Show simple item record

dc.contributor.authorPlas M van der
dc.contributor.authorLembrechts J
dc.date.accessioned2012-12-12T23:18:59Z
dc.date.available2012-12-12T23:18:59Z
dc.date.issued2000-11-13
dc.identifier610059005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262034
dc.description.abstractNaar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de toepassing ervan. Hierbij is vooral aandacht besteed aan toepassingen buiten het ziekenhuis. Op basis van deze orienterende inventarisatie wordt geconcludeerd dat degenen die een beroep uitoefenen vermeld onder Art. 3 van de Wet BIG, zoals artsen en tandartsen, lasers uit de klassen 2, 3 en 4 gebruiken. Beoefenaars van niet geregistreerde beroepen in de individuele gezondheidszorg gebruiken relatief minder vaak lasers en gebruik van klasse 4-lasers is in deze beperkte inventarisatie niet vastgesteld. Dit zou betekenen dat de kans op nadelige effecten bij laatstgenoemde toepassers in principe kleiner zal zijn en de effecten minder ernstig. De drempel om klasse 4 lasers aan te schaffen verlaagt echter voortdurend, omdat lasers steeds meer mogelijkheden bieden en minder kostbaar worden. In het licht hiervan verdient het aanbeveling om ondeskundig gebruik van risicovolle klasse 4 (en eventueel klasse 3B) lasers te voorkomen. De observatie dat de laserveiligheid zowel intramuraal als extramuraal op kwalitatief uiteenlopende manieren wordt geregeld en ernstige incidenten niet zijn uitgesloten, ondersteunt dit standpunt. De evenwichtige onderbouwing van deze stelling en dus een geheel te rechtvaardigen antwoord op de vraagstelling uit dit onderzoek, vereist evenwel een meer diepgaande inventarisatie van extramurale toepassers en toepassingen.
dc.description.abstractA limited inventory was taken among Dutch health-care practitioners on the use of lasers, including the type and extent of their applications. This inventory arose from the consideration on whether certain medical laser applications should be reserved for treatment according to the Act on Occupations in individual health care (BIG Act). Here, the focus was on applications used outside hospitals. On the basis of this inventory it can be concluded that practitioners, like physicians and dentists, who are registered according to the BIG Act, use class 2, 3 and 4 lasers. Practitioners from non-registered occupations in individual health care use lasers relatively less frequently. Since the use of class 4 lasers was not recorded in this inventory, the chance of harmful effects from the non-registered use will, in principle, be smaller and the effects less serious. The threshhold for using class 4 lasers is, however, being constantly lowered since lasers are becoming more versatile and less costly. In view of this development it would be wise to avoid incompetent use of the high-risk class 4 lasers (and possibly class 3B). The observation that laser safety heterogeneously, both in intramural and extramural use, is regulated and that their use is not insensitive to serious consequences, was found to support this standpoint. The balanced support given to this standpoint, leading to a completely justifiable solution to the research problem will, nevertheless, require a more extensive inventory on the extramural use and applications of lasers.
dc.description.sponsorshipVWS-DCSZ
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent41 p
dc.format.extent284 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610059005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610059005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610059005.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectmedical laser applicationen
dc.subjectregulationen
dc.subjectbig acten
dc.subjectlaser safetyen
dc.subjecteye injuryen
dc.titleOrienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorgnl
dc.title.alternativeAn inventory on laser use among health-care practitionersen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2012-12-12T23:19:00Z
html.description.abstractNaar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de toepassing ervan. Hierbij is vooral aandacht besteed aan toepassingen buiten het ziekenhuis. Op basis van deze orienterende inventarisatie wordt geconcludeerd dat degenen die een beroep uitoefenen vermeld onder Art. 3 van de Wet BIG, zoals artsen en tandartsen, lasers uit de klassen 2, 3 en 4 gebruiken. Beoefenaars van niet geregistreerde beroepen in de individuele gezondheidszorg gebruiken relatief minder vaak lasers en gebruik van klasse 4-lasers is in deze beperkte inventarisatie niet vastgesteld. Dit zou betekenen dat de kans op nadelige effecten bij laatstgenoemde toepassers in principe kleiner zal zijn en de effecten minder ernstig. De drempel om klasse 4 lasers aan te schaffen verlaagt echter voortdurend, omdat lasers steeds meer mogelijkheden bieden en minder kostbaar worden. In het licht hiervan verdient het aanbeveling om ondeskundig gebruik van risicovolle klasse 4 (en eventueel klasse 3B) lasers te voorkomen. De observatie dat de laserveiligheid zowel intramuraal als extramuraal op kwalitatief uiteenlopende manieren wordt geregeld en ernstige incidenten niet zijn uitgesloten, ondersteunt dit standpunt. De evenwichtige onderbouwing van deze stelling en dus een geheel te rechtvaardigen antwoord op de vraagstelling uit dit onderzoek, vereist evenwel een meer diepgaande inventarisatie van extramurale toepassers en toepassingen.
html.description.abstractA limited inventory was taken among Dutch health-care practitioners on the use of lasers, including the type and extent of their applications. This inventory arose from the consideration on whether certain medical laser applications should be reserved for treatment according to the Act on Occupations in individual health care (BIG Act). Here, the focus was on applications used outside hospitals. On the basis of this inventory it can be concluded that practitioners, like physicians and dentists, who are registered according to the BIG Act, use class 2, 3 and 4 lasers. Practitioners from non-registered occupations in individual health care use lasers relatively less frequently. Since the use of class 4 lasers was not recorded in this inventory, the chance of harmful effects from the non-registered use will, in principle, be smaller and the effects less serious. The threshhold for using class 4 lasers is, however, being constantly lowered since lasers are becoming more versatile and less costly. In view of this development it would be wise to avoid incompetent use of the high-risk class 4 lasers (and possibly class 3B). The observation that laser safety heterogeneously, both in intramural and extramural use, is regulated and that their use is not insensitive to serious consequences, was found to support this standpoint. The balanced support given to this standpoint, leading to a completely justifiable solution to the research problem will, nevertheless, require a more extensive inventory on the extramural use and applications of lasers.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record