Show simple item record

dc.contributor.authorElzenga JG
dc.date.accessioned2012-12-12T22:40:00Z
dc.date.available2012-12-12T22:40:00Z
dc.date.issued1996-06-30
dc.identifier772414009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261658
dc.description.abstractIn dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van "Crematoria". Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de doelgroepen van consumenten, bouw, handel en dienstverlening om tot overeenstemming te komen over de gegevens die gebruikt worden bij verschillende instituten en levert ondersteunende informatie voor het regeringsbeleid over emissiereductie. Dit document bevat informatie over processen, emissiebronnen, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, energiebehoud, onderzoek naar schone technologie normstelling en vergunningen.
dc.description.abstractThis document reporting on environmental aspects of "Crematoriums" has been published within the WESP cooperative project of the Working Group on Emissions from Service Industries and Product Use. In this project information was collected on processes found in the target groups: consumers, construction, service industries, environmental cleanup, and consulting firms and recreational services. The aim was to reach an agreement on the data used by various institutes and to provide support for governmental policy on emission reduction. This document contains information on processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology, and standards and permits.
dc.description.sponsorshipHIMH DWL-IBPC
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent9 p
dc.format.extent419 kb
dc.language.isonl
dc.publisherWerkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktgebruik WESP
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 772414009 , WESP-document , RIZA notanr. 93.046/H7
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414009.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414009.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectemissienl
dc.subjectenergienl
dc.subjectafvalnl
dc.subjectreductienl
dc.subjectcramatoriumnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergyen
dc.subjectwasteen
dc.subjectreductionen
dc.subjectcrematoriumsen
dc.titleCrematorianl
dc.title.alternativeCrematoriumsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T22:40:01Z
html.description.abstractIn dit rapport is informatie verzameld over de milieuaspecten van "Crematoria". Het is gepubliceerd binnen het samenwerkingsproject WESP: de Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Productgebruik. In dit project wordt informatie verzameld over processen in de doelgroepen van consumenten, bouw, handel en dienstverlening om tot overeenstemming te komen over de gegevens die gebruikt worden bij verschillende instituten en levert ondersteunende informatie voor het regeringsbeleid over emissiereductie. Dit document bevat informatie over processen, emissiebronnen, emissies naar lucht en water, afval, emissiefactoren, gebruik van energie en energiefactoren, emissiereductie, energiebehoud, onderzoek naar schone technologie normstelling en vergunningen.
html.description.abstractThis document reporting on environmental aspects of "Crematoriums" has been published within the WESP cooperative project of the Working Group on Emissions from Service Industries and Product Use. In this project information was collected on processes found in the target groups: consumers, construction, service industries, environmental cleanup, and consulting firms and recreational services. The aim was to reach an agreement on the data used by various institutes and to provide support for governmental policy on emission reduction. This document contains information on processes, emission sources, emissions to air and water, waste, emission factors, use of energy and energy factors, emission reduction, energy conservation, research on clean technology, and standards and permits.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record