Show simple item record

dc.contributor.authorHarmelink MGM
dc.contributor.authorBrink RMM van den
dc.contributor.authorStein D
dc.date.accessioned2012-12-12T22:29:44Z
dc.date.available2012-12-12T22:29:44Z
dc.date.issued1998-08-26
dc.identifier773001012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261533
dc.description.abstractIn de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zou worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te realiseren in de periode 2000-2020. Het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van een reductie van de broeikasgasemissies met 32% ten opzichte van het 1990 niveua is uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hiervoor zijn twee beleidsvarianten (sturing en markt) gebaseerd op het Global Competion scenario uit de lange termijn verkenning uitgewerkt. De belangrijkste conclusie is dat voor het bereiken van zulke vergaande CO2-reducties opties als het importeren van biomassa en de opslag van CO2 in beeld komen. Het RIVM heeft de twee beleidsvarianten doorgerekend op hun overige milieueffecten door te kijken naar veranderingen in de locale emissies van NOx, SO2, PM10 and VOS. De belangrijkste conclusie dat een reductie van de CO2-emisies leidt tot een gelijktijdige daling van de locale emissies met 8% tot 30%. Bij combinatie van nieuwe technologieen (zoals brandstofcellen) met backstops kunnen de emissiereductie oplopen tot 50% ten opzichte van het referentiescenario.
dc.description.abstractIn the Second Memorandum on Climate Change the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment announced to conduct a long term climate outlook in order to investigate the possibilities and costs of extreme CO2-reductions. First part of the outlook was conducted by the ECN who investigated the possibilities of a reduction of the Dutch greenhouse gas emissions by 32% in 2020 compared to 1990. Two policy alternatives (stiring and market) founded on the Global Competition scenario used in the Long Term Outlook were worked out. In order to reach such extreme CO2-reductions the ECN concluded that options such as the import of biomass and the capture and storage of CO2 (backstops) must be considered. The RIVM looked at the changes in the local emissions of NOx, SO2, PM10 and VOC as a result of the CO2-measures in two policy alternatives. The main conclusion is that with the reduction of CO2 a simultaneous reduction of these emissions is reached by 8% tot 30 %. Combining of new technologies (such as fuel cells) and backstoptechnologies offers prospects for a further reduction of these emissions up to 50% of the level compared to the existing policy.
dc.description.sponsorshipDGM/DLE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent59 p
dc.format.extent3654 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 773001012
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001012.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001012.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectkooldioxidenl
dc.subjectemissiereductienl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectregionaalnl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectzwaveloxidennl
dc.subjectstofnl
dc.subjectvluchtige organische verbindingennl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectpm10nl
dc.subjectcarbon dioxideen
dc.subjectemission reductionen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectregionalen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectsulfur oxidesen
dc.subjectdusten
dc.subjectvolatile organic compoundsen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectpm10en
dc.titleVergaande CO2-reducties: effecten op de emissies van NOx, SO2, fijn stof en VOSnl
dc.title.alternativeExtreme CO2-reductions: effect on the emissions of NOx, SO2, PM10 and VOCen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T22:29:44Z
html.description.abstractIn de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zou worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te realiseren in de periode 2000-2020. Het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van een reductie van de broeikasgasemissies met 32% ten opzichte van het 1990 niveua is uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Hiervoor zijn twee beleidsvarianten (sturing en markt) gebaseerd op het Global Competion scenario uit de lange termijn verkenning uitgewerkt. De belangrijkste conclusie is dat voor het bereiken van zulke vergaande CO2-reducties opties als het importeren van biomassa en de opslag van CO2 in beeld komen. Het RIVM heeft de twee beleidsvarianten doorgerekend op hun overige milieueffecten door te kijken naar veranderingen in de locale emissies van NOx, SO2, PM10 and VOS. De belangrijkste conclusie dat een reductie van de CO2-emisies leidt tot een gelijktijdige daling van de locale emissies met 8% tot 30%. Bij combinatie van nieuwe technologieen (zoals brandstofcellen) met backstops kunnen de emissiereductie oplopen tot 50% ten opzichte van het referentiescenario.
html.description.abstractIn the Second Memorandum on Climate Change the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment announced to conduct a long term climate outlook in order to investigate the possibilities and costs of extreme CO2-reductions. First part of the outlook was conducted by the ECN who investigated the possibilities of a reduction of the Dutch greenhouse gas emissions by 32% in 2020 compared to 1990. Two policy alternatives (stiring and market) founded on the Global Competition scenario used in the Long Term Outlook were worked out. In order to reach such extreme CO2-reductions the ECN concluded that options such as the import of biomass and the capture and storage of CO2 (backstops) must be considered. The RIVM looked at the changes in the local emissions of NOx, SO2, PM10 and VOC as a result of the CO2-measures in two policy alternatives. The main conclusion is that with the reduction of CO2 a simultaneous reduction of these emissions is reached by 8% tot 30 %. Combining of new technologies (such as fuel cells) and backstoptechnologies offers prospects for a further reduction of these emissions up to 50% of the level compared to the existing policy.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record