Show simple item record

dc.contributor.authorBeker D
dc.date.accessioned2012-12-12T22:45:45Z
dc.date.available2012-12-12T22:45:45Z
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier738471002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261719
dc.description.abstractEr is een proef uitgevoerd naar het effect van het recirculeren van percolatiewater van een vuilstortplaats. Hierbij zijn op een stortterrein 2 proefvakken van huishoudelijk afval (hoogte 3 m) aangelegd, waarvan 1 vak, gedurende 1 jaar werd bevloeid met 2 m3/m2 percolatiewater afkomstig van een ander deel van het stortterrein. Beide velden stonden bloot aan de natuurlijke neerslag. Na circa 1 jaar bevond het "gerecirculeerde" vak zich in de methanogene fase, terwijl dit bij het andere vak na ruim twee jaar nog niet het geval was. Hoewel de gedoseerde hoeveelheid percolatiewater ca. 2 m3/m2 bedroeg, was te constateren dat er water zijdelings uittrad met name in het bovenste deel van het stortlichaam en tot oppervlakkige afvoer leidde. Op grond van berekeningen kon slechts de helft geinfiltreerd zijn. Het toevoeren van water leidde tot een verhoging van de vetzuurproduktiesnelheid en door de beperkte bergingscapaciteit worden deze vetzuren ook weer afgevoerd (uitgeloogd) met het gedoseerde water. Als gevolg hiervan gaat de residuele organische stof in het stort dermate langzaam verzuren, dat vetzuurproduktie en vetzuurconsumptie met elkaar in evenwicht komen.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDMG/A
dc.format.extent52 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738471002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738471002.html
dc.subjectstortennl
dc.subjectanaerobe afbraaknl
dc.subjectmhnl
dc.titleRecirculatie van percolatiewaternl
dc.title.alternativeRecirculation of leachateen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T22:45:46Z
html.description.abstractEr is een proef uitgevoerd naar het effect van het recirculeren van percolatiewater van een vuilstortplaats. Hierbij zijn op een stortterrein 2 proefvakken van huishoudelijk afval (hoogte 3 m) aangelegd, waarvan 1 vak, gedurende 1 jaar werd bevloeid met 2 m3/m2 percolatiewater afkomstig van een ander deel van het stortterrein. Beide velden stonden bloot aan de natuurlijke neerslag. Na circa 1 jaar bevond het "gerecirculeerde" vak zich in de methanogene fase, terwijl dit bij het andere vak na ruim twee jaar nog niet het geval was. Hoewel de gedoseerde hoeveelheid percolatiewater ca. 2 m3/m2 bedroeg, was te constateren dat er water zijdelings uittrad met name in het bovenste deel van het stortlichaam en tot oppervlakkige afvoer leidde. Op grond van berekeningen kon slechts de helft geinfiltreerd zijn. Het toevoeren van water leidde tot een verhoging van de vetzuurproduktiesnelheid en door de beperkte bergingscapaciteit worden deze vetzuren ook weer afgevoerd (uitgeloogd) met het gedoseerde water. Als gevolg hiervan gaat de residuele organische stof in het stort dermate langzaam verzuren, dat vetzuurproduktie en vetzuurconsumptie met elkaar in evenwicht komen.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record