Show simple item record

dc.contributor.authorTheunissen JJH
dc.contributor.authorNobel PJ
dc.contributor.authorvan der Heide R
dc.contributor.authorde Bruin HAM
dc.contributor.authorVeenendaal D
dc.contributor.authorLodder WJ
dc.contributor.authorSchijven JF
dc.contributor.authorMedema GJ
dc.contributor.authorKooij D
dc.date.accessioned2013-06-13T23:56:34
dc.date.issued1998-03-31
dc.identifier289202013
dc.description.abstractIn dit rapport worden alle meetgegevens van enterovirussen in oppervlaktewater, welke dient als grondstof voor de drinkwaterbereiding, samengevat voor de periode 1978 þ 1996. De meeste metingen hebben plaatsgehad in het stroomgebied van de grote rivieren in midden Nederland , gedurende de winterperiode. Gedurende deze periode bereiken de concentraties hun maximale waarden. De enterovirusconcentratie was in de grote rivieren gemiddeld 0,4 tot 3 per liter met een maximum van 13 per liter. In de overige grote oppervlaktewateren (IJsselmeer, Haringvliet, Drentsche Aa) was de concentratie gemiddeld 0,014 tot 0,022 per liter en maximaal 0,45 per liter. Uitgaande van een maximaal toelaatbare concentratie van 1,83 x 10-7 virussen per liter in drinkwater (infectierisico van 10-4 per persoon per jaar) kan een indicatie voor de benodigde verwijdering voor de bereiding van drinkwater worden afgeleid. Deze bedraagt voor oppervlaktewater uit het stroomgebied van de grote rivieren, gemiddeld 6-7 logeenheden en maximaal 8 logeenheden. Voor de bedrijven die gebruik maken van overig oppervlaktewater als bron is de benodigde verwijdering gemiddeld 5 en maximaal 6 logeenheden.<br>
dc.description.abstractThis report summarises all measured enterovirus concentrations in surface waters, which are used as source for drinking water production, for the period 1978-1996. Most of these measurements were performed in the large rivers during the winter period, when concentrations reach maximum levels. In the large rivers enterovirus concentrations were on average 0.4-3.0 per litre, reaching a maximum of 13 per litre. In other large surface waters (IJsselmeer, Haringvliet, Drentsche Aa) concentrations were on average 0.014-0.022 per litre, reaching a maximum of 0.45 per litre. An indication of the treatment required to produce safe drinking water from surface water can be derived assuming a maximum allowable concentration of 1.83 x 10-7 viruses per litre in drinking water (risk of infection of 10-4 per person per year). The required treatment was on average 6-7 log units, with a maximum of 8 log units for surface water from the large rivers. For other surface waters the required treatment amounted to 5 log units on average and 6 at maximum.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.description.sponsorshipKIWA
dc.description.sponsorshipArnhem
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent18 p
dc.format.extent674 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 289202013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202013.pdf
dc.subject06nl
dc.subjectoppervlaktewaternl
dc.subjectwaterwinningnl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectvirussennl
dc.subjectenterovirussennl
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectwater collectionen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectvirusesen
dc.subjectenterovirusesen
dc.titleEnterovirusconcentraties bij innamepunten van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwaternl
dc.title.alternativeEnterovirus concentrations at collection sites of surface waters for drinking water productionen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMGB
dc.contributor.departmentKIWA
dc.date.updated2013-06-13T21:56:37Z
html.description.abstractIn dit rapport worden alle meetgegevens van enterovirussen in oppervlaktewater, welke dient als grondstof voor de drinkwaterbereiding, samengevat voor de periode 1978 þ 1996. De meeste metingen hebben plaatsgehad in het stroomgebied van de grote rivieren in midden Nederland , gedurende de winterperiode. Gedurende deze periode bereiken de concentraties hun maximale waarden. De enterovirusconcentratie was in de grote rivieren gemiddeld 0,4 tot 3 per liter met een maximum van 13 per liter. In de overige grote oppervlaktewateren (IJsselmeer, Haringvliet, Drentsche Aa) was de concentratie gemiddeld 0,014 tot 0,022 per liter en maximaal 0,45 per liter. Uitgaande van een maximaal toelaatbare concentratie van 1,83 x 10-7 virussen per liter in drinkwater (infectierisico van 10-4 per persoon per jaar) kan een indicatie voor de benodigde verwijdering voor de bereiding van drinkwater worden afgeleid. Deze bedraagt voor oppervlaktewater uit het stroomgebied van de grote rivieren, gemiddeld 6-7 logeenheden en maximaal 8 logeenheden. Voor de bedrijven die gebruik maken van overig oppervlaktewater als bron is de benodigde verwijdering gemiddeld 5 en maximaal 6 logeenheden.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report summarises all measured enterovirus concentrations in surface waters, which are used as source for drinking water production, for the period 1978-1996. Most of these measurements were performed in the large rivers during the winter period, when concentrations reach maximum levels. In the large rivers enterovirus concentrations were on average 0.4-3.0 per litre, reaching a maximum of 13 per litre. In other large surface waters (IJsselmeer, Haringvliet, Drentsche Aa) concentrations were on average 0.014-0.022 per litre, reaching a maximum of 0.45 per litre. An indication of the treatment required to produce safe drinking water from surface water can be derived assuming a maximum allowable concentration of 1.83 x 10-7 viruses per litre in drinking water (risk of infection of 10-4 per person per year). The required treatment was on average 6-7 log units, with a maximum of 8 log units for surface water from the large rivers. For other surface waters the required treatment amounted to 5 log units on average and 6 at maximum.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record