Show simple item record

dc.contributor.authorOtte PF
dc.date.accessioned2017-02-20T07:14:09
dc.date.issued1994-12-31
dc.identifier776201012
dc.description.abstractDe Sectie Metingen onderzoekt sinds een aantal jaren de hoogte van metaalconcentraties in het huishoudelijk afval alsmede de calorische waarde. De resultaten van dit onderzoek leveren de basisinformatie voor het inzicht over de herkomst en de concentratie van metalen zoals aangetroffen in het huishoudelijk afval, indirect in bodemas en vliegas uit verbrandingen, en compost. Tevens kan zij dienen voor het volgen van beleidsmaatregelen of afspraken bijvoorbeeld tot vermindering van de emissie van cadmium. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. In de periode 1986 - 1992 werd een zestal monsters huishoudelijk afval onderzocht. De monstername en opzet van het onderzoek sloot zoveel mogelijk aan bij het lopende onderzoek naar de fysische samenstelling van huishoudelijk afval. Hierdoor was het mogelijk de resultaten van het onderzoek naar de fysische samenstelling van huishoudelijk afval te relateren aan de resultaten van dit onderzoek. De analyse van het huishoudelijk afval vond plaats nadat de monsters waren gesorteerd in 14 kenmerkende componenten. In deze componenten werden de metaalconcentraties alsmede de calorische waarde bepaald. Samengevat geeft dit onderzoek de volgende informatie: De concentratie van 18 metalen nn 12 uit het huishoudelijk afval gesorteerde componenten, uitgedrukt in mg/kg droge stof. De concentratie van 18 metalen in huishoudelijk afval, uitgedrukt in mg/kg inclusief het 'van nature' aanwezige vocht. De distributie van metalen in het huishoudelijk afval over de belangrijkste componenten. Metaalconcentraties in produktgroepen gesorteerd uit de leer/rubber component. Metaalconcentraties in bepaalde produkten behorend tot het zogenaamd bijzonder afval en het klein chemisch afval. De calorische waarde en droge stof gehaltes van de belangrijkste componenten uit het huishoudelijk afval<br>
dc.description.abstractThe National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) analyses over a long period the physical composition of household refuse in the Netherlands. Since 1986 a start was made with the analyses of (heavy) metals in components derived from household refuse. This report presents figures of 4 samples taken in 1988, 1989, 1991 and 1992 and compares the results with those of two earlier analyzed samples. The report gives a description of the applied sampling method, the sample preparation, the used techniques for the determination of the metal concentration, and includes the next results: The concentration (in mg/kg dry matter) of 18 metals in 12 individually analyzed components derived from household refuse. The concentration of 18 metals in household refuse, expressed in mg/kg including moisture. The distribution of 18 metals in household refuse over the main components. The concentration of metals in products belonging to the leather/rubber component. The concentration of metals in a variety of products that are often found in household refuse and belong to the 'small chemical waste' component. The caloric value of 9 components derived from household refuse. Dry matter percentage of 14 components derived from household refuse<br>
dc.description.sponsorshipDGM/A
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent55 p
dc.format.extent2161 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 776201012
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776201012.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/776201012.pdf
dc.subject09nl
dc.subjecthuishoudelijk afvalnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectmetalennl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectsorterennl
dc.subjectcalorimetrienl
dc.subjectenergienl
dc.subjectdomestic wasteen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectmetalsen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectenergyen
dc.subjectsortingen
dc.subjectcalorimetryen
dc.titleAnalyse van metalen en calorische waarde in componenten uit huishoudelijk afval, 1988-1992 (met hierin opgenomen de resultaten van 1986 en 1987)nl
dc.title.alternativeAnalysis of metals and caloric value of components derived from household refuse, 1988-1992 (an extract from the results of 1986 and 1987 is included)en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2017-02-20T06:14:09Z
html.description.abstractDe Sectie Metingen onderzoekt sinds een aantal jaren de hoogte van metaalconcentraties in het huishoudelijk afval alsmede de calorische waarde. De resultaten van dit onderzoek leveren de basisinformatie voor het inzicht over de herkomst en de concentratie van metalen zoals aangetroffen in het huishoudelijk afval, indirect in bodemas en vliegas uit verbrandingen, en compost. Tevens kan zij dienen voor het volgen van beleidsmaatregelen of afspraken bijvoorbeeld tot vermindering van de emissie van cadmium. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. In de periode 1986 - 1992 werd een zestal monsters huishoudelijk afval onderzocht. De monstername en opzet van het onderzoek sloot zoveel mogelijk aan bij het lopende onderzoek naar de fysische samenstelling van huishoudelijk afval. Hierdoor was het mogelijk de resultaten van het onderzoek naar de fysische samenstelling van huishoudelijk afval te relateren aan de resultaten van dit onderzoek. De analyse van het huishoudelijk afval vond plaats nadat de monsters waren gesorteerd in 14 kenmerkende componenten. In deze componenten werden de metaalconcentraties alsmede de calorische waarde bepaald. Samengevat geeft dit onderzoek de volgende informatie: De concentratie van 18 metalen nn 12 uit het huishoudelijk afval gesorteerde componenten, uitgedrukt in mg/kg droge stof. De concentratie van 18 metalen in huishoudelijk afval, uitgedrukt in mg/kg inclusief het &apos;van nature&apos; aanwezige vocht. De distributie van metalen in het huishoudelijk afval over de belangrijkste componenten. Metaalconcentraties in produktgroepen gesorteerd uit de leer/rubber component. Metaalconcentraties in bepaalde produkten behorend tot het zogenaamd bijzonder afval en het klein chemisch afval. De calorische waarde en droge stof gehaltes van de belangrijkste componenten uit het huishoudelijk afval&lt;br&gt;
html.description.abstractThe National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM) analyses over a long period the physical composition of household refuse in the Netherlands. Since 1986 a start was made with the analyses of (heavy) metals in components derived from household refuse. This report presents figures of 4 samples taken in 1988, 1989, 1991 and 1992 and compares the results with those of two earlier analyzed samples. The report gives a description of the applied sampling method, the sample preparation, the used techniques for the determination of the metal concentration, and includes the next results: The concentration (in mg/kg dry matter) of 18 metals in 12 individually analyzed components derived from household refuse. The concentration of 18 metals in household refuse, expressed in mg/kg including moisture. The distribution of 18 metals in household refuse over the main components. The concentration of metals in products belonging to the leather/rubber component. The concentration of metals in a variety of products that are often found in household refuse and belong to the &apos;small chemical waste&apos; component. The caloric value of 9 components derived from household refuse. Dry matter percentage of 14 components derived from household refuse&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record