Show simple item record

dc.contributor.authorMennen MG
dc.contributor.authorKnol-de Vos T
dc.contributor.authorFortezza F
dc.contributor.authorvan de Beek ACW
dc.contributor.authorRitsema R
dc.contributor.authorPiso S
dc.contributor.authorKliest JJG
dc.date.accessioned2017-02-20T06:38:54
dc.date.issued1998-11-02
dc.identifier609021015
dc.description.abstractBeschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies van het eerder uitgevoerd onderzoek. Het aanvullend onderzoek bestond uit concentratiemetingen van grof stof en daarin aanwezig koper, chroom en arseen bij de houtopslag van een houtverduurzamingsbedrijf tijdens een periode van warm, droog weer met hoge windsnelheden (zo'n periode had zich tijdens het eerder uitgevoerd onderzoek niet voorgedaan). Daarnaast zijn enkele bodem- en grasmonsters genomen in de directe omgeving van twee houtverduurzamingsbedrijven. Deze monsters zijn geanalyseerd op koper, chroom en arseen. Doel hiervan was de resultaten van verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek te verifieren. Bij de grof stof metingen bij droog, winderig weer werden benedenwinds van de houtopslag concentraties aerosoldeeltjes en daarin aanwezig koper, arseen en chroom gemeten die vergelijkbaar waren met de waarden die in het eerder onderzoek zijn gemeten tijdens meer vochtige dan wel windstille perioden. In de meeste bodem- en grasmonsters werden vrijwel geen aantoonbaar verhoogde gehaltes koper, chroom en arseen gemeten ten opzichte van waarden die op achtergrondlocaties zijn gevonden. Hieruit werd afgeleid dat verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven niet leidt tot aantoonbare verontreiniging van bodem en gras rond de bedrijven. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek. Op een locatie zijn wel hoge gehaltes koper, chroom en arseen gevonden in de bodem, maar gebleken is dat deze verontreiniging zeer waarschijnlijk een gevolg is van vroegere activiteiten. Op basis van dit aanvullend onderzoek blijven de conclusies betreffende risico's voor omwonenden en milieu uit het eerder uitgevoerde onderzoek ongewijzigd, d.w.z. dat de gemiddelde concentraties koper, chroom en arseen in de lucht aan de rand van de bedrijfsterrein en daaromheen beneden de toxicologische adviesgrenswaarden en Maximaal Toelaatbare Risicoconcentraties voor langjarige inhalatoire blootstelling liggen. De verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven leidt niet tot aantoonbare verontreiniging van bodem, gewassen en oppervlaktewater rond de bedrijven.
dc.description.abstractSupplementary to the study on the emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium in air near three wood preservation plants in the Netherlands, we measured concentrations of these elements in coarse dust particles near wood preservation plants. Measurements were taken near a stack of stored impregnated wood in a dry weather period when wind speeds were high. In addition, soil and grass samples, taken in the vicinity of two wood preservation plants, were analysed for copper, arsenic and chromium. Particle mass concentrations varied from 40 to 80 mug m-3, while concentrations of copper, arsenic and chromium were in the range of 5 to 50 ng m-3, which compares well with the results of the measurements in the previous study performed under wet weather and low wind-speed conditions. The concentrations in most of the soil and grass samples compared well with background levels in the Netherlands. This shows that dispersion and deposition of particles from the plants do not lead to detectable copper, arsenic and chromium contamination of the soil and grass near the plants, which is in agreement with the results of model calculations in the previous study. At one location, high copper, arsenic en chromium concentrations were found in the soil however, these appeared to result from earlier plant activity. The results of the additional air, soil and grass measurements confirm the conclusions of the previous study that both the health risks for residents in the surroundings and the contamination of the environment due to emissions from the wood preservation plants are low.
