Show simple item record

dc.contributor.authorHoek PWM van den
dc.contributor.authorRos JPM
dc.date.accessioned2012-12-12T22:41:31Z
dc.date.available2012-12-12T22:41:31Z
dc.date.issued1995-03-31
dc.identifier772416003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261670
dc.description.abstractDe beschikbaarheid van voorraden in de toekomst is sterk gerelateerd aan het gebruik, waarbij het begrip afwenteling op andere voorraden een centrale rol speelt. Geconstateerd is dat er grenzen aan de beschikbaarheid van voorraden zijn, die al binnen afzienbare termijn kunnen worden bereikt. Om de problematiek kwantitatief in beeld te brengen en vervolgens doelstellingen te kunnen formuleren is de mogelijkheid van indicatoren verkend, in eerste instantie voor de nationale schaal. Er is een achttal drukindicatoren uitgewerkt, waarbij een koppeling is gemaakt met het consumptiepatroon van Nederlanders. Daarnaast zijn er vier maatregelindicatoren uitgewerkt, met de efficientie van processen of ketens als invalshoek. Een toestandsindicator is wenselijk voor biodiversiteit, maar wordt in dit rapport niet uitgewerkt. Hieruit kunnen eventueel MileuBeleidsIndicatoren worden afgeleid, zoals die ook voor andere milieuthema's zijn of worden ontwikkeld. Er is niet gepoogd om voor Verspilling een thema-indicator te ontwikkelen, omdat hiermee ondermeer voorbij gegaan wordt aan de afwentelingsproblematiek. Het streven is wel uiteindelijk te komen tot een zo klein mogelijk aantal indicatoren voor het thema, door aggregatie of selectie. Deze indicatoren kunnen in de toekomst dan ook gebruikt gaan worden in de Milieubalans en Milieuverkenning. Hiertoe is aan de hand van criteria een eerste toetsing uitgevoerd.
dc.description.abstractOne of the environmental issues distinguished in Dutch environmental policy is squandering. To eleborate the issue quantitatively a set of indicators has been developed. Eight pressure indicators have been elaborated, pertaining to the pressure on resources caused by consumption processes. Besides four response indicators have been worked out, pertaining to the measures taken to influence processes in substance chains. A state indicator is advisable for biodiversity, but will not be elaborated in this report. Finally, the ultimate aim of this research is to keep the number of indicators for squandering as low as possible, for instance by selection or aggregation. To translate indicators to usefulness they are tested using several criteria, this test contributing to the formulation of one final indicator or set of indicators.
dc.description.sponsorshipDGM/SP
dc.format.extent50 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 772416003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772416003.html
dc.subject09nl
dc.subjectindicatorenen
dc.subjectvoorradenen
dc.subjectverspillingen
dc.subjectvoorraadbeheeren
dc.titleIndicatoren voor het thema Verspilling, een eerste verkenningnl
dc.title.alternativeIndicators for squandering, a first investigationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T22:41:32Z
html.description.abstractDe beschikbaarheid van voorraden in de toekomst is sterk gerelateerd aan het gebruik, waarbij het begrip afwenteling op andere voorraden een centrale rol speelt. Geconstateerd is dat er grenzen aan de beschikbaarheid van voorraden zijn, die al binnen afzienbare termijn kunnen worden bereikt. Om de problematiek kwantitatief in beeld te brengen en vervolgens doelstellingen te kunnen formuleren is de mogelijkheid van indicatoren verkend, in eerste instantie voor de nationale schaal. Er is een achttal drukindicatoren uitgewerkt, waarbij een koppeling is gemaakt met het consumptiepatroon van Nederlanders. Daarnaast zijn er vier maatregelindicatoren uitgewerkt, met de efficientie van processen of ketens als invalshoek. Een toestandsindicator is wenselijk voor biodiversiteit, maar wordt in dit rapport niet uitgewerkt. Hieruit kunnen eventueel MileuBeleidsIndicatoren worden afgeleid, zoals die ook voor andere milieuthema's zijn of worden ontwikkeld. Er is niet gepoogd om voor Verspilling een thema-indicator te ontwikkelen, omdat hiermee ondermeer voorbij gegaan wordt aan de afwentelingsproblematiek. Het streven is wel uiteindelijk te komen tot een zo klein mogelijk aantal indicatoren voor het thema, door aggregatie of selectie. Deze indicatoren kunnen in de toekomst dan ook gebruikt gaan worden in de Milieubalans en Milieuverkenning. Hiertoe is aan de hand van criteria een eerste toetsing uitgevoerd.
html.description.abstractOne of the environmental issues distinguished in Dutch environmental policy is squandering. To eleborate the issue quantitatively a set of indicators has been developed. Eight pressure indicators have been elaborated, pertaining to the pressure on resources caused by consumption processes. Besides four response indicators have been worked out, pertaining to the measures taken to influence processes in substance chains. A state indicator is advisable for biodiversity, but will not be elaborated in this report. Finally, the ultimate aim of this research is to keep the number of indicators for squandering as low as possible, for instance by selection or aggregation. To translate indicators to usefulness they are tested using several criteria, this test contributing to the formulation of one final indicator or set of indicators.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record