Show simple item record

dc.contributor.authorVersteegh JFM
dc.contributor.authorvan Gaalen FW
dc.contributor.authorvan Breemen AJH
dc.date.accessioned2013-06-13T22:58:53
dc.date.issued1995-07-31
dc.identifier731011007
dc.descriptionAvailable at: Distributiecentrum VROM, distributiecode 8317/133, Postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer, tel. 079-3449449<br>nl
dc.description.abstractVoor u ligt het tweede rapport over de drinkwaterkwaliteit van Nederland. Het rapport is opgesteld op basis van meetgegevens in 1993, die de waterleidingbedrijven hebben aangeleverd aan de Inspectie Milieuhygiene. De Inspectie Milieuhygiene rapporteert hierover op verzoek van de Minister aan de Tweede Kamer. Naar de mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1993 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed nageleefd zijn. Tevens blijkt dat in 1993 voor veel gemeten stoffen ten opzichte van 1992 nauwelijks sprake is van een toe- of afname van de concentratie. De kwaliteit van het geleverde drinkwater is in het algemeen goed. Er was geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid. Wel is het zo dat de inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken toenemen: vanwege de vaak matige kwaliteit van de grondstof (zoet oppervlaktewater en zoet grondwater) voor de bereiding van drinkwater is in steeds meer gevallen verregaande zuivering noodzakelijk. Ook gaan steeds meer bedrijven over op conditionering , om tot een extra kwaliteitsverbetering van het water te komen. Naarmate de kennis over de verontreinigingen in de grondstof toeneemt, wordt de noodzakelijke meetinspanning ook steeds groter. De modernisering van de meettechnieken brengt met zich mee dat steeds meer stoffen met name bestrijdingsmiddelen kunnen en worden aangetoond. Voor waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn moet naar mening van de Inspectie het milieubeleid gericht blijven op bescherming van de bronnen. De meetinspanningen van de bedrijven en de wijze waarop hierover door de bedrijven gerapporteerd wordt, kan verder geoptimaliseerd worden.<br>
dc.description.abstractThe minister for Housing, Physical Planning and Environment promised to inform The Parlement every year about the quality of the drinking water in the Netherlands. The report "The drinking water quality in the Netherlands in 1993" is based on the information from the Water Supply Companies to the Inspectorates for Public Health and Environmental Protection. Non-compliances of drinking water samples to the drinking water standards are incidentally. Only non-compliance of bacteriological parameters has impact on public health, however there have been no hazardous situations at all. Most cases of non-compliance deal with ethic and aesthetic standards. Non-compliance of drinking water standards were solved with adequate measures.<br>
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent72 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherMinisterie van Volkshuisvesting
dc.publisherRuimtelijke Ordening en Milieubeheer
dc.publisherVROM
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
dc.publisherRIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 731011007, Handhaving Milieuwetten 1995-97
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/731011007.html
dc.subject06nl
dc.subjectqualityen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectnon-complainceen
dc.titleDe kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 1993nl
dc.title.alternativeThe quality of drinking water in the Netherlands in 1993en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.contributor.departmentRIMH/U
dc.date.updated2013-06-13T20:58:56Z
html.description.abstractVoor u ligt het tweede rapport over de drinkwaterkwaliteit van Nederland. Het rapport is opgesteld op basis van meetgegevens in 1993, die de waterleidingbedrijven hebben aangeleverd aan de Inspectie Milieuhygiene. De Inspectie Milieuhygiene rapporteert hierover op verzoek van de Minister aan de Tweede Kamer. Naar de mening van de Inspectie Milieuhygiene blijkt uit de gegevens dat ook voor 1993 de wettelijke voorschriften voor de controle van het drinkwater goed nageleefd zijn. Tevens blijkt dat in 1993 voor veel gemeten stoffen ten opzichte van 1992 nauwelijks sprake is van een toe- of afname van de concentratie. De kwaliteit van het geleverde drinkwater is in het algemeen goed. Er was geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid. Wel is het zo dat de inspanningen die de waterleidingbedrijven moeten leveren om goed drinkwater te maken toenemen: vanwege de vaak matige kwaliteit van de grondstof (zoet oppervlaktewater en zoet grondwater) voor de bereiding van drinkwater is in steeds meer gevallen verregaande zuivering noodzakelijk. Ook gaan steeds meer bedrijven over op conditionering , om tot een extra kwaliteitsverbetering van het water te komen. Naarmate de kennis over de verontreinigingen in de grondstof toeneemt, wordt de noodzakelijke meetinspanning ook steeds groter. De modernisering van de meettechnieken brengt met zich mee dat steeds meer stoffen met name bestrijdingsmiddelen kunnen en worden aangetoond. Voor waarborging van de drinkwaterkwaliteit op de langere termijn moet naar mening van de Inspectie het milieubeleid gericht blijven op bescherming van de bronnen. De meetinspanningen van de bedrijven en de wijze waarop hierover door de bedrijven gerapporteerd wordt, kan verder geoptimaliseerd worden.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe minister for Housing, Physical Planning and Environment promised to inform The Parlement every year about the quality of the drinking water in the Netherlands. The report &quot;The drinking water quality in the Netherlands in 1993&quot; is based on the information from the Water Supply Companies to the Inspectorates for Public Health and Environmental Protection. Non-compliances of drinking water samples to the drinking water standards are incidentally. Only non-compliance of bacteriological parameters has impact on public health, however there have been no hazardous situations at all. Most cases of non-compliance deal with ethic and aesthetic standards. Non-compliance of drinking water standards were solved with adequate measures.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record