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent21 p
dc.format.extent1006 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 609021015
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021015.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021015.pdf
dc.subject10nl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjecthoutveredelingnl
dc.subjectverduurzamingsmiddelennl
dc.subjectkopernl
dc.subjectarseennl
dc.subjectchroomnl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectgrasnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectcompaniesen
dc.subjecthoutveredelingen
dc.subjectwood preservationen
dc.subjectcopperen
dc.subjectarsenicen
dc.subjectchromiumen
dc.subjectairen
dc.subjectsoilen
dc.subjectgrassen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectconcentrationen
dc.titleAanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederlandnl
dc.title.alternativeConcentrations of copper, chromium and arsenic in coarse particles in air, and in soil and grass, near wood preservation plants in the Netherlandsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAC
dc.contributor.departmentIEM
dc.date.updated2017-02-20T05:38:54Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:26:51Z
html.description.abstractBeschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies van het eerder uitgevoerd onderzoek. Het aanvullend onderzoek bestond uit concentratiemetingen van grof stof en daarin aanwezig koper, chroom en arseen bij de houtopslag van een houtverduurzamingsbedrijf tijdens een periode van warm, droog weer met hoge windsnelheden (zo'n periode had zich tijdens het eerder uitgevoerd onderzoek niet voorgedaan). Daarnaast zijn enkele bodem- en grasmonsters genomen in de directe omgeving van twee houtverduurzamingsbedrijven. Deze monsters zijn geanalyseerd op koper, chroom en arseen. Doel hiervan was de resultaten van verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek te verifieren. Bij de grof stof metingen bij droog, winderig weer werden benedenwinds van de houtopslag concentraties aerosoldeeltjes en daarin aanwezig koper, arseen en chroom gemeten die vergelijkbaar waren met de waarden die in het eerder onderzoek zijn gemeten tijdens meer vochtige dan wel windstille perioden. In de meeste bodem- en grasmonsters werden vrijwel geen aantoonbaar verhoogde gehaltes koper, chroom en arseen gemeten ten opzichte van waarden die op achtergrondlocaties zijn gevonden. Hieruit werd afgeleid dat verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven niet leidt tot aantoonbare verontreiniging van bodem en gras rond de bedrijven. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de verspreidings- en depositieberekeningen uit het voorafgaande onderzoek. Op een locatie zijn wel hoge gehaltes koper, chroom en arseen gevonden in de bodem, maar gebleken is dat deze verontreiniging zeer waarschijnlijk een gevolg is van vroegere activiteiten. Op basis van dit aanvullend onderzoek blijven de conclusies betreffende risico's voor omwonenden en milieu uit het eerder uitgevoerde onderzoek ongewijzigd, d.w.z. dat de gemiddelde concentraties koper, chroom en arseen in de lucht aan de rand van de bedrijfsterrein en daaromheen beneden de toxicologische adviesgrenswaarden en Maximaal Toelaatbare Risicoconcentraties voor langjarige inhalatoire blootstelling liggen. De verspreiding en depositie van koper-, chroom- en arseenhoudende aerosoldeeltjes afkomstig van de houtverduurzamingsbedrijven leidt niet tot aantoonbare verontreiniging van bodem, gewassen en oppervlaktewater rond de bedrijven.<br>
html.description.abstractSupplementary to the study on the emissions and concentrations of copper, arsenic and chromium in air near three wood preservation plants in the Netherlands, we measured concentrations of these elements in coarse dust particles near wood preservation plants. Measurements were taken near a stack of stored impregnated wood in a dry weather period when wind speeds were high. In addition, soil and grass samples, taken in the vicinity of two wood preservation plants, were analysed for copper, arsenic and chromium. Particle mass concentrations varied from 40 to 80 mug m-3, while concentrations of copper, arsenic and chromium were in the range of 5 to 50 ng m-3, which compares well with the results of the measurements in the previous study performed under wet weather and low wind-speed conditions. The concentrations in most of the soil and grass samples compared well with background levels in the Netherlands. This shows that dispersion and deposition of particles from the plants do not lead to detectable copper, arsenic and chromium contamination of the soil and grass near the plants, which is in agreement with the results of model calculations in the previous study. At one location, high copper, arsenic en chromium concentrations were found in the soil however, these appeared to result from earlier plant activity. The results of the additional air, soil and grass measurements confirm the conclusions of the previous study that both the health risks for residents in the surroundings and the contamination of the environment due to emissions from the wood preservation plants are low.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
609021015.pdf
Size:
1007.Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record