001002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/340001002.pdf
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectnachtwerknl
dc.subjectborstkankernl
dc.subjectgezondheidnl
dc.subjectnight shiften
dc.subjectbreast canceren
dc.subjecthealthen
dc.titleNachtwerk en gezondheidseffecten : Een literatuur updatenl
dc.title.alternativeNight work and health effects : A literature updateen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentGBO
dc.date.updated2017-02-20T06:38:41Z
dc.contributor.divisionvgc
refterms.dateFOA2018-12-13T10:55:03Z
html.description.abstractVerband nachtwerk en gezondheidsschade onduidelijk:<br>Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijk verband tussen nachtwerk en het ontstaan van aandoeningen als (borst)kanker, hart- en vaatziekten en obesitas. De huidige epidemiologische studies, waarvoor bij een groep mensen die 's nachts werken is onderzocht hoe vaak deze aandoeningen voorkomen, geven inconsistente bevindingen en kennen beperkingen. Sommige van deze studies beschrijven een verband tussen nachtwerk en gezondheidseffecten, in andere studies is dat niet aangetroffen. Daarnaast is het onduidelijk of een dag-ennachtritmeverstoring als gevolg van nachtwerk de oorzaak is van gezondheidsschade of dat daarvoor andere factoren gerelateerd aan nachtwerk, zoals veranderde leefstijl, verantwoordelijk zijn. Ook is meer inzicht nodig in de mechanismen die eventuele effecten veroorzaken. <br> <br>16 procent beroepsbevolking heeft nachtdienst:<br>Het onduidelijke verband tussen nachtwerk en gezondheidsschade blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In deze literatuurstudie is een overzicht gemaakt van aandoeningen die vaak voorkomen in de Nederlandse (beroeps)bevolking en mogelijk een relatie hebben met werken in nachtdiensten. In Nederland werkt 16 procent van de beroepsbevolking soms of regelmatig in de nachtdienst. Meer inzicht in mogelijke effecten en de onderliggende mechanismen is nodig om te bepalen of het nodig is om maatregelen te ontwikkelen die gezondheidsrisico's van ploegendienstwerk kunnen beperken.<br> <br>Aanbevelingen voor onderzoek:<br>Aanbevolen wordt om in studies naar de relatie tussen nachtwerk en gezondheid ook andere factoren te betrekken die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn leefstijlfactoren zoals voeding, roken en alcoholgebruik. Ook is gedetailleerde informatie over roosterkenmerken nodig, omdat er aanwijzingen zijn dat bepaalde roosters schadelijker zijn voor de gezondheid dan andere. Een voorbeeld daarvan is hoeveel nachten achter elkaar er wordt gewerkt. Bovendien is onderzoek nodig naar de invloed van individuele gevoeligheid voor dag-en-nachtritmeverstoring.<br>
html.description.abstractAssociation between night work and negative effects on health unclear:<br>The association between night work and the development of conditions like (breast) cancer, heart disease and obesity remain uncertain. Epidemiological studies that investigate the incidence of these conditions in night workers versus day workers, give inconsistent results as well as having limitations. Some of these studies do report an association between night work and negative health effects while others does not. Furthermore, it is unclear whether a day and night rhythm disruption resulting from night work is responsible for negative health effects or whether other factors related to night work, such as changes in lifestyle are responsible. Finally, more knowledge on the mechanisms responsible for potential health effects is required.<br> <br>6 percent of working population works night shifts:<br>The unclear relation between night work and negative health effects was shown by a literature update conducted by the RIVM, commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment (Social Affairs). The literature study provides an overview of conditions that occur frequently in the Dutch (working) population and that are possibly related to working night shifts. In the Netherlands, 16 percent of the working population works night shifts occasionally or regularly. More insight into the possible effects of night work and its underlying mechanisms is required to determine whether preventive measures are required for limiting health risks associated with shift work.<br> <br>Recommendations for further research:<br>The report recommends future studies on the relationship between night work and health to include other factors that could cause health risks, for example, lifestyle factors such as diet, smoking and alcohol consumption. Also, detailed information about shift work schedules is required, since there are indications that some schedules are more harmful to health than others. One example of this is the number of nights worked successively. Furthermore, more insight into an individual's susceptibility for day and night rhythm disruption is required.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
340001002.pdf
Size:
550.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record