Show simple item record

dc.contributor.authorvan den Dikkenberg RP
dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorMathijssen-Spiekman EAM
dc.contributor.authorRoghair CJ
dc.date.accessioned2017-02-20T08:00:26
dc.date.issued1989-04-30
dc.identifier718625003
dc.description.abstractDe stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit dit vergelijkende onderzoek bleek dat de stekelbaars net zo gevoelig en soms zelfs gevoeliger was dan de andere vier vissoorten. Op grond van deze resultaten, zijn algemeen voorkomen in wateren van de gematigde zone en het feit dat de stekelbaars makkelijk te kweken is wordt aanbevolen de stekelbaars op te nemen als aanbevolen toetsorganisme in OECD-guidelines en EG-testmethoden.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent27 p
dc.format.extent8697 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718625003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718625003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718625003.pdf
dc.subjectkaliumdichromaatnl
dc.subjectdiisopropylaminenl
dc.subjectdi(2-ethylhexyl)ftalaat; 2nl
dc.subject4-dinitrotolueennl
dc.subject2nl
dc.subject6-dimethylquinolinenl
dc.subject2nl
dc.subject4-dichlooraniline; tricresylfosfaatnl
dc.subjecttetrapropyleenbenzeensulfonaatnl
dc.subjectvergelijkend onderzoeknl
dc.subjectbrachydanio rerionl
dc.subjectjordenella floridaenl
dc.subjectoryzias latipes; poecilia reticulatanl
dc.subjectkwekennl
dc.subjectacute toxiciteitnl
dc.subjectchronische toxiciteitnl
dc.titleThe usefulness of Gasterosteus aculeatus -the three-spined stickleback- as a testorganism in routine toxicity testsen
dc.title.alternativeOnderzoek naar de bruikbaarheid van Gasterosteus aculeatus -de driedoornige stekelbaars- als testorganisme in routine- toxiciteitstoetsennl
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T07:00:27Z
html.description.abstractDe stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit dit vergelijkende onderzoek bleek dat de stekelbaars net zo gevoelig en soms zelfs gevoeliger was dan de andere vier vissoorten. Op grond van deze resultaten, zijn algemeen voorkomen in wateren van de gematigde zone en het feit dat de stekelbaars makkelijk te kweken is wordt aanbevolen de stekelbaars op te nemen als aanbevolen toetsorganisme in OECD-guidelines en EG-testmethoden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record