Show simple item record

dc.contributor.authorHarmelink MGM
dc.contributor.authorIdenburg AM
dc.contributor.authorHoek D
dc.contributor.authorPeek CJ
dc.contributor.authorAlbers RAW
dc.contributor.authorMeeder TA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:49:36
dc.date.issued1995-10-31
dc.identifier251701019
dc.description.abstractIn september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans '95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de Milieubalans '95 is aangegeven hoe emissies van NOx, SO2 en lood naar lucht over de periode 1980-1994 zijn beinvloed door ontwikkelingen in de brandstofinzet, de energie-intensiteit en het (milieu)beleid. Daarbij is een methodiek gebruikt om de effecten en kosten van de verschillende ontwikkelingen te kwantificeren. Dit rapport beschrijft deze methodiek en geeft een uitwerking van de methodiek met een analyse van het emissieverloop voor bovengenoemde stoffen. De studie is erop gericht te komen tot een algemeen toepasbare methodiek die het effect van de verschillende ontwikkelingen op het emissieverloop kwantificeert. Bij de historische beleidsanalyse gaat het daarbij met name om het kwantificeren van de effecten en kosten van (milieu)beleid, naast de effecten van niet door het beleid gestuurde autonome ontwikkelingen. Uit ervaringen opgedaan bij de analyse naar het emissieverloop van NOx, SO2 en lood, blijkt dat de methodiek een heldere en gestructureerde aanpak biedt om de oorzaak van veranderingen in emissies en kosten te bepalen. Binnen de methodiek is gekozen voor een vaste volgorde om effecten van de ontwikkelingen te bepalen, een eventuele andere keuze is hier denkbaar.<br>
dc.description.abstractIn September 1995 the RIVM published the 'Milieubalans '95'. This report describes the quality of the environment, which has resulted from earlier environmental policy. The 'Milieubalans '95' describes how emissions of NOx, SO2 and lead to air over the period 1980-1994 are influenced by developments in the use of fossil fuels, changes in energy-intensity and environmental policy. A methodology has been applied to quantify the costs and effects of the different developments. In this report the methodology is used and an analysis of the developments in the emissions of the above mentioned substances is given. This study aims at developing a generally applicable methodology that quantifies the effect of different developments on the course of emissions. The historical policy analysis especially aims at quantifying the costs and effects of (environmental) policy, in addition to the 'autonomous' developments not initiated by policy. The methodology has been shown to offer a clear and structural approach in determining the causes of changes in emissions and costs for NOx, SO2 and lead. Within the methodology a choice has been made for a fixed order and interdependence of developments. Any other choices at this point may be considered.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SP
dc.format.extent79 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 251701019
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701019.html
dc.subject09nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectoverheidnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectgeschiedenisnl
dc.subjecteffektennl
dc.subjectbrandstofnl
dc.subjectenergienl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectkostennl
dc.subjectstikstofoxidennl
dc.subjectzwaveloxidennl
dc.subjectloodnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectgovernmenten
dc.subjectanalysisen
dc.subjecthistoryen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectfuelsen
dc.subjectenergyen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectcostsen
dc.subjectnitrogen oxidesen
dc.subjectsulphur oxidesen
dc.subjectleaden
dc.titleEen historische beleidsanalyse van effecten van het milieubeleidnl
dc.title.alternativeA historical policy analysis of effects of environmental policyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2017-02-20T05:49:37Z
html.description.abstractIn september 1995 heeft het RIVM de Milieubalans &apos;95 uitgebracht. Deze geeft een beschrijving van de milieukwaliteit, die onder andere het resultaat is van eerder gerealiseerd milieubeleid. In de Milieubalans &apos;95 is aangegeven hoe emissies van NOx, SO2 en lood naar lucht over de periode 1980-1994 zijn beinvloed door ontwikkelingen in de brandstofinzet, de energie-intensiteit en het (milieu)beleid. Daarbij is een methodiek gebruikt om de effecten en kosten van de verschillende ontwikkelingen te kwantificeren. Dit rapport beschrijft deze methodiek en geeft een uitwerking van de methodiek met een analyse van het emissieverloop voor bovengenoemde stoffen. De studie is erop gericht te komen tot een algemeen toepasbare methodiek die het effect van de verschillende ontwikkelingen op het emissieverloop kwantificeert. Bij de historische beleidsanalyse gaat het daarbij met name om het kwantificeren van de effecten en kosten van (milieu)beleid, naast de effecten van niet door het beleid gestuurde autonome ontwikkelingen. Uit ervaringen opgedaan bij de analyse naar het emissieverloop van NOx, SO2 en lood, blijkt dat de methodiek een heldere en gestructureerde aanpak biedt om de oorzaak van veranderingen in emissies en kosten te bepalen. Binnen de methodiek is gekozen voor een vaste volgorde om effecten van de ontwikkelingen te bepalen, een eventuele andere keuze is hier denkbaar.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn September 1995 the RIVM published the &apos;Milieubalans &apos;95&apos;. This report describes the quality of the environment, which has resulted from earlier environmental policy. The &apos;Milieubalans &apos;95&apos; describes how emissions of NOx, SO2 and lead to air over the period 1980-1994 are influenced by developments in the use of fossil fuels, changes in energy-intensity and environmental policy. A methodology has been applied to quantify the costs and effects of the different developments. In this report the methodology is used and an analysis of the developments in the emissions of the above mentioned substances is given. This study aims at developing a generally applicable methodology that quantifies the effect of different developments on the course of emissions. The historical policy analysis especially aims at quantifying the costs and effects of (environmental) policy, in addition to the &apos;autonomous&apos; developments not initiated by policy. The methodology has been shown to offer a clear and structural approach in determining the causes of changes in emissions and costs for NOx, SO2 and lead. Within the methodology a choice has been made for a fixed order and interdependence of developments. Any other choices at this point may be considered.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record