Show simple item record

dc.contributor.authorvan Zoelen GA
dc.contributor.authorde Vries I
dc.contributor.authorMeulenbelt J
dc.date.accessioned2012-12-12T22:36:29Z
dc.date.available2012-12-12T22:36:29Z
dc.date.issued1997-04-30
dc.identifier348802015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261594
dc.description.abstractDe laatste jaren is bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een toename geconstateerd in het aantal verzoeken om informatie na ingestie van lampolie. In 1996 is daarom een nader prospectief onderzoek opgezet naar intoxicaties door ingestie van lampolie. Doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van blootstelling, de frequentie van optreden van intoxicaties en de aard en ernst van de uit de intoxicatie voortvloeiende gezondheidseffecten. In samenwerking met de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) zijn vanaf medio 1996 additionele en meer gedetailleerde gegevens gevraagd met betrekking tot het specifieke blootstellingsscenario en productgegevens van de lampolie en olielampjes. Het belangrijkste risico van de ingestie van lampolie, voornamelijk door kleine kinderen, is het optreden van aspiratie en het ontstaan van chemische pneumonitis. In deze studie zijn bij meeste van de blootgestelde personen symptomen opgetreden. Prikkelhoest trad het meest frequent op gevolgd door braken en sufheid. Bij een aantal personen is chemische pneumonitis gemeld. De ingestelde therapieen waren niet alle conform de richtlijnen van het NVIC. Artsen dienen over de risico's en de ongewenste effecten hiervan geinformeerd te worden. Een belangrijk deel van de kinderen drinkt de lampolie uit het olielampje ; het verdient derhalve aanbeveling de waarschuwingen die op de flessen lampolie staan ook op de etiketten van de verpakkingen van olielampen aan te brengen. Tezamen met verbeterde kinderveilige sluitingen op de flessen kunnen deze maatregelen een bijdrage leveren in de reductie van het aantal blootstellingen aan lampolie.<br>
dc.description.abstractDuring the last three years the National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) found an increasing number of poisonings of children by lamp oil. In order to establish the circumstances of exposure, the frequency and severity of clinical effects and the treatment received, a prospective study was carried out in 1996. In close co-operation with the General Inspectorate for Health Protection (IGB) more specific information on the circumstances of exposure and the products involved was collected during the second half year of the study. Lamp oil ingestions involve a considerable risk of aspiration and chemical pneumonitis. In this study ingestion of lamp oil resulted in clinical effects in the majority of the cases. Effects most frequently seen were coughing, vomiting and dizziness. Chemical pneumonitis was reported in several cases. Physicians need to be notified that not all performed therapies were according to the NVIC guidelines and that these therapies possess risks for serious and unwanted clinical effects. Most of the children drank the lamp oil directly from the lamp. Drinking from the lamp clearly needs more attention so people may be notified by warnings on the packages. With regard to the bottle, improved child-proof screw-tops and improved labelling can add to the prevention and reduction of exposure to lamp oil.<br>
dc.description.sponsorshipIGB
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent25 p
dc.format.extent882 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 348802015
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348802015.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348802015.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectpoisoningen
dc.subjectexposureen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectchildrenen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectlamp oilen
dc.subjectsymptomsen
dc.titleAcute intoxicaties met lampolie in 1996nl
dc.title.alternativeAcute lampoil intoxications in 1996en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVIC
dc.contributor.departmentAZU
dc.date.updated2012-12-12T22:36:30Z
html.description.abstractDe laatste jaren is bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een toename geconstateerd in het aantal verzoeken om informatie na ingestie van lampolie. In 1996 is daarom een nader prospectief onderzoek opgezet naar intoxicaties door ingestie van lampolie. Doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de omstandigheden van blootstelling, de frequentie van optreden van intoxicaties en de aard en ernst van de uit de intoxicatie voortvloeiende gezondheidseffecten. In samenwerking met de Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB) zijn vanaf medio 1996 additionele en meer gedetailleerde gegevens gevraagd met betrekking tot het specifieke blootstellingsscenario en productgegevens van de lampolie en olielampjes. Het belangrijkste risico van de ingestie van lampolie, voornamelijk door kleine kinderen, is het optreden van aspiratie en het ontstaan van chemische pneumonitis. In deze studie zijn bij meeste van de blootgestelde personen symptomen opgetreden. Prikkelhoest trad het meest frequent op gevolgd door braken en sufheid. Bij een aantal personen is chemische pneumonitis gemeld. De ingestelde therapieen waren niet alle conform de richtlijnen van het NVIC. Artsen dienen over de risico&apos;s en de ongewenste effecten hiervan geinformeerd te worden. Een belangrijk deel van de kinderen drinkt de lampolie uit het olielampje ; het verdient derhalve aanbeveling de waarschuwingen die op de flessen lampolie staan ook op de etiketten van de verpakkingen van olielampen aan te brengen. Tezamen met verbeterde kinderveilige sluitingen op de flessen kunnen deze maatregelen een bijdrage leveren in de reductie van het aantal blootstellingen aan lampolie.&lt;br&gt;
html.description.abstractDuring the last three years the National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) found an increasing number of poisonings of children by lamp oil. In order to establish the circumstances of exposure, the frequency and severity of clinical effects and the treatment received, a prospective study was carried out in 1996. In close co-operation with the General Inspectorate for Health Protection (IGB) more specific information on the circumstances of exposure and the products involved was collected during the second half year of the study. Lamp oil ingestions involve a considerable risk of aspiration and chemical pneumonitis. In this study ingestion of lamp oil resulted in clinical effects in the majority of the cases. Effects most frequently seen were coughing, vomiting and dizziness. Chemical pneumonitis was reported in several cases. Physicians need to be notified that not all performed therapies were according to the NVIC guidelines and that these therapies possess risks for serious and unwanted clinical effects. Most of the children drank the lamp oil directly from the lamp. Drinking from the lamp clearly needs more attention so people may be notified by warnings on the packages. With regard to the bottle, improved child-proof screw-tops and improved labelling can add to the prevention and reduction of exposure to lamp oil.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record