Show simple item record

dc.contributor.authorvan Beelen P
dc.date.accessioned2017-02-20T07:28:19
dc.date.issued1986-11-30
dc.identifier718604001
dc.description.abstractIn de waterverzadigde zone van de Nederlandse bodem heerst vaak een gebrek aan zuurstof en aan voedingsstoffen en een constante tempera- tuur van 10 graden C.. In zure bodems stopt de afbraak bij afwezigheid van zuurstof zodat plantenresten zich kunnen ophopen tot veenlagen. Door de lage concentratie van beschikbare voedingsresten zijn in de ondergrond slechts bacterien aanwezig en zeer weinig andere microorganismen. De afbraak van organische microverontreinigingen gaat meestal via cometabolisme waarbij door de lage concentratie geen adaptatie van microflora kan optreden. Deze afbraak zal dus uitgevoerd moeten worden door de aanwezige autochtone microflora.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B
dc.description.sponsorshipVegter
dc.description.sponsorshipJ.J.
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718604001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718604001.html
dc.subjectmhnl
dc.subjecthorizontaal transportnl
dc.subjectbiodegradatienl
dc.subjectanaeroob;nl
dc.titleBacterien in het grondwatervoerend pakket van de bodem. Een literatuuroverzicht gericht op de Nederlandse situatienl
dc.title.alternativeBacteria in groundwater bearing sediments of the soil. A review dedicated to the Dutch environmenten
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:28:19Z
html.description.abstractIn de waterverzadigde zone van de Nederlandse bodem heerst vaak een gebrek aan zuurstof en aan voedingsstoffen en een constante tempera- tuur van 10 graden C.. In zure bodems stopt de afbraak bij afwezigheid van zuurstof zodat plantenresten zich kunnen ophopen tot veenlagen. Door de lage concentratie van beschikbare voedingsresten zijn in de ondergrond slechts bacterien aanwezig en zeer weinig andere microorganismen. De afbraak van organische microverontreinigingen gaat meestal via cometabolisme waarbij door de lage concentratie geen adaptatie van microflora kan optreden. Deze afbraak zal dus uitgevoerd moeten worden door de aanwezige autochtone microflora.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record