Show simple item record

dc.contributor.authorDis WA van
dc.contributor.authorGestel CAM van
dc.contributor.authorSparenburg PM
dc.date.accessioned2012-12-12T23:37:33Z
dc.date.available2012-12-12T23:37:33Z
dc.date.issued1988-07-31
dc.identifier718480002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/262188
dc.description.abstractDe in dit rapport beschreven studie vormt een onderdeel van het onderzoek naar de ontwikkeling van een sublethale toxiciteitstoets met regenwormen, ter uitbreiding van de bestaande richtlijnen voor acuut toxiciteitsonderzoek. In het eerste experiment met cadmium bedroeg de LC-50 (12 weken) 340 mg Cd/kg droge grond ; de EC-50-waarden voor het effect op groei en geslachtelijke ontwikkeling bedroegen respectievelijk 96 en 108 Cd/kg droge grond. In het tweede cadmiumexperiment bedroegen EC-50 en NOEC voor het effect op de groei respectievelijk 33 en 18 mg Cd/kg droge grond, en voor het effect op de geslachtelijke ontwikkeling respectievelijk 27 en < 10 mg Cd/kg droge grond. In het experiment met koper waren groei en ontwikkeling van de juveniele wormen bij 10 en 8 mg Cu/kg droge grond gestimuleerd. De NOEC bedroeg 56 mg Cu/kg droge grond. Geconcludeerd wordt dat groei een minder geschikte toetsparameter is voor standaard toxiciteitsonderzoek. Enerzijds zijn er aanwijzingen dat groei minder gevoelig is dan reproduktie, anderzijds is het bepalen van effecten op de groei bijzonder arbeidsintensief.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-B /Robberse JG DGM/SR /Leeuwen CJ van
dc.format.extent26 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 718480002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/718480002.html
dc.subjectregenwormennl
dc.subjectmetalennl
dc.subjectsubacute toxiciteitnl
dc.subjectgeslachtelijke ontwikkelingnl
dc.subjectgroeinl
dc.titleOntwikkeling van een toets ter bepaling van sublethale effecten van chemische stoffen op regenwormen. I. Effecten van cadmium en koper op de groei en geslachtelijke ontwikkeling van Eisenia andreinl
dc.title.alternativeDevelopment of a test for determining sublethal effects of chemical substances on earthworms. I. Effects of cadmium and Copper on the growth and sexual development of Eisenia andreien
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T23:37:34Z
html.description.abstractDe in dit rapport beschreven studie vormt een onderdeel van het onderzoek naar de ontwikkeling van een sublethale toxiciteitstoets met regenwormen, ter uitbreiding van de bestaande richtlijnen voor acuut toxiciteitsonderzoek. In het eerste experiment met cadmium bedroeg de LC-50 (12 weken) 340 mg Cd/kg droge grond ; de EC-50-waarden voor het effect op groei en geslachtelijke ontwikkeling bedroegen respectievelijk 96 en 108 Cd/kg droge grond. In het tweede cadmiumexperiment bedroegen EC-50 en NOEC voor het effect op de groei respectievelijk 33 en 18 mg Cd/kg droge grond, en voor het effect op de geslachtelijke ontwikkeling respectievelijk 27 en &lt; 10 mg Cd/kg droge grond. In het experiment met koper waren groei en ontwikkeling van de juveniele wormen bij 10 en 8 mg Cu/kg droge grond gestimuleerd. De NOEC bedroeg 56 mg Cu/kg droge grond. Geconcludeerd wordt dat groei een minder geschikte toetsparameter is voor standaard toxiciteitsonderzoek. Enerzijds zijn er aanwijzingen dat groei minder gevoelig is dan reproduktie, anderzijds is het bepalen van effecten op de groei bijzonder arbeidsintensief.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record