Show simple item record

dc.contributor.authorHeer M de
dc.contributor.authorAlkemade JRM
dc.contributor.authorBakkenes M
dc.contributor.authorBekhuis FHWM
dc.contributor.authorBleeker A
dc.contributor.authorGudden J
dc.contributor.authorHoekstra J
dc.contributor.authorPastoors R
dc.contributor.authorRijken M
dc.contributor.authorReit HJ
dc.contributor.authorVelde RJ van de
dc.date.accessioned2012-12-12T22:55:03Z
dc.date.available2012-12-12T22:55:03Z
dc.date.issued1999-02-01
dc.identifier711901027
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261822
dc.descriptionAvailable from the Provincie Gelderland by telephone: 026 3599000nl
dc.description.abstractDe aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij het Ministerie van VROM om te komen tot operationele methoden, die kunnen bijdragen aan de onderbouwing van het gebiedsgerichte (milieu)beleid op regionale schaal. Het RIVM heeft voor haar nationale planbureau-taken de Natuurplanner ontwikkeld. Dit systeem omvat een keten van modellen waarmee de effecten van abiotische milieucondities (verzuring, verdroging en vermesting) op de flora kunnen worden bepaald. De vier doelstellingen van het project waren: (1) Toetsen van de bruikbaarheid van de uitkomsten van de Natuurplanner op regionale schaal, waarbij de invoergegevens zijn ontleend aan landelijke en landsdekkende registraties en basisbestanden. (2) Nagaan van de mogelijkheden om de gegevensbasis uit te breiden met specifieke gegevens van de provincie Gelderland. (3) Verkennen van de toegevoegde waarde van deze extra informatie ten opzichte van de landelijke gegevens. (4) Verkrijgen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de Natuurplanner ter ondersteuning van het proces van beleidsontwikkeling en maatwerk op gebiedsniveau voor de relatie milieu en natuur.
dc.description.abstractThe background for this study stemmed from the need of the Ministry of VROM (Housing, Spatial Planning and teh Environment) to develop operational methods to enhance the support of environmental policy on the regional scale. In the framework of its tasks as the Nature Policy Assessment Office RIVM has developed the Nature Planner. This system comprises a model chain to establish the effects of environmental factors (acidification, nitrification and dessication) on flora. The four goals of the project were: (1) Testing whether the output of the Nature Planner can be used on a regionale scale, while the input is on nationale-scale level. (2) Identifying the possibilites to extend the national data sets (3) Exploring the additional value of the extra information compared to the national data. (4) Exploring the possibilites of the Nature Planner to support the process of policy-making and a regional approach for the relationship nature of to environment.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.format.extent116 p
dc.language.isonl
dc.publisherProvincie Gelderland
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 711901027
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711901027.html
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectgebiedsgericht milieubeleidnl
dc.subjectregionaalnl
dc.subjectmodellenonderzoeknl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectnatuurnl
dc.subjectfloranl
dc.subjectachterhoeknl
dc.subjectgelderlandnl
dc.subjectnatuurplannernl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectregional environmental policyen
dc.subjectregionalen
dc.subjectmodellingen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectnatureen
dc.subjectfloraen
dc.subjectachterhoeken
dc.subjectgelderlanden
dc.subjectdecision support systemen
dc.titleNatuur en Milieu in de Achterhoek. Toetsing van het Decision Support System "de Natuurplanner" op regionale schaal - een proefprojectnl
dc.title.alternativeNature and Environment in the Achterhoek. Testing the Decision Support System "the Nature Planner" on a regional scale - a pilot studyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentProvincie Gelderland
dc.contributor.departmentRIVM LBG
dc.date.updated2012-12-12T22:55:04Z
html.description.abstractDe aanleiding voor deze studie vormde de behoefte bij het Ministerie van VROM om te komen tot operationele methoden, die kunnen bijdragen aan de onderbouwing van het gebiedsgerichte (milieu)beleid op regionale schaal. Het RIVM heeft voor haar nationale planbureau-taken de Natuurplanner ontwikkeld. Dit systeem omvat een keten van modellen waarmee de effecten van abiotische milieucondities (verzuring, verdroging en vermesting) op de flora kunnen worden bepaald. De vier doelstellingen van het project waren: (1) Toetsen van de bruikbaarheid van de uitkomsten van de Natuurplanner op regionale schaal, waarbij de invoergegevens zijn ontleend aan landelijke en landsdekkende registraties en basisbestanden. (2) Nagaan van de mogelijkheden om de gegevensbasis uit te breiden met specifieke gegevens van de provincie Gelderland. (3) Verkennen van de toegevoegde waarde van deze extra informatie ten opzichte van de landelijke gegevens. (4) Verkrijgen van inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de Natuurplanner ter ondersteuning van het proces van beleidsontwikkeling en maatwerk op gebiedsniveau voor de relatie milieu en natuur.
html.description.abstractThe background for this study stemmed from the need of the Ministry of VROM (Housing, Spatial Planning and teh Environment) to develop operational methods to enhance the support of environmental policy on the regional scale. In the framework of its tasks as the Nature Policy Assessment Office RIVM has developed the Nature Planner. This system comprises a model chain to establish the effects of environmental factors (acidification, nitrification and dessication) on flora. The four goals of the project were: (1) Testing whether the output of the Nature Planner can be used on a regionale scale, while the input is on nationale-scale level. (2) Identifying the possibilites to extend the national data sets (3) Exploring the additional value of the extra information compared to the national data. (4) Exploring the possibilites of the Nature Planner to support the process of policy-making and a regional approach for the relationship nature of to environment.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record