Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Linden AMA
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.contributor.authorSnijders A
dc.date.accessioned2014-01-17T13:57:06
dc.date.issued1988-03-31
dc.identifier728620003
dc.description.abstractEen in-situ infiltratie/onttrekkingsmethode werd getest op geschiktheid voor het bepalen van het gedrag van organische verbindingen in de verzadigde ondergrond. Hiertoe werden te Wageningen 2 pulsboringen tot op 4 meter -maaiveld gezet op een onderlinge afstand van 1.5 meter. M.b.v. een onderwaterpomp werd grondwater van de onttrekkingsbuis via een bovengrondse leiding gepompt naar de infiltratiebuis met een continu debiet van 12 dm3.uur-1. Tetra- en pentachloorfenol werden samen met chloride (tracer) continu in de bovengrondse leiding gedoseerd. Hierdoor werden concentratieverhogingen in het infiltrerende water bereikt van respectievelijk 5.04 mg.m-3, 42.2 mg.m-3 en 72.0 g.m-3. De doorbraak van de stoffen in het onttrokken grondwater werd gevolgd in de tijd. Tetra- en pentachloorfenol bleken vertraagd door te breken t.o.v. chloride. De vertragingsfactor voor beide stoffen was ongeveer vier. Omzetting van de chloorfenolen werd niet aangetoond.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SR
dc.format.extent23 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728620003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728620003.html
dc.subjectbestrijdingsmiddelennl
dc.subjectondergrondnl
dc.subjectchloorfenolnl
dc.subjecttetrachloorfenolnl
dc.subjectmhnl
dc.titleEen in situ methode ter bepaling van het gedrag aan organische stoffen in de verzadigde ondergrondnl
dc.title.alternativeAn in situ method for the determination of the behaviour of organic compounds in saturated subsurface layersen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:59:36Z
html.description.abstractEen in-situ infiltratie/onttrekkingsmethode werd getest op geschiktheid voor het bepalen van het gedrag van organische verbindingen in de verzadigde ondergrond. Hiertoe werden te Wageningen 2 pulsboringen tot op 4 meter -maaiveld gezet op een onderlinge afstand van 1.5 meter. M.b.v. een onderwaterpomp werd grondwater van de onttrekkingsbuis via een bovengrondse leiding gepompt naar de infiltratiebuis met een continu debiet van 12 dm3.uur-1. Tetra- en pentachloorfenol werden samen met chloride (tracer) continu in de bovengrondse leiding gedoseerd. Hierdoor werden concentratieverhogingen in het infiltrerende water bereikt van respectievelijk 5.04 mg.m-3, 42.2 mg.m-3 en 72.0 g.m-3. De doorbraak van de stoffen in het onttrokken grondwater werd gevolgd in de tijd. Tetra- en pentachloorfenol bleken vertraagd door te breken t.o.v. chloride. De vertragingsfactor voor beide stoffen was ongeveer vier. Omzetting van de chloorfenolen werd niet aangetoond.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record