Show simple item record

dc.contributor.authorde Wolf W
dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorHermens JLM
dc.contributor.authorMathijssen-Spiekman EAM
dc.contributor.authorWegman RCC
dc.date.accessioned2017-02-20T07:32:50
dc.date.issued1986-03-31
dc.identifier842052001
dc.description.abstractVoor 10 niet reactieve verbindingen werden de effecten op lengtegroei en reproduktie van D.magna bestudeerd. De beide parameters bleken even gevoelig en goed gecorreleerd met de hydrofobiciteit (octanol-water verdelingscoefficient). De op grond van de opgestelde QSAR's (Quantitatieve Structuur Activiteits Relaties) voorspelde effecten van een tweetal verbindingen waren gelijk aan de experimenteel bepaalde waarden. De gezamenlijke toxiciteit van een mengsel van deze 10 verbindingen en een mengsel van 25 verbindingen (de toxiciteit van de 15 andere verbindingen is voorspeld m.b.v. de opgestelde QSAR) bleek voorspelbaar op basis van concentratie-additie. De toxiciteitsgegevens alsmede de opgestelde QSAR's bleken goed reproduceerbaar te zijn en onafhankelijk van de "kwaliteit" (dieren met goede of dieren met slechte reproduktie) van de daphnia's.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 842052001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/842052001.html
dc.subjectqsar&apos;snl
dc.subjectmh;nl
dc.titleChronische toxiciteit van mengsels en structuuractiviteitsrelaties van chemicalien voor Daphnia magna en de reproduceerbaarheid van deze gegevensnl
dc.title.alternativeChronic toxicity of mixtures and structure activity relations of chemicals to Daphnia magna and the reproducibility of these dataen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:32:50Z
html.description.abstractVoor 10 niet reactieve verbindingen werden de effecten op lengtegroei en reproduktie van D.magna bestudeerd. De beide parameters bleken even gevoelig en goed gecorreleerd met de hydrofobiciteit (octanol-water verdelingscoefficient). De op grond van de opgestelde QSAR&apos;s (Quantitatieve Structuur Activiteits Relaties) voorspelde effecten van een tweetal verbindingen waren gelijk aan de experimenteel bepaalde waarden. De gezamenlijke toxiciteit van een mengsel van deze 10 verbindingen en een mengsel van 25 verbindingen (de toxiciteit van de 15 andere verbindingen is voorspeld m.b.v. de opgestelde QSAR) bleek voorspelbaar op basis van concentratie-additie. De toxiciteitsgegevens alsmede de opgestelde QSAR&apos;s bleken goed reproduceerbaar te zijn en onafhankelijk van de &quot;kwaliteit&quot; (dieren met goede of dieren met slechte reproduktie) van de daphnia&apos;s.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record