Show simple item record

dc.contributor.authorRichardson-van der Poel MA
dc.contributor.authorSwartjes FA
dc.contributor.authorBeusen AHW
dc.contributor.authorSauter FJ
dc.date.accessioned2013-06-13T22:49:24
dc.date.issued1995-01-31
dc.identifier715201003
dc.description.abstractDe vuilstort Mastwijk kan worden beschouwd als een potentiele bron van contaminanten voor het op een kilometer noordoostelijk van de vuilstort gesitueerde pompstation. Met het doel inzicht te verschaffen in de verplaatsing van uit de vuilstort afkomstige contaminanten is een pilot-studie uitgevoerd. In deze studie is de verplaatsing van contaminanten berekend met het computer model METROPOL. De hydrologische randvoorwaarden werden ontleend aan berekeningen met het LandelijkGrondwaterModel (LGM). Het met METROPOL berekende grondwaterstromingspatroon is realistisch voor het gebied en komt overeen met enkele gemeten stijghoogten. Met behulp van de berekeningen van de verplaatsing van de contaminanten kunnen de volgende trends worden waargenomen: 1. De laterale verplaatsing van de relatief immobiele contaminanten in een tijdsbestek van enige eeuwen bedraagt niet meer dan enige honderden meters. 2. De relatief mobiele en de conservatieve contaminanten zullen binnen een tijdsbestek van een eeuw het pompstation bereiken; de concentratie ter plaatse van het pompstation zal echter niet meer zijn dan 0.01 % van de oorspronkelijke situatie ter plaatse van de vuilstort. METROPOL is een geschikt computer programma om inzicht te verschaffen in de verplaatsing van uit de vuilstort afkomstige contaminanten.<br>
dc.description.abstractThe Mastwijk landfill can be regarded as a potential source of contaminants for the pumping water station, situated about one kilometre northeast of the landfill. With the purpose to get insight into the spreading of contaminants originating from the Mastwijk landfill, a pilot study has been performed. In this study contaminant spreading has been simulated with the METROPOL computer package, where the hydrological boundary conditions were taken from calculations with the LGM-model. The groundwater flow field generated by METROPOL is reasonable for this area, and correlates positively with the few measured hydraulic head data available for the area. From the calculations of contaminant migration the following trends can be indicated: 1. The lateral spread of the relative immobile contaminants is no more than a few hundred metres, within a period of a few centuries. 2. The relatively mobile contaminants will reach the location of the pumping station within a period of a century ; the concentration in the vicinity of the pumping station will be about 0.01 % of the initial concentration at the position of the landfill. As a first exercise in the modelling of landfill leachate spreading, the METROPOL model appears to be an useful computer code.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/BO
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent48 p
dc.format.extent1566 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715201003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715201003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715201003.pdf
dc.subject05nl
dc.subjectvuilstorten
dc.subjecttransportmodelen
dc.subjectvuilstortplaatsen
dc.titlePilot study on: Modelling of the Groundwater Flow and Contaminant Transport in the Area of the Landfill Mastwijk (Linschoten, the Netherlands)en
dc.title.alternativePilot-studie: Modelleren van de grondwaterstroming en de verplaatsing van contaminanten in het gebeid van de vuilstort Mastwijk (Linschoten, Nederland)nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.contributor.departmentCIM
dc.date.updated2013-06-13T20:49:27Z
html.description.abstractDe vuilstort Mastwijk kan worden beschouwd als een potentiele bron van contaminanten voor het op een kilometer noordoostelijk van de vuilstort gesitueerde pompstation. Met het doel inzicht te verschaffen in de verplaatsing van uit de vuilstort afkomstige contaminanten is een pilot-studie uitgevoerd. In deze studie is de verplaatsing van contaminanten berekend met het computer model METROPOL. De hydrologische randvoorwaarden werden ontleend aan berekeningen met het LandelijkGrondwaterModel (LGM). Het met METROPOL berekende grondwaterstromingspatroon is realistisch voor het gebied en komt overeen met enkele gemeten stijghoogten. Met behulp van de berekeningen van de verplaatsing van de contaminanten kunnen de volgende trends worden waargenomen: 1. De laterale verplaatsing van de relatief immobiele contaminanten in een tijdsbestek van enige eeuwen bedraagt niet meer dan enige honderden meters. 2. De relatief mobiele en de conservatieve contaminanten zullen binnen een tijdsbestek van een eeuw het pompstation bereiken; de concentratie ter plaatse van het pompstation zal echter niet meer zijn dan 0.01 % van de oorspronkelijke situatie ter plaatse van de vuilstort. METROPOL is een geschikt computer programma om inzicht te verschaffen in de verplaatsing van uit de vuilstort afkomstige contaminanten.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe Mastwijk landfill can be regarded as a potential source of contaminants for the pumping water station, situated about one kilometre northeast of the landfill. With the purpose to get insight into the spreading of contaminants originating from the Mastwijk landfill, a pilot study has been performed. In this study contaminant spreading has been simulated with the METROPOL computer package, where the hydrological boundary conditions were taken from calculations with the LGM-model. The groundwater flow field generated by METROPOL is reasonable for this area, and correlates positively with the few measured hydraulic head data available for the area. From the calculations of contaminant migration the following trends can be indicated: 1. The lateral spread of the relative immobile contaminants is no more than a few hundred metres, within a period of a few centuries. 2. The relatively mobile contaminants will reach the location of the pumping station within a period of a century ; the concentration in the vicinity of the pumping station will be about 0.01 % of the initial concentration at the position of the landfill. As a first exercise in the modelling of landfill leachate spreading, the METROPOL model appears to be an useful computer code.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record