Show simple item record

dc.contributor.authorMarwitz PA
dc.contributor.authorWeers AW van
dc.date.accessioned2012-12-12T22:42:56Z
dc.date.available2012-12-12T22:42:56Z
dc.date.issued1988-12-31
dc.identifier248808001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261680
dc.description.abstractDit rapport vormt de uitwerking van deelproject 2 van het project Beleidsnotitie Normstelling Straling, "Gezondheid planten, dieren en ecosystemen". Op grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat effecten op aquatische en terrestrische populaties uitgesloten zijn beneden stralingsniveaus van 1 mGy/dag. Uit modelberekeningen blijkt dat in de praktijk geen effecten op planten, dieren en ecosystemen te verwachten zijn. Een uitzondering is mogelijk voor situaties waarin de verspreiding niet plaatsvindt in het leefmilieu van de mens ; dan is bescherming van de mens immers geen noodzaak om de stralingsniveaus te beperken. Voor de Nederlandse situatie zullen, gezien de huidige en verwachte lozingen, de in het rapport afgeleide bovengrenzen voor de stralingsniveaus zeker niet bereikt worden. Aanbevolen wordt om voor Nederland met behulp van generieke modellen schattingen te maken die op concrete situaties gebaseerd zijn. Voorts wordt aanbevolen de internationale ontwikkelingen op dit terrein te blijven volgen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/S /Philippens MNEJG DHV
dc.format.extent70 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 248808001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/248808001.html
dc.subjectnormstellingnl
dc.subjectioniserende stralingnl
dc.subjectorganismennl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjectbnsnl
dc.titleBescherming tegen ioniserende straling. Betekent veilig voor de mens ook veilig voor de natuur? Verslag van een literatuuronderzoeknl
dc.title.alternativeProtection against ionizing radiation. Does man-safe imply safe for nature? Report of a literature studyen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T22:42:56Z
html.description.abstractDit rapport vormt de uitwerking van deelproject 2 van het project Beleidsnotitie Normstelling Straling, "Gezondheid planten, dieren en ecosystemen". Op grond van de literatuur wordt geconcludeerd dat effecten op aquatische en terrestrische populaties uitgesloten zijn beneden stralingsniveaus van 1 mGy/dag. Uit modelberekeningen blijkt dat in de praktijk geen effecten op planten, dieren en ecosystemen te verwachten zijn. Een uitzondering is mogelijk voor situaties waarin de verspreiding niet plaatsvindt in het leefmilieu van de mens ; dan is bescherming van de mens immers geen noodzaak om de stralingsniveaus te beperken. Voor de Nederlandse situatie zullen, gezien de huidige en verwachte lozingen, de in het rapport afgeleide bovengrenzen voor de stralingsniveaus zeker niet bereikt worden. Aanbevolen wordt om voor Nederland met behulp van generieke modellen schattingen te maken die op concrete situaties gebaseerd zijn. Voorts wordt aanbevolen de internationale ontwikkelingen op dit terrein te blijven volgen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record