Show simple item record

dc.contributor.authorKnaap AGAC
dc.contributor.authorBergkamp WGM
dc.contributor.authorvan de Wiel HJ
dc.contributor.authorBloemen HJT
dc.contributor.authorVoogd CE
dc.contributor.authorKramers PGN
dc.date.accessioned2017-02-20T07:04:07
dc.date.issued1985-01-31
dc.identifier658002003
dc.description.abstractExtracten van buitenlucht-aerosol blijken mutageen te zijn bij V79 Chinese hamstercellen, met toepassing van verschillende typen metabole activering. De cytotoxiciteit van een nitroverbinding (als model voor vermoedelijk in aerosol-extracten voorkomende stoffen) voor deze cellen blijkt in anoxische condities verhoogd te worden. Mogelijk is dit een basis voor een methode om het gehalte aan deze klasse stoffen in aerosol-extracten aan te geven. Fractionering van aerosol-extracten met oplosmiddelen van oplopende polariteit, leverde 5 fracties op waarvan de eerste twee resp. de alkanen en polycyclische aromaten bleken te bevatten. De fracties verschilden duidelijk en reproduceerbaar m.b.t. mutageniteit in de Ames-test. De "recovery" aan mutageniteit liet echter nog te wensen over.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/L
dc.description.sponsorshipEG
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 658002003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/658002003.html
dc.titleExtracten van buitenlucht-aerosolen: mutageniteit in zoogdiercellen in vitro en chemische fractioneringnl
dc.title.alternativeExtracts of ambient aerosols ; mutagenicity in mammalian cells in vitro and chemical fractionation of extractsen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:04:08Z
html.description.abstractExtracten van buitenlucht-aerosol blijken mutageen te zijn bij V79 Chinese hamstercellen, met toepassing van verschillende typen metabole activering. De cytotoxiciteit van een nitroverbinding (als model voor vermoedelijk in aerosol-extracten voorkomende stoffen) voor deze cellen blijkt in anoxische condities verhoogd te worden. Mogelijk is dit een basis voor een methode om het gehalte aan deze klasse stoffen in aerosol-extracten aan te geven. Fractionering van aerosol-extracten met oplosmiddelen van oplopende polariteit, leverde 5 fracties op waarvan de eerste twee resp. de alkanen en polycyclische aromaten bleken te bevatten. De fracties verschilden duidelijk en reproduceerbaar m.b.t. mutageniteit in de Ames-test. De &quot;recovery&quot; aan mutageniteit liet echter nog te wensen over.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record