Show simple item record

dc.contributor.authorLambooij MS
dc.contributor.authorKommer GJ
dc.contributor.authorSlobbe LCJ
dc.date.accessioned2014-01-17T13:45:04
dc.date.issued2008-09-04
dc.identifier270751018
dc.description.abstractVoor ziekenhuizen is het mogelijk te berekenen hoeveel medisch personeel per aandoening nodig is. Tot voor kort werden dergelijke inschattingen alleen in euro's gemaakt. Met de nieuwe informatie kan op basis van het verwachte aantal aandoeningen worden berekend hoeveel medisch personeel in de toekomst beschikbaar moet zijn. Het is het nog niet mogelijk verschillende categorieen verplegend personeel per aandoening te differentieren. Voor de ouderenzorg is het mogelijk om de hoeveelheid verplegend en verzorgend personeel per leeftijdgroep uit te splitsen. Op die manier kunnen op basis van demografische gegevens trendberekeningen voor de toekomst worden gemaakt van het benodigde personeel. Ook kan binnen deze sector het verplegend en verzorgend personeel naar type beroep worden gespecificeerd. Het is nog niet mogelijk de hoeveelheid medisch personeel per aandoening te categoriseren omdat daarvoor de benodigde gegevens ontbreken. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg. Beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om maatregelen te kunnen nemen, bijvoorbeeld door deelname aan opleidingen te stimuleren. In deze pilotstudie is geonventariseerd wat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de gezondheidszorg zijn van dit soort berekeningen. De uitkomsten van de pilot zijn nog niet getoetst. Of een dergelijke toetsing in de toekomst mogelijk is, is onzeker, mede omdat veel van de in deze pilot gebruikte registraties een onzekere toekomst kennen.
dc.description.abstractFor hospitals it is possible to calculate how much medical personnel per illness is needed. Until recently, this was only estimated in euros. This new information enables calculations on the number of medical staff needed in the future, based on the expected number of future illnesses. It is not possible to differentiate between different types of nursing staff. For the elderly care it is possible to calculate the needed nursing personnel and care personnel per age group. This enables calculations of future trends of needed personnel based on demographic prognoses. In this sector it is possible to differentiate between different occupations. It is not possible to categorize the number of needed personnel per illness because of data limitations. The reason for performing this study is the expected labour shortage in health care. Policy makers need information in order to take measures, for instance promotion of participation in education. In this pilot study, inventory is made of the possibilities and problems for such calculations for health care. Outcomes have not yet been validated. Whether such a validation will be carried out in the future is uncertain, because the future of many registrations used in this pilot study is in doubt.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent89 p
dc.format.extent430 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270751018
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270751018
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751018.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751018.pdf
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectECONOMIEnl
dc.subjectpilot studienl
dc.subjectarbeidsinzetnl
dc.subjectgezondheidszorgnl
dc.subjectkosten van ziektennl
dc.subjectpilot studyen
dc.subjectutilization of personnelen
dc.subjecthealth careen
dc.subjectcosts of illnessen
dc.titlePilotstudie arbeidsinzet in de zorg. Arbeidsinzet gedifferentieerd naar diagnose, een verkenningnl
dc.title.alternativePilot study utilization of personnel in health careen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.contributor.departmentPZO
dc.date.updated2014-01-17T12:47:20Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:08:38Z
html.description.abstractVoor ziekenhuizen is het mogelijk te berekenen hoeveel medisch personeel per aandoening nodig is. Tot voor kort werden dergelijke inschattingen alleen in euro's gemaakt. Met de nieuwe informatie kan op basis van het verwachte aantal aandoeningen worden berekend hoeveel medisch personeel in de toekomst beschikbaar moet zijn. Het is het nog niet mogelijk verschillende categorieen verplegend personeel per aandoening te differentieren.<br>Voor de ouderenzorg is het mogelijk om de hoeveelheid verplegend en verzorgend personeel per leeftijdgroep uit te splitsen. Op die manier kunnen op basis van demografische gegevens trendberekeningen voor de toekomst worden gemaakt van het benodigde personeel. Ook kan binnen deze sector het verplegend en verzorgend personeel naar type beroep worden gespecificeerd. Het is nog niet mogelijk de hoeveelheid medisch personeel per aandoening te categoriseren omdat daarvoor de benodigde gegevens ontbreken.<br>Aanleiding voor dit onderzoek zijn de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg. Beleidsmakers hebben behoefte aan informatie om maatregelen te kunnen nemen, bijvoorbeeld door deelname aan opleidingen te stimuleren. In deze pilotstudie is geonventariseerd wat de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de gezondheidszorg zijn van dit soort berekeningen. De uitkomsten van de pilot zijn nog niet getoetst. Of een dergelijke toetsing in de toekomst mogelijk is, is onzeker, mede omdat veel van de in deze pilot gebruikte registraties een onzekere toekomst kennen.<br>
html.description.abstractFor hospitals it is possible to calculate how much medical personnel per illness is needed. Until recently, this was only estimated in euros. This new information enables calculations on the number of medical staff needed in the future, based on the expected number of future illnesses. It is not possible to differentiate between different types of nursing staff.<br>For the elderly care it is possible to calculate the needed nursing personnel and care personnel per age group. This enables calculations of future trends of needed personnel based on demographic prognoses. In this sector it is possible to differentiate between different occupations. It is not possible to categorize the number of needed personnel per illness because of data limitations.<br>The reason for performing this study is the expected labour shortage in health care. Policy makers need information in order to take measures, for instance promotion of participation in education. In this pilot study, inventory is made of the possibilities and problems for such calculations for health care. Outcomes have not yet been validated. Whether such a validation will be carried out in the future is uncertain, because the future of many registrations used in this pilot study is in doubt.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
270751018.pdf
Size:
429.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record