Show simple item record

dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorMeinardi CR
dc.contributor.authorKrajenbrink GJW
dc.date.accessioned2014-01-17T14:04:31
dc.date.issued1989-06-30
dc.identifier728472013
dc.description.abstractDe kwaliteit van het grondwater, vanaf het freatisch vlak tot +/- 13 m hieronder, is gekarteerd op 10 moderne melkveehouderijen. In totaal zijn ongeveer 1500 grondwatermonsters genomen. De nitraatgehalten zijn hoger dan verwacht kan worden op basis van (globaal-empirische) relaties tussen stikstoftoediening en -uitspoeling. Op ongeveer 90% van het zandgrasland zal de EG-drinkwaternorm worden overschreden. De stikstof, die door beweiding op het grasland komt, spoelt niet extra uit. Ondiepe grondwaterstanden verminderen de uitspoeling. De kaliumgehaltes overschrijden de norm ook. Sulfaat, chloride en elektrische geleidendheid zijn onder de norm, maar boven het EG-richtniveau.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B /Willems J
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent52 p
dc.format.extent1121 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472013.pdf
dc.subjectnitraatuitspoelingnl
dc.subjectgrondwaterkwaliteitnl
dc.subjectstikstofnl
dc.subjectkarteringnl
dc.subjectbeweidingnl
dc.subjectbemestingnl
dc.subjectgrasland;nl
dc.titleNitraatgehalte en kwaliteit van het grondwater onder grasland in de zandgebiedennl
dc.title.alternativeNitrate concentrations and groundwater quality of grassland in the sandy regionsen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:06:48Z
html.description.abstractDe kwaliteit van het grondwater, vanaf het freatisch vlak tot +/- 13 m hieronder, is gekarteerd op 10 moderne melkveehouderijen. In totaal zijn ongeveer 1500 grondwatermonsters genomen. De nitraatgehalten zijn hoger dan verwacht kan worden op basis van (globaal-empirische) relaties tussen stikstoftoediening en -uitspoeling. Op ongeveer 90% van het zandgrasland zal de EG-drinkwaternorm worden overschreden. De stikstof, die door beweiding op het grasland komt, spoelt niet extra uit. Ondiepe grondwaterstanden verminderen de uitspoeling. De kaliumgehaltes overschrijden de norm ook. Sulfaat, chloride en elektrische geleidendheid zijn onder de norm, maar boven het EG-richtniveau.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record