Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Eshof AJ
dc.contributor.authorSmit E
dc.contributor.authorFonds AW
dc.date.accessioned2014-01-17T14:05:49
dc.date.issued1987-05-31
dc.identifier218108003
dc.description.abstractVan de 255 in 1986 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 90 (ruim 35%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit. Bij 2 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Deze waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Andere bestanddelen van tabel I werden in 1986 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken. De constateringen staan los van mogelijke ontheffingen.<br>
dc.description.sponsorshipHIMH;
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218108003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218108003.html
dc.subjectpompstationsnl
dc.subjectperiferienl
dc.subjectbacteriologischnl
dc.subjectchemischnl
dc.subjectvgznl
dc.subjectmh;nl
dc.titleResultaten van het onderzoek van drinkwater in Nederland in 1986, vergeleken met het Drinkwaterbesluitnl
dc.title.alternativeResults of monitoring of drinking water quality in the Netherlands in 1986, compared with drinking water standardsen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:08:07Z
html.description.abstractVan de 255 in 1986 eenmalig onderzochte pompstations werd bij 90 (ruim 35%) een of meer overschrijdingen geconstateerd van de drempelwaarden, genoemd in de tabellen I, III en IV van bijlage A van het Drinkwaterbesluit. Bij 2 bedrijven werden afwijkingen in bacteriologisch opzicht volgens tabel I geconstateerd. Deze waren bij een herhalingsonderzoek weer in orde. Andere bestanddelen van tabel I werden in 1986 niet onderzocht. Tabel II werd wegens het ontbreken van informatie over ontharding of ontzouting bij de bedrijven niet in het overzicht betrokken. De constateringen staan los van mogelijke ontheffingen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record