Show simple item record

dc.contributor.authorSchrijvers CTM
dc.contributor.authorSchoemaker CG
dc.date.accessioned2017-02-20T07:08:37
dc.date.issued2008-07-01
dc.identifier270232001
dc.description.abstractVergeleken met circa tien jaar geleden is het aantal rokers en cannabisgebruikers onder jongeren licht gedaald en is het condoomgebruik toegenomen. Negatieve trends zijn de toename van overgewicht en alcoholgebruik. Psychische problemen komen relatief veel bij jongeren voor, maar zijn in de afgelopen twintig jaar nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit een RIVM-rapport over leefstijl (roken, alcoholgebruik, overgewicht, cannabisgebruik en riskant seksueel gedrag) en psychische problemen (emotionele problemen en gedragsproblemen) onder de Nederlandse jeugd. De gezondheid van de jeugd van 0 tot en met 18 jaar is over het algemeen goed. De ongezonde leefstijl van jongeren kan echter leiden tot ongezondheid; op de korte termijn, maar vooral op latere leeftijd. Daarom is preventie belangrijk. Preventieve interventies moeten een combinatie zijn van gedragsbeinvloeding van de jongere zelf en maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving. Bovendien moet de aanpak meerdere ongezonde leefstijlfactoren omvatten, zoals roken, drinken en riskant seksueel gedrag, omdat deze vaak bij dezelfde jongeren voorkomen. Ongezonde leefstijlfactoren en psychische problemen komen vaker voor onder laagopgeleide jongeren. Jongeren op het VMBO vormen een omvangrijke en belangrijke doelgroep om de geschetste problemen te voorkomen. De relatie tussen etniciteit enerzijds en een ongezonde leefstijl en psychische problemen anderzijds is niet eenduidig.
dc.description.abstractCompared to approximately ten years ago, the number of smokers and cannabis users among youths in the Dutch population has decreased slightly whereas the use of condoms has increased. Negative trends can be seen in increases in overweight and alcohol use. Although their incidence has hardly increased over the last twenty years, mental health problems are quite common in young people in the Netherlands. This can be concluded from an RIVM report on lifestyle that includes smoking, use of alcohol and cannabis, overweight, and risky sexual behaviour among the Dutch youth population. The report also contains data on mental health that covers emotional and behavioural problems. Whilst the health of young people between the ages of birth and 18 years is good in general, prevention still remains an important issue. Young people can damage their health by living an unhealthy lifestyle, not only at short term but especially when they reach an older age. Preventive interventions should comprise a combination of influencing the behaviour of the youths themselves as well as measures aimed at a healthy living environment. Moreover, any approach taken should cover more than one unhealthy lifestyle factor, such as smoking, drinking alcohol and risky sexual behaviour because these issues usually occur in the same youths. Unhealthy lifestyle factors and mental health problems occur more frequently in youths with a lower educational level. One large and significant target group where the problems described could be prevented is that of youths attending VMBO - preparatory secondary vocational education. The relationship between ethnicity on the one side and unhealthy lifestyle and mental health problems on the other side is not clear.
dc.description.sponsorshipProgrammaministerie Jeugd en Gezin
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent149 p
dc.format.extent1234 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270232001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270232001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270232001.pdf
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectjeugdnl
dc.subjectleefstijlnl
dc.subjectpsychische gezondheidnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectyouthen
dc.subjectlifestyleen
dc.subjectmental healthen
dc.subjectpreventionen
dc.titleSpelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugdnl
dc.title.alternativePlaying with your health. Lifestyle and mental health in the Dutch youth populationen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:08:38Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:25:10Z
html.description.abstractVergeleken met circa tien jaar geleden is het aantal rokers en cannabisgebruikers onder jongeren licht gedaald en is het condoomgebruik toegenomen. Negatieve trends zijn de toename van overgewicht en alcoholgebruik. Psychische problemen komen relatief veel bij jongeren voor, maar zijn in de afgelopen twintig jaar nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit een RIVM-rapport over leefstijl (roken, alcoholgebruik, overgewicht, cannabisgebruik en riskant seksueel gedrag) en psychische problemen (emotionele problemen en gedragsproblemen) onder de Nederlandse jeugd.<br>De gezondheid van de jeugd van 0 tot en met 18 jaar is over het algemeen goed. De ongezonde leefstijl van jongeren kan echter leiden tot ongezondheid; op de korte termijn, maar vooral op latere leeftijd. Daarom is preventie belangrijk. Preventieve interventies moeten een combinatie zijn van gedragsbeinvloeding van de jongere zelf en maatregelen gericht op een gezonde leefomgeving. Bovendien moet de aanpak meerdere ongezonde leefstijlfactoren omvatten, zoals roken, drinken en riskant seksueel gedrag, omdat deze vaak bij dezelfde jongeren voorkomen.<br>Ongezonde leefstijlfactoren en psychische problemen komen vaker voor onder laagopgeleide jongeren. Jongeren op het VMBO vormen een omvangrijke en belangrijke doelgroep om de geschetste problemen te voorkomen. De relatie tussen etniciteit enerzijds en een ongezonde leefstijl en psychische problemen anderzijds is niet eenduidig.<br>
html.description.abstractCompared to approximately ten years ago, the number of smokers and cannabis users among youths in the Dutch population has decreased slightly whereas the use of condoms has increased. Negative trends can be seen in increases in overweight and alcohol use. Although their incidence has hardly increased over the last twenty years, mental health problems are quite common in young people in the Netherlands. This can be concluded from an RIVM report on lifestyle that includes smoking, use of alcohol and cannabis, overweight, and risky sexual behaviour among the Dutch youth population. The report also contains data on mental health that covers emotional and behavioural problems.<br>Whilst the health of young people between the ages of birth and 18 years is good in general, prevention still remains an important issue. Young people can damage their health by living an unhealthy lifestyle, not only at short term but especially when they reach an older age. Preventive interventions should comprise a combination of influencing the behaviour of the youths themselves as well as measures aimed at a healthy living environment. Moreover, any approach taken should cover more than one unhealthy lifestyle factor, such as smoking, drinking alcohol and risky sexual behaviour because these issues usually occur in the same youths.<br>Unhealthy lifestyle factors and mental health problems occur more frequently in youths with a lower educational level. One large and significant target group where the problems described could be prevented is that of youths attending VMBO - preparatory secondary vocational education. The relationship between ethnicity on the one side and unhealthy lifestyle and mental health problems on the other side is not clear.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
270232001.pdf
Size:
1.204Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record