Show simple item record

dc.contributor.authorBoschloo DJ
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2017-02-20T07:48:20
dc.date.issued2002-10-16
dc.identifier723101053
dc.descriptionAlleen digitaal beschikbaar<br>herziene versie van rapport 723101053 (1999)<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.<br>
dc.description.abstractThis report presents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1998, summer 1998, winter 1997-1998 and 1 April 1997 - 31 March 1998 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent140 p
dc.format.extent955 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101053
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101053.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101053.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectstedennl
dc.subjectstedelijke omgevingnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectcitiesen
dc.subjecturban areasen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1998. Deel 4. Stadsstations, Straatstationsnl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 1998 results. Part 4. Citystations and Streetstationsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T06:48:21Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio&apos;s in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1998, de zomer van 1998, de winter van 1997-1998 en de periode van 1 april 1997 t/m 31 maart 1998 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report presents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1998, summer 1998, winter 1997-1998 and 1 April 1997 - 31 March 1998 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox , which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record