Show simple item record

dc.contributor.authorLieste R
dc.date.accessioned2012-12-12T22:47:36Z
dc.date.available2012-12-12T22:47:36Z
dc.date.issued2008-02-26
dc.identifier607300004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261751
dc.description.abstractOp dit moment ontbreekt het aan een gewaarborgd instrumentarium om de Europese Unie adequaat te rapporten over de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van het grondwater in Nederland. Het is dringend noodzakelijk het transport en de opslag van de beschikbare gegevens te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. De Kaderrichtlijn Water verplicht de Europese lidstaten regelmatig te rapporteren over de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van hun grond- en oppervlaktewater. Het RIVM heeft uitgezocht hoe de beschikbare grondwatergegevens uit de diverse bestanden het beste kunnen worden samengevoegd om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van VROM. Nederland beschikt over goede meetnetten die bij diverse beheerders, zoals provincies en gemeenten, zijn ondergebracht. Het is belangrijk dat het gehele systeem van meten, gegevens opslaan en rapporteren doeltreffend werkt. Onderzocht is welke gegevens- en informatiestromen er in dit systeem bestaan en in hoeverre die gestroomlijnd moeten worden. Een groot deel van de grondwatergegevens is opgeslagen in de DINO-databank, die wordt beheerd door TNO. Deze databank wordt regelmatig aangevuld met recente gegevens, die de meeste provincies en gemeenten aanleveren. Met de overige provincies en gemeenten worden contacten gelegd om alle grondwatergegevens in DINO op te slaan. De archivering, de kwaliteitsborging en uitlevering van de gegevens in DINO zijn gewaarborgd conform ISO 9002. Daarnaast is het belangrijk een route en procedures op te stellen voor de vertaalslag van de gegevens uit de DINO-databank naar het KRW-portaal, dat de monitorresultaten in een kaart weergeeft.
dc.description.abstractThe Netherlands currently lacks a guaranteed toolbox for the transfer of information on the state its groundwater resources to the European Commission. There is an urgent need to streamline both the flow and the storage of available data, and to integrate these two data management procesesses. The Water Framework Directive requires European member states to submit regular reports on the qualitative and quantitative state of the groundwater and surface water found within their national boundaries. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) of the Netherlands, by order of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), has worked out how best to integrate the available groundwater data from the various databases in order to satisfy this requirement. The Netherlands has established good environmental monitoring networks which are managed at different governmental levels, such as by provincial or municipal administrations. For the entire monitoring system to function well, it is important that an integrated approach be adopted in terms of data monitoring, storage and reporting. The RIVM has investigated which data and information flows are currently in use in the system and assessed to what degree these need to be streamlined. A significant part of the groundwater data is stored into the DINO database, which is managed by the Institute for Applied Sciences (TNO). This database is updated regularly with data provided by most of the provinces and municipalities. Contact will be maintained with the other provincies and municipalities so that all of their groundwater data will be stored in DINO. The archiving, quality assurance and flow of data within the DINO database are guaranteed in conformity with ISO 9002. It is also important that a workflow and procedures be developed for translating data from the DINO-database into the (Dutch) WFD-portal, in which the monitoring results are shown as a map.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent23 p
dc.format.extent75 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 607300004
dc.relation.ispartofseriesRIVM Rapport 607300004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300004.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectgegevensbestandennl
dc.subjectinformatienl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectkwantiteitnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectkrwnl
dc.subjectgwrnl
dc.subjectdinonl
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectdatabasesen
dc.subjectinformationen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectqualityen
dc.subjectquantityen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectwfden
dc.subjectgwdden
dc.subjectdinoen
dc.titleStroomlijnen van gegevens en informatie grondwaternl
dc.title.alternativeStreamlining the flow of data and information on groundwater in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2012-12-12T22:47:36Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:15:14Z
html.description.abstractOp dit moment ontbreekt het aan een gewaarborgd instrumentarium om de Europese Unie adequaat te rapporten over de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van het grondwater in Nederland. Het is dringend noodzakelijk het transport en de opslag van de beschikbare gegevens te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. De Kaderrichtlijn Water verplicht de Europese lidstaten regelmatig te rapporteren over de kwalitatieve en kwantitatieve toestand van hun grond- en oppervlaktewater. Het RIVM heeft uitgezocht hoe de beschikbare grondwatergegevens uit de diverse bestanden het beste kunnen worden samengevoegd om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van VROM. Nederland beschikt over goede meetnetten die bij diverse beheerders, zoals provincies en gemeenten, zijn ondergebracht. Het is belangrijk dat het gehele systeem van meten, gegevens opslaan en rapporteren doeltreffend werkt. Onderzocht is welke gegevens- en informatiestromen er in dit systeem bestaan en in hoeverre die gestroomlijnd moeten worden. Een groot deel van de grondwatergegevens is opgeslagen in de DINO-databank, die wordt beheerd door TNO. Deze databank wordt regelmatig aangevuld met recente gegevens, die de meeste provincies en gemeenten aanleveren. Met de overige provincies en gemeenten worden contacten gelegd om alle grondwatergegevens in DINO op te slaan. De archivering, de kwaliteitsborging en uitlevering van de gegevens in DINO zijn gewaarborgd conform ISO 9002. Daarnaast is het belangrijk een route en procedures op te stellen voor de vertaalslag van de gegevens uit de DINO-databank naar het KRW-portaal, dat de monitorresultaten in een kaart weergeeft.
html.description.abstractThe Netherlands currently lacks a guaranteed toolbox for the transfer of information on the state its groundwater resources to the European Commission. There is an urgent need to streamline both the flow and the storage of available data, and to integrate these two data management procesesses. The Water Framework Directive requires European member states to submit regular reports on the qualitative and quantitative state of the groundwater and surface water found within their national boundaries. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) of the Netherlands, by order of the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM), has worked out how best to integrate the available groundwater data from the various databases in order to satisfy this requirement. The Netherlands has established good environmental monitoring networks which are managed at different governmental levels, such as by provincial or municipal administrations. For the entire monitoring system to function well, it is important that an integrated approach be adopted in terms of data monitoring, storage and reporting. The RIVM has investigated which data and information flows are currently in use in the system and assessed to what degree these need to be streamlined. A significant part of the groundwater data is stored into the DINO database, which is managed by the Institute for Applied Sciences (TNO). This database is updated regularly with data provided by most of the provinces and municipalities. Contact will be maintained with the other provincies and municipalities so that all of their groundwater data will be stored in DINO. The archiving, quality assurance and flow of data within the DINO database are guaranteed in conformity with ISO 9002. It is also important that a workflow and procedures be developed for translating data from the DINO-database into the (Dutch) WFD-portal, in which the monitoring results are shown as a map.


Files in this item

Thumbnail
Name:
607300004.pdf
Size:
74.66Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record