Show simple item record

dc.contributor.authorEtienne RS
dc.contributor.authorRagas A
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.date.accessioned2017-02-20T07:06:13
dc.date.issued1997-01-31
dc.identifier719101031
dc.description.abstractVoor elf vluchtige stoffen werden de operationele onzekerheden (d.w.z. de onzekerheden in de invoerparameters) en hun invloed op de lucht-waterconcentratieverhouding (SBCRlucht-water) bestudeerd voor 11 vluchtige stoffen. De parameters die significant (meer dan 1%) bijdragen aan de totale uitvoeronzekerheid waren: Henry constante, temperatuur, oppervlak water, menghoogte lucht, waterdiepte, windsnelheid, waterstromen, halfwaardetijden in water en lucht, en partiele stofoverdrachtscoefficienten. De onzekerheden in SBCRlucht-water bleken in het algemeen minder groot dan tot dan toe aangenomen was: de verhouding tussen de 95ste percentiel en de mediaan varieerde van 2 tot 43, met een mediaan van 3, terwijl de eerder aangehouden waarde 10 was.<br>
dc.description.abstractEleven volatile compounds were studied for operational uncertainties (i.e. uncertainties in the input parameters) and their impact on the air-water concentration ratio (SBCRair-water). The parameters of which input uncertainties contribute significantly (more than 1%) to the output uncertainty were: Henry's law constant, temperature, surface water, mixing height of air, water depth, wind speed, water flows, half-lives in air and water, and partial mass transfer coefficients. Uncertainties in SBCRair-water were found to be smaller than previously assumed: the ratio between the 95th percentile and median ranged from 2 to 43 with a median of 3, whereas the previously adopted value was 10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.format.extent113 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 719101031
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/719101031.html
dc.subject04nl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectvluchtigheidnl
dc.subjectparameternl
dc.subjectvluchtige verbindingennl
dc.subjectvolatile compoundsen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectparametersen
dc.subjectuncertainty analysisen
dc.subjectsimpleboxen
dc.subjectenvironmental quality objectivesen
dc.subjectcoherenceen
dc.titleOperational Uncertainties in SimpleBox; operational uncertainty analysis of the air-water concentration ratio computed by SimpleBox for 11 volatile compoundsen
dc.title.alternativeOperationele onzekerheden in SimpleBox; operationele onzekerheidsanalyse van de lucht-water concentratieverhouding als berekend met SimpleBox voor 11 vluchtige verbindingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:06:13Z
html.description.abstractVoor elf vluchtige stoffen werden de operationele onzekerheden (d.w.z. de onzekerheden in de invoerparameters) en hun invloed op de lucht-waterconcentratieverhouding (SBCRlucht-water) bestudeerd voor 11 vluchtige stoffen. De parameters die significant (meer dan 1%) bijdragen aan de totale uitvoeronzekerheid waren: Henry constante, temperatuur, oppervlak water, menghoogte lucht, waterdiepte, windsnelheid, waterstromen, halfwaardetijden in water en lucht, en partiele stofoverdrachtscoefficienten. De onzekerheden in SBCRlucht-water bleken in het algemeen minder groot dan tot dan toe aangenomen was: de verhouding tussen de 95ste percentiel en de mediaan varieerde van 2 tot 43, met een mediaan van 3, terwijl de eerder aangehouden waarde 10 was.&lt;br&gt;
html.description.abstractEleven volatile compounds were studied for operational uncertainties (i.e. uncertainties in the input parameters) and their impact on the air-water concentration ratio (SBCRair-water). The parameters of which input uncertainties contribute significantly (more than 1%) to the output uncertainty were: Henry&apos;s law constant, temperature, surface water, mixing height of air, water depth, wind speed, water flows, half-lives in air and water, and partial mass transfer coefficients. Uncertainties in SBCRair-water were found to be smaller than previously assumed: the ratio between the 95th percentile and median ranged from 2 to 43 with a median of 3, whereas the previously adopted value was 10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record