Show simple item record

dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.contributor.authorde Greef E
dc.date.accessioned2017-02-20T07:57:39
dc.date.issued1986-09-30
dc.identifier840290005
dc.description.abstractOnderzocht is in hoeverre met behulp van modellen een schatting is te maken van de concentraties die in het milieu kunnen optreden nadat een nieuwe stof op de markt zal zijn gebracht. Na evaluatie van de bestaande mathematische modellen voor intercompartimentale verspreiding van stoffen wordt de door Mackay voorgestelde berekeningsmethode met multicompartimentale boxmodellen aanbevolen. Voor het uitvoeren van dit soort berekeningen is een eenvoudig spreadsheet (Multiplan voor Apple IIe) gemaakt, waarmee een willekeurige stof in een willekeurige milieustudie kan worden gemodelleerd. Uit tests met drie bestaande stoffen (benzeen, PCB-153 en cadmium) is gebleken dat de voorgestelde rekenmethode bruikbaar is voor het schatten van te verwachten blootstellingsconcentraties, mits voldoende informatie beschikbaar is over intercompartimentale verdelingsevenwichten en biotische en abiotische omzettingssnelheden.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S / Konemann
dc.description.sponsorship..
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840290005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840290005.html
dc.subjectintercompartimentale verspreidingnl
dc.subjectmh;nl
dc.titleBeoordelingssysteem Milieugevaarlijke Stoffen. Schattingsmodellen voor blootstellingsanalysenl
dc.title.alternativeEvaluation System Hazardous Substances. Estimation models for exposure analysisen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:57:39Z
html.description.abstractOnderzocht is in hoeverre met behulp van modellen een schatting is te maken van de concentraties die in het milieu kunnen optreden nadat een nieuwe stof op de markt zal zijn gebracht. Na evaluatie van de bestaande mathematische modellen voor intercompartimentale verspreiding van stoffen wordt de door Mackay voorgestelde berekeningsmethode met multicompartimentale boxmodellen aanbevolen. Voor het uitvoeren van dit soort berekeningen is een eenvoudig spreadsheet (Multiplan voor Apple IIe) gemaakt, waarmee een willekeurige stof in een willekeurige milieustudie kan worden gemodelleerd. Uit tests met drie bestaande stoffen (benzeen, PCB-153 en cadmium) is gebleken dat de voorgestelde rekenmethode bruikbaar is voor het schatten van te verwachten blootstellingsconcentraties, mits voldoende informatie beschikbaar is over intercompartimentale verdelingsevenwichten en biotische en abiotische omzettingssnelheden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record