Show simple item record

dc.contributor.authorKuijpers AFA
dc.contributor.authorVeenman C
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.date.accessioned2017-02-20T06:32:18
dc.date.issued2009-02-05
dc.identifier330604011
dc.description.abstractAlle 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) waren in 2008 in staat hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Hiervan behaalden 28 laboratoria direct het gewenste niveau. Twee laboratoria hadden een herkansing nodig. Bij een NRL was het CRL-Salmonella aanwezig tijdens de herkansing. Dit NRL behaalde het gewenste niveau met een zeer goede uitvoering. Het andere NRL behaalde tevens het gewenste niveau tijdens een herkansing, bij hen was de oorzaak van de problemen mogelijk een gebrek aan ervaring met de voorgeschreven methode. De twee overige laboratoria gaven een aanvaardbare verklaring voor het afwijkende resultaat, bovendien was de rest van de uitvoering goed. Het eindoordeel van deze twee NRL's werd vastgesteld als matig en een herkansing was niet nodig. Dit zijn de resultaten van het elfde veterinair ringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in maart 2008 gehouden, de herkansing in juli en september van dat jaar. Europese lidstaten zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor dit ringonderzoek kreeg ieder laboratorium een pakket toegestuurd met kippenmest (vrij van Salmonella) en 35 gelatine capsules met melkpoeder met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella. De laboratoria moesten volgens voorschrift kippenmest en capsules samenvoegen en onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. Zij gebruikten hiervoor de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella aan te tonen in dierlijk mest.
dc.description.abstractIn 2008 all of the 32 National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces. Of these, 28 NRLs achieved the level of good performance at once. Two laboratories needed a follow up test. One NRL was visited by the CRL Salmonella staff during this follow up study and reached the desired level with an excellent performance. One laboratory also scored good performance in a follow up study and their problems were most probably caused by inexperience with the prescribed method. The two other laboratories could give a plausible explanation for their deviating results and they scored well for all the other samples. Their final outcome was determined as 'moderate' and no follow up was required. These results were found in the eleventh veterinary interlaboratory comparison study, organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The comparison study was conducted in March 2008, with the follow up in July and September of that year. All European Member States are obliged to participate in this study. The CRL for Salmonella is part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). For this study, each laboratory received a package containing chicken faeces (free for Salmonella) and 35 gelatin capsules containing Salmonella spp. at different levels. The laboratories were instructed to spike the chicken faeces with the capsules and test the samples for the presence of Salmonella using the internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples.
dc.description.sponsorshipEuropean Commission
dc.description.sponsorshipHealth and Consumer Protection Directorate-General
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent79 p
dc.format.extent2847 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 330604011
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 330604011
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604011.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/330604011.pdf
dc.subjectMICROBIOLOGIEnl
dc.subjectsalmonellanl
dc.subjectcrl-salmonellanl
dc.subjectnrl-salmonellanl
dc.subjectringonderzoeknl
dc.subjectkippenmestnl
dc.subjectsalmonella detectiemethodennl
dc.subjectsalmonellaen
dc.subjectcrl-salmonellaen
dc.subjectnrl-salmonellaen
dc.subjectinterlaboratory comparison studyen
dc.subjectchicken faecesen
dc.subjectsalmonella detection methodsen
dc.titleEU Interlaboratory comparison study veterinary XI (2008): Bacteriological detection of Salmonella in chicken faecesen
dc.title.alternativeEU Ringonderzoek veterinair-XI (2008): Bacteriologische detectie van Salmonella in kippenmestnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLZO
dc.date.updated2017-02-20T05:32:19Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:25:28Z
html.description.abstractAlle 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) waren in 2008 in staat hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Hiervan behaalden 28 laboratoria direct het gewenste niveau. Twee laboratoria hadden een herkansing nodig. Bij een NRL was het CRL-Salmonella aanwezig tijdens de herkansing. Dit NRL behaalde het gewenste niveau met een zeer goede uitvoering. Het andere NRL behaalde tevens het gewenste niveau tijdens een herkansing, bij hen was de oorzaak van de problemen mogelijk een gebrek aan ervaring met de voorgeschreven methode. De twee overige laboratoria gaven een aanvaardbare verklaring voor het afwijkende resultaat, bovendien was de rest van de uitvoering goed. Het eindoordeel van deze twee NRL's werd vastgesteld als matig en een herkansing was niet nodig.<br>Dit zijn de resultaten van het elfde veterinair ringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in maart 2008 gehouden, de herkansing in juli en september van dat jaar. Europese lidstaten zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).<br>Voor dit ringonderzoek kreeg ieder laboratorium een pakket toegestuurd met kippenmest (vrij van Salmonella) en 35 gelatine capsules met melkpoeder met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella. De laboratoria moesten volgens voorschrift kippenmest en capsules samenvoegen en onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. Zij gebruikten hiervoor de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella aan te tonen in dierlijk mest.<br>
html.description.abstractIn 2008 all of the 32 National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces. Of these, 28 NRLs achieved the level of good performance at once. Two laboratories needed a follow up test. One NRL was visited by the CRL Salmonella staff during this follow up study and reached the desired level with an excellent performance. One laboratory also scored good performance in a follow up study and their problems were most probably caused by inexperience with the prescribed method. The two other laboratories could give a plausible explanation for their deviating results and they scored well for all the other samples. Their final outcome was determined as 'moderate' and no follow up was required.<br>These results were found in the eleventh veterinary interlaboratory comparison study, organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The comparison study was conducted in March 2008, with the follow up in July and September of that year. All European Member States are obliged to participate in this study. The CRL for Salmonella is part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).<br>For this study, each laboratory received a package containing chicken faeces (free for Salmonella) and 35 gelatin capsules containing Salmonella spp. at different levels. The laboratories were instructed to spike the chicken faeces with the capsules and test the samples for the presence of Salmonella using the internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
330604011.pdf
Size:
2.780Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record