Show simple item record

dc.contributor.authorBeker D
dc.contributor.authorPeek CJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:33:31
dc.date.issued2002-01-27
dc.identifier773001019
dc.description.abstractDe resultaten voor de niet CO2 broeikasgassen van het project 'Referentieraming energie en broeikasgassen' dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden gepresenteerd. Er wordt een schatting gegeven van de emissie van niet - CO2 broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de niet - CO2 broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999).<br>
dc.description.abstractResults are presented of the project 'reference projection for energy and greenhouse gases' carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The emission are considered of non-CO2 greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the non-CO2 greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed.The total expected non-CO2 greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 34 Mton CO2 equivalent, which represents a 9 Mton decrease for 2000.s in 2010 is estimated at 5 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories.The results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in "The Netherlands' Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures"(June 1999)".<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.description.sponsorshipEZ
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent49 p
dc.format.extent799 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773001019
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001019.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001019.pdf
dc.subjectbroeikasgassennl
dc.subjectemissienl
dc.subjectkwantiteitnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjecteconomische ontwikkelingnl
dc.subjectscenario&apos;snl
dc.subjectklimaatbeleidnl
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectemissionen
dc.subjectquantityen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectscenarioen
dc.titleReferentieraming niet CO2 broeikasgassen. Emissieraming voor de periode 2001-2010nl
dc.title.alternativeReference projections for non-CO2 greenhouse gases: emission projections for 2001 - 2010en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2017-02-20T06:33:32Z
html.description.abstractDe resultaten voor de niet CO2 broeikasgassen van het project &apos;Referentieraming energie en broeikasgassen&apos; dat door RIVM en ECN is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden gepresenteerd. Er wordt een schatting gegeven van de emissie van niet - CO2 broeikasgassen in Nederland in 2010. Emissie bronnen en trends tot 2000 zijn geanalyseerd, en toekomstige ontwikkelingen van de economie zijn opnieuw ingeschat. De nieuwe raming van de emissie van de niet - CO2 broeikasgassen is vergeleken met eerdere ramingen die zijn gebruikt voor het nationale klimaatbeleid. Tevens zijn de emissiereductie effecten van het voor 1 juli vastgestelde klimaatbeleid ingeschat. De resultaten dienen ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie in 2002 van het klimaatbeleid zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid (1999).&lt;br&gt;
html.description.abstractResults are presented of the project &apos;reference projection for energy and greenhouse gases&apos; carried out by RIVM and ECN for the Ministries of Housing, Spatial Planning and the Environment, and of Economic Affairs. The emission are considered of non-CO2 greenhouse gases in the Netherlands in 2010. Emission sources and trends up to 2000 were analysed, and expected developments with respect to economic growth for the period 2001-2010 updated. This led to new estimates for the non-CO2 greenhouse gas emissions in 2010. Differences with previous scenario studies were analysed, and the effects of both announced and implemented policy measures assessed.The total expected non-CO2 greenhouse gas emissions for the Netherlands in 2010 are concluded to be 34 Mton CO2 equivalent, which represents a 9 Mton decrease for 2000.s in 2010 is estimated at 5 Mton (95% confidence interval) due to identified uncertain future societal developments and possible future improvements in greenhouse gas emission inventories.The results will be used to evaluate the current progress with respect to the national climate change policy in the Netherlands, described in &quot;The Netherlands&apos; Climate Policy Implementation Plan, Part I: inland measures&quot;(June 1999)&quot;.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record