Show simple item record

dc.contributor.authorSchijven JF
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.date.accessioned2013-06-13T22:58:25
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier148702001
dc.description.abstractDoor 8 externe laboratoria werden 133 buitenbaden en 340 binnenbaden onderzocht op aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa. Het betrof circulatiebaden, die periodiek volgens de eisen van het Besluit Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenheden (BHVZ) werden gecontroleerd. Pseudomonas aeruginosa bleek slechts incidenteel voor te komen. Een concentratie vrij beschikbaar chloor groter dan 2 mg/l bij gebruik van cyanuurzuur en groter dan 0,5 mg/l zonder gebruik van cyanuurzuur bleken voldoende veiligheid te bieden tegen de aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa. Aanbevolen wordt geen meetverplichting voor Pseudomonas aeruginosa in circulatiebaden in te stellen, maar wel een norm of een streefwaarde, namelijk "niet aantoonbaar in 100 ml". Tevens wordt aanbevolen de ondergrens voor de concentratie vrij beschikbaar chloor te stellen op 0,5 mg/l, onafhankelijk van de pH. Ook wordt aanbevolen de nu geldende eis aan bacterien van de coligroep te laten vallen.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-W
dc.format.extent140 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 148702001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/148702001.html
dc.subjectp.aeruginosanl
dc.subjectcirculatiebadennl
dc.subjectzwemwaterhygienenl
dc.titleDe aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in circulatiebaden in relatie tot de controle volgens de Wet Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenhedennl
dc.title.alternativeThe presence of Pseudomonas aeruginosa in swimming pools that are routinely checked according to Dutch Legal Standardsen
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:58:27Z
html.description.abstractDoor 8 externe laboratoria werden 133 buitenbaden en 340 binnenbaden onderzocht op aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa. Het betrof circulatiebaden, die periodiek volgens de eisen van het Besluit Hygiene en Veiligheid Zwemgelegenheden (BHVZ) werden gecontroleerd. Pseudomonas aeruginosa bleek slechts incidenteel voor te komen. Een concentratie vrij beschikbaar chloor groter dan 2 mg/l bij gebruik van cyanuurzuur en groter dan 0,5 mg/l zonder gebruik van cyanuurzuur bleken voldoende veiligheid te bieden tegen de aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa. Aanbevolen wordt geen meetverplichting voor Pseudomonas aeruginosa in circulatiebaden in te stellen, maar wel een norm of een streefwaarde, namelijk &quot;niet aantoonbaar in 100 ml&quot;. Tevens wordt aanbevolen de ondergrens voor de concentratie vrij beschikbaar chloor te stellen op 0,5 mg/l, onafhankelijk van de pH. Ook wordt aanbevolen de nu geldende eis aan bacterien van de coligroep te laten vallen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record