Show simple item record

dc.contributor.authorLieste R
dc.contributor.authorWitte JPM
dc.contributor.authorde Nijs ACM
dc.contributor.authorAggenbach CJS
dc.contributor.authorPieters BJ
dc.contributor.authorRunhaar J
dc.contributor.authorVerweij W
dc.date.accessioned2017-02-20T06:43:44
dc.date.issued2007-12-07
dc.identifier607300003
dc.descriptionDit rapport bevat een erratum d.d. 9 januari 2008 op de laatste pagina<br>nl
dc.description.abstractDe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde komt. Het grondwater moet daarbij niet alleen aan zijn eigen doelstellingen voldoen, voldoende water van goede kwaliteit, maar ook aan de doelstellingen van de ecosystemen die door kwellend grondwater worden beinvloed. Het grondwater mag geen negatieve invloed hebben op de bijbehorende oppervlaktewateren en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van de doelstellingen voor de bijbehorende oppervlaktewateren en de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en anderzijds van de beschikbare meetgegevens over de toestand van het oppervlaktewater, het terrestrisch systeem en het grondwater. Waarschijnlijk zal de grondwatertoestand door verdroging en de uitspoeling van bijvoorbeeld nutrienten, bestrijdingsmiddelen en zware metalen in een aantal gebieden niet voldoen aan de doelstellingen voor het oppervlaktewater en de terrestrische ecosystemen. Het al in gang gezette mestbeleid, verdrogingbeleid en de KRW zelf zullen een deel van de problemen oplossen. Daarnaast geeft het rapport voor een groot aantal landschaptypen met een grote natuurbehoudswaarde een overzicht van de ecohydrologische relaties en potentiele bedreigingen door aantasting van het grondwaterlichaam.
dc.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) requires that all inland and coastal waters must reach a good chemical and ecological status by 2015. According to Annex V of the WFD, groundwater should not only meet its own environmental objectives, ensuring "sufficient water of good quality", but also the objectives for the ecosystems affected by groundwater seepage. Groundwater may not have a negative influence on associated surface waters and groundwater-dependent terrestrial ecosystems. This report presents an assessment system to determine when the status of the groundwater fails to meet the WFD objectives for the surface waters and terrestrial ecosystems which are directly associated with the groundwater body. In the assessment, the monitoring data available on the status of the groundwater and the associated surface water and terrestrial ecosystems are compared to the objectives which have been achieved for these systems. The environmental objectives for surface water and terrestrial ecosystems in a number of regions will most likely not be met due to groundwater drawdown and the drainage of, for example, nutrients, pesticides and heavy metals. Current polices on manure and fertilizer application, water drawdown and sanitation, including those of WFD, will improve the present groundwater situation. This report also presents an overview of the eco-hydrological relations of a large number of ecologically valuable Dutch landscapes as well as the potential threats to these landscapes when the groundwater system is adversely affected. This information is essential for the management of nature reserves in the Netherlands.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent102 p
dc.format.extent3695 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherKiwa Water Research
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607300003
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607300003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300003.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectterrestrische ecosystemennl
dc.subjecteg-regelgevingnl
dc.subjecttoetsingnl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectdoelstellingennl
dc.subjectecohydrologische relatiesnl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectterrestrial ecosystemsen
dc.subjectec regulationsen
dc.subjectassessmenten
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectobjectivesen
dc.subjecteco-hydrological relationen
dc.titleBeoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Waternl
dc.title.alternativeAssessment of groundwater status in accordance with the Water Framework Directiveen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T05:43:44Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:14:55Z
html.description.abstractDe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde komt. Het grondwater moet daarbij niet alleen aan zijn eigen doelstellingen voldoen, voldoende water van goede kwaliteit, maar ook aan de doelstellingen van de ecosystemen die door kwellend grondwater worden beinvloed. Het grondwater mag geen negatieve invloed hebben op de bijbehorende oppervlaktewateren en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen.<br>In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van de doelstellingen voor de bijbehorende oppervlaktewateren en de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en anderzijds van de beschikbare meetgegevens over de toestand van het oppervlaktewater, het terrestrisch systeem en het grondwater.<br>Waarschijnlijk zal de grondwatertoestand door verdroging en de uitspoeling van bijvoorbeeld nutrienten, bestrijdingsmiddelen en zware metalen in een aantal gebieden niet voldoen aan de doelstellingen voor het oppervlaktewater en de terrestrische ecosystemen. Het al in gang gezette mestbeleid, verdrogingbeleid en de KRW zelf zullen een deel van de problemen oplossen.<br>Daarnaast geeft het rapport voor een groot aantal landschaptypen met een grote natuurbehoudswaarde een overzicht van de ecohydrologische relaties en potentiele bedreigingen door aantasting van het grondwaterlichaam.<br>
html.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) requires that all inland and coastal waters must reach a good chemical and ecological status by 2015. According to Annex V of the WFD, groundwater should not only meet its own environmental objectives, ensuring "sufficient water of good quality", but also the objectives for the ecosystems affected by groundwater seepage. Groundwater may not have a negative influence on associated surface waters and groundwater-dependent terrestrial ecosystems.<br>This report presents an assessment system to determine when the status of the groundwater fails to meet the WFD objectives for the surface waters and terrestrial ecosystems which are directly associated with the groundwater body. In the assessment, the monitoring data available on the status of the groundwater and the associated surface water and terrestrial ecosystems are compared to the objectives which have been achieved for these systems.<br>The environmental objectives for surface water and terrestrial ecosystems in a number of regions will most likely not be met due to groundwater drawdown and the drainage of, for example, nutrients, pesticides and heavy metals. Current polices on manure and fertilizer application, water drawdown and sanitation, including those of WFD, will improve the present groundwater situation.<br>This report also presents an overview of the eco-hydrological relations of a large number of ecologically valuable Dutch landscapes as well as the potential threats to these landscapes when the groundwater system is adversely affected. This information is essential for the management of nature reserves in the Netherlands.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607300003.pdf
Size:
3.664Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record