Show simple item record

dc.contributor.authorColenbrander B
dc.contributor.authorAalbers TG
dc.date.accessioned2012-12-12T22:54:36Z
dc.date.available2012-12-12T22:54:36Z
dc.date.issued1987-02-28
dc.identifier218471001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261804
dc.description.abstractDe houdbaarheid, varierend van 0,3,6 en 12 maanden van verschillende metalen in analyse- en ijkstandaard-oplossingen in polyethyleen flessen is in het onderhavige onderzoek nader bekeken. Er zijn geen grote veranderingen (>10%) in de concentraties waargenomen voor Cu, Fe, Ni, Cr en V. Enige verandering, zowel toe- als afname, is geconstateerd voor Mo, Zn, Mg, Pb en Al. De grootste concentratieverandering is geconstateerd voor As, Sb en Se. Dit betekent dat meting van laatstgenoemde metaalconcentraties in to pH = 2 aangezuurde oplossingen zo snel mogelijk (binnen 30 dagen) dient te geschieden om adsorptieverliezen en uitloogverschijnselen uit te sluiten. In de standaard-oplossingen blijkt de concentratie van Pb, Co, Cu en Zn over het algemeen toe te nemen met de tijd. Voor Cd geldt dit alleen voor de laagste concentraties (<0,04 mg/l). De standaard-oplossingen dienen derhalve regelmatig ververst te worden.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 218471001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/218471001.html
dc.subjecticpnl
dc.subjectaasnl
dc.subjectstandaard-oplossingennl
dc.subjectsosuv-extractennl
dc.subjectmh?nl
dc.titleOnderzoek naar mogelijke concentratieveranderingen van diverse metalen in analyse- en standaardmonsters t.g.v. het opslaan in polyethyleen flessennl
dc.title.alternativeChanges of trace element concentrations in liquid samples in plastic containers due to storageen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T22:54:37Z
html.description.abstractDe houdbaarheid, varierend van 0,3,6 en 12 maanden van verschillende metalen in analyse- en ijkstandaard-oplossingen in polyethyleen flessen is in het onderhavige onderzoek nader bekeken. Er zijn geen grote veranderingen (&gt;10%) in de concentraties waargenomen voor Cu, Fe, Ni, Cr en V. Enige verandering, zowel toe- als afname, is geconstateerd voor Mo, Zn, Mg, Pb en Al. De grootste concentratieverandering is geconstateerd voor As, Sb en Se. Dit betekent dat meting van laatstgenoemde metaalconcentraties in to pH = 2 aangezuurde oplossingen zo snel mogelijk (binnen 30 dagen) dient te geschieden om adsorptieverliezen en uitloogverschijnselen uit te sluiten. In de standaard-oplossingen blijkt de concentratie van Pb, Co, Cu en Zn over het algemeen toe te nemen met de tijd. Voor Cd geldt dit alleen voor de laagste concentraties (&lt;0,04 mg/l). De standaard-oplossingen dienen derhalve regelmatig ververst te worden.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record