Show simple item record

dc.contributor.authorGarssen J
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.contributor.authorDufrenne JB
dc.contributor.authorKoedam M
dc.contributor.authorde Jong WH
dc.contributor.authorTakumi K
dc.contributor.authorTeunis PFM
dc.contributor.authorvan Leusden FM
dc.contributor.authorVos JG
dc.date.accessioned2017-02-20T06:36:49
dc.date.issued1999-01-04
dc.identifier284550005
dc.description.abstractDosis response modellen zijn een essentieel onderdeel van de kwantitatieve microbiologische risicobepaling maar er zijn slechts weinig geschikte gegevens beschikbaar. Vrijwilligersstudies geven slechts beperkte informatie. Daarom wordt een diermodel voor infectie met humane enteropathogene bacterien ontwikkeld. Pasgeboren muizen waren weinig gevoelig voor infectie met Salmonella enteritidis en er was geen dosis response relatie. Volwassen ratten konden worden geinfecteerd met hoge doses Salmonela enteritidis E.coli 0157 en Campylobacter jejuni. Overnacht vasten en neutralisatie van maagzuur verhoogden de gevoeligheid van de dieren voor orale infectie aanmerkelijk. Onder deze omstandigheden produceerde Salmonella enteritidis enstige systemische ziekten terwijl E.coli O157 en Campylobacter jejuni het maagdarmkanaal koloniseerden zonder klinisch waarneembare symptomen. Hoewel geen diarree werd gezien was het vochtgehalte van met C.jejuni geinfecteerde dieren verhoogd en vertoonden enkele dieren tekenen van typhlitis/colitis.<br>
dc.description.abstractDose-response models are an essential part of quantitative microbiological risk assessment, but not many appropriate data are available for this purpose. Human volunteer studies provide only limited information. Therefore, an animal model for infection with human enteropathogenic bacteria is being developed. Suckling mice were found to be only marginally sensitive to inoculation with varying doses of Salmonella enteritidis, and there was no dose-response relationship. Adult rats could be infected with high doses of Salmonella enteritidis, Escherichia coli O157 or Campylobacter jejuni. Overnight starvation and neutralisation of gastric acid markedly increased the susceptibility of the animals to oral infection. Under these conditions, S. enteritidis induced severe systemic illness, whereas E. coli O157 and C. jejuni colonised the intestinal tract without causing clinical disease. Although diarrhoeal symptoms were not detected, animals challenged with C. jejuni had increased moisture content in the faeces and some animals showed signs of typhlitis/colitis.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent36 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 284550005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/284550005.html
dc.subject02nl
dc.titleDose-response relations for gastro-intestinal pathogens in an animal modelen
dc.title.alternativedosis response relatie voor gastro-intestinale pathogenen in een diermodelnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLPI
dc.date.updated2017-02-20T05:36:50Z
html.description.abstractDosis response modellen zijn een essentieel onderdeel van de kwantitatieve microbiologische risicobepaling maar er zijn slechts weinig geschikte gegevens beschikbaar. Vrijwilligersstudies geven slechts beperkte informatie. Daarom wordt een diermodel voor infectie met humane enteropathogene bacterien ontwikkeld. Pasgeboren muizen waren weinig gevoelig voor infectie met Salmonella enteritidis en er was geen dosis response relatie. Volwassen ratten konden worden geinfecteerd met hoge doses Salmonela enteritidis E.coli 0157 en Campylobacter jejuni. Overnacht vasten en neutralisatie van maagzuur verhoogden de gevoeligheid van de dieren voor orale infectie aanmerkelijk. Onder deze omstandigheden produceerde Salmonella enteritidis enstige systemische ziekten terwijl E.coli O157 en Campylobacter jejuni het maagdarmkanaal koloniseerden zonder klinisch waarneembare symptomen. Hoewel geen diarree werd gezien was het vochtgehalte van met C.jejuni geinfecteerde dieren verhoogd en vertoonden enkele dieren tekenen van typhlitis/colitis.&lt;br&gt;
html.description.abstractDose-response models are an essential part of quantitative microbiological risk assessment, but not many appropriate data are available for this purpose. Human volunteer studies provide only limited information. Therefore, an animal model for infection with human enteropathogenic bacteria is being developed. Suckling mice were found to be only marginally sensitive to inoculation with varying doses of Salmonella enteritidis, and there was no dose-response relationship. Adult rats could be infected with high doses of Salmonella enteritidis, Escherichia coli O157 or Campylobacter jejuni. Overnight starvation and neutralisation of gastric acid markedly increased the susceptibility of the animals to oral infection. Under these conditions, S. enteritidis induced severe systemic illness, whereas E. coli O157 and C. jejuni colonised the intestinal tract without causing clinical disease. Although diarrhoeal symptoms were not detected, animals challenged with C. jejuni had increased moisture content in the faeces and some animals showed signs of typhlitis/colitis.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record