Show simple item record

dc.contributor.authorHarmelink MGM
dc.contributor.authorDrissen E
dc.date.accessioned2012-12-12T22:42:00Z
dc.date.available2012-12-12T22:42:00Z
dc.date.issued1999-01-28
dc.identifier773001013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261695
dc.description.abstractIn de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te realiseren in de periode 2000-2020. Deze studie, uitgevoerd door ECN, RIVM en CPB, verkent de mogelijkheden om de emissies van broeikasgassen met 2% per jaar te reduceren. Hierbij ligt de nadruk op het verkennen van de mogelijkheden voor het voeren van nationaal CO2-beleid. Hiervoor zijn twee beleidspakketten (sturing en markt) uitgewerkt. De pakketten zijn beoordeeld op hun effecten op milieu en economie tegen de achtergrond van het Global Competion scenario uit de Lange termijn verkenning van het CPB. De belangrijkste conclusies zijn dat 1) voor het bereiken van vergaande CO2-reducties opties als het importeren van biomassa en de opslag van CO2 nodig zijn, 2) de macroeconomische gevolgen van een forse intensivering van het klimaatbeleid beperkt zijn en 3) de beleidspakketten tegelijkertijd tot een daling van de emissies van NOx, SO2, PM10 en VOS leiden
dc.description.abstractIn the Second Memorandum on Climate Change the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment announced that a long-term climate outlook would be conducted to investigate the possibilities and costs of an extreme reduction in greenhouse gas emissions. The outlook, conducted by the Netherlands Energy Research Foundation (ECN), RIVM and the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), investigated the possibilities for reducing the greenhouse gas emissions by 2% per year. The study focuses on the possibilities for national policies to reduce CO2 emissions. Two policy alternatives (stiring and market) were worked out. The alternatives were assessed on their effects on the environment and economy using the Global Competition scenario developed in CPB's Long Term Outlook.The main conclusions are that: 1) in order to reach such extreme CO2-reduction options, such as the import of biomass and the capture and storage of CO2, 'backstops' are required; 2) the macro-economic impact of the policies considered is rather small and 3) the policy alternatives have, in addition, a positive effect on the emissions of NOx, SO2, PM10 and VOC.
dc.description.sponsorshipMinisterie van VROM; Directie Lucht en Energie
dc.format.extent22 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
dc.publisherEnergieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
dc.publisherCentraal Planbureau (CPB)
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773001013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001013.html
dc.subject09nl
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectemissieverminderingnl
dc.subjectbeleidsinstrumentennl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectmilieunl
dc.subjecteconomienl
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectemission reductionen
dc.subjectpolicy instrumentsen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecteconomyen
dc.titleReductie van broeikasgassen in 2020. Een verkenning naar mogelijkheden voor beleid en effecten op milieu en economienl
dc.title.alternativeReductions of greenhouse gases in 2020. An outlook for possibilities to implement policies and for effects on environment and economyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T22:42:01Z
html.description.abstractIn de Vervolgnota Klimaatverandering is aangekondigd dat er een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om in Nederland een reductie van de broeikasgassen van 1% a 2% per jaar te realiseren in de periode 2000-2020. Deze studie, uitgevoerd door ECN, RIVM en CPB, verkent de mogelijkheden om de emissies van broeikasgassen met 2% per jaar te reduceren. Hierbij ligt de nadruk op het verkennen van de mogelijkheden voor het voeren van nationaal CO2-beleid. Hiervoor zijn twee beleidspakketten (sturing en markt) uitgewerkt. De pakketten zijn beoordeeld op hun effecten op milieu en economie tegen de achtergrond van het Global Competion scenario uit de Lange termijn verkenning van het CPB. De belangrijkste conclusies zijn dat 1) voor het bereiken van vergaande CO2-reducties opties als het importeren van biomassa en de opslag van CO2 nodig zijn, 2) de macroeconomische gevolgen van een forse intensivering van het klimaatbeleid beperkt zijn en 3) de beleidspakketten tegelijkertijd tot een daling van de emissies van NOx, SO2, PM10 en VOS leiden
html.description.abstractIn the Second Memorandum on Climate Change the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment announced that a long-term climate outlook would be conducted to investigate the possibilities and costs of an extreme reduction in greenhouse gas emissions. The outlook, conducted by the Netherlands Energy Research Foundation (ECN), RIVM and the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), investigated the possibilities for reducing the greenhouse gas emissions by 2% per year. The study focuses on the possibilities for national policies to reduce CO2 emissions. Two policy alternatives (stiring and market) were worked out. The alternatives were assessed on their effects on the environment and economy using the Global Competition scenario developed in CPB's Long Term Outlook.The main conclusions are that: 1) in order to reach such extreme CO2-reduction options, such as the import of biomass and the capture and storage of CO2, 'backstops' are required; 2) the macro-economic impact of the policies considered is rather small and 3) the policy alternatives have, in addition, a positive effect on the emissions of NOx, SO2, PM10 and VOC.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